Hoe brengen we het in de praktijk (governance)

Onze duurzaamheidsgovernance:

We hebben duurzaamheid verankerd op de verschillende niveaus binnen onze groep. Dat garandeert dat duurzaamheid zowel de aandacht krijgt van de hoogste beslissingsorganen, als breed geïntegreerd wordt in onze activiteiten.

Hieronder vindt u een vereenvoudigd overzicht. Voor meer details en onze specifieke governance met betrekking tot klimaatverandering verwijzen wij naar ons Duurzaamheidsverslag.

 
De Raad van Bestuur beoordeelt de implementatie van de duurzaamheidsstrategie door middel van het duurzaamheidsdashboard en spreekt zich uit over belangrijke wijzigingen in het duurzaamheidsbeleid. De Raad wordt op de hoogte gehouden door het Directiecomité en het Risico- en Compliancecomité waakt over de duurzaamheidsgerelateerde risico's.

Het Directiecomité bekrachtigt de beslissingen van de Interne Duurzaamheidsraad en de Sustainable Finance Steering Committee en is het hoogste niveau met directe verantwoordelijkheid voor duurzaamheid.

De Interne Duurzaamheidsraad (ISB) is het belangrijkste platform voor het aansturen van duurzaamheid en neemt beslissingen over elke kwestie die verband houdt met duurzaamheid. De raad wordt voorgezeten door de CEO en bestaat uit senior managers van alle bedrijfsonderdelen en kernlanden, de CFO en de manager van de dienst Corporate Sustainability.

De dienst Corporate Sustainability is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de duurzaamheidsstrategie en het toezicht daarop en rapporteert aan de ISB en de CEO en bereidt het duurzaamheidsdashboard voor.

Het Sustainable Finance Steering Committee houdt toezicht op het Sustainable Finance Programme, wordt voorgezeten door de CFO en rapporteert aan het Directiecomité en de Raad van Bestuur.

Het Core Team Sustainable Finance Programme integreert de klimaataanpak binnen de groep, ondersteunt de business en wordt geleid door de programmamanager van de dienst Corporate Sustainable en is samengesteld uit specialisten van Finance, Credit Risk, en Group Risk en ook duurzaamheidsexperten. Het integreert de klimaataanpak binnen de groep en ondersteunt de business bij het ontwikkelen van klimaatbestendigheid in lijn met de TCFD en het EU-actieplan.

De Country Coordinators Corporate Sustainability zorgen ervoor dat alle landen betrokken zijn bij de strategische beslissingen en de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.

De Country Sustainabilty afdelingen en de CSR-comités zijn zo georganiseerd dat zij hun senior managers, die in de interne duurzaamheidsraad zetelen, en de Core Country Coordinator Corporate Sustainability ondersteunen bij de integratie van onze duurzaamheidsstrategie en de communicatie over lokale duurzaamheidsinitiatieven.

De externe adviesorganen adviseren KBC over verschillende aspecten van duurzaamheid en bestaan uit deskundigen uit deacademische wereld. De Externe Duurzaamheidsraad adviseert de dienst Corporate Sustainability over duurzaamheidsbeleid en -strategie. De SRI Advisory Board houdt toezicht op de screening van het maatschappelijk verantwoorde karakter van de SRI-fondsen van KBC Asset Management.