Onze cultuur en waarden

Onze bedrijfscultuur ondersteunt samenwerking en is de basis voor onze strategie. Het is de manier waarop we werken om de referentie als bank-verzekeraar te worden  en om positief bij te dragen aan de samenleving.

 

Ons gedrag

We verwoorden onze cultuur in het acronym “PEARL+”. Pearl definieert onze bedrijfscultuur en hoe we ons gedragen.

  • Performance: we doen wat we beloven
  • Empowerment: we bieden elke medewerker de kans zijn creativiteit en talent te ontplooien.
  • Accountability: we nemen onze persoonlijke verantwoordelijkheid op ten opzichte van onze klanten, onze collega’s, onze aandeelhouders, de maatschappij
  • Responsiveness: we anticiperen en spelen in op vragen, suggesties, bijdragen en inspanningen van onze medewerkers, leidinggevenden en klanten.
  • Local embeddedness: de verscheidenheid van onze teams en van onze klanten in de verschillende kernmarkten zien we als een troef.

KBC bouwt verder op de sterke bedrijfscultuur ‘Pearl’  en voegt er nog een extra dimensie , een ‘+’ aan toe. Dat betekent dat KBC nog meer zal focussen op gezamenlijke ontwikkeling en ‘smart copy’ van oplossingen, initiatieven, ideeën binnen de groep (vb. op vlak van HR, strategie, finance, retail producten/diensten, …) zodat ze makkelijk bruikbaar en inzetbaar zijn overal in de groep. KBC tilt groepswijde samenwerking tussen de verschillende landen en domeinen naar een nog hoger niveau. Dit laat toe om efficiënter te werken, sneller te schakelen en lokale skills/talenten groepswijd te benutten.

Onze waarden

We moedigen al onze medewerkers aan zich responsive, respectvol en resultaatgericht te gedragen. Die drie waarden staan in wisselwerking met elkaar en zijn de sleutel tot de uitvoering van onze strategie.

  • Responsive: we anticiperen en reageren spontaan en op een positieve manier op suggesties en vragen.
  • Respectvol: we behandelen mensen als onze gelijke, we zijn transparant, we vertrouwen ze en waarderen ze om wat ze doen en wie ze zijn.
  • Resultaatgericht: we doen wat we beloven, we halen onze doelstellingen, we leveren kwaliteit, we doen dat op tijd en op een kostenefficiënte manier.

Last update: 13-11-2020