Regels en beleidslijnen hanteren

Regels en beleidslijnen hanteren

Om enerzijds een duurzaam, ethisch en verantwoord gedrag te garanderen en anderzijds de nadelige impact op de maatschappij zo veel mogelijk te beperken, hebben we verschillende beleidslijnen die  we gebundeld hebben in het Duurzaamheidsbeleidskader van KBC Groep.  

Verantwoord en ethisch gedrag

Onze nadelige impact beperken

Respectvol omgaan met onze stakeholders

KBC group supplier policy - May 2014 (Eng)

KBC group investor relations policy - June 2021 (Eng)

KBC group employee policy: zie het onderdeel ‘Onze mensen’ en ‘Onze Aanpak’

KBC Group Community Involvement Policy - May 2016 (Eng)