Marktverwachtingen

Update van 13 februari 2020


Onze visie op rentevoeten en wisselkoersen:

Een wereldwijd economisch klimaat met een gematigde groei en inflatie in een context van nog altijd hoge risico's dwong de grote centrale banken om vast te houden aan hun erg soepele monetaire beleid. Na de renteverlagingen in 2019 verwachten we dat de Fed zijn beleidsrente dit en volgend jaar ongewijzigd zal laten. Aangezien de inflatie in de eurozone naar verwachting ruim onder de middellangetermijndoelstelling van de ECB zal blijven en risicofactoren zoals handelsconflicten de Europese groeidynamiek negatief blijven beïnvloeden, zal de ECB haar monetaire beleid in de komende jaren hoogstwaarschijnlijk ook uiterst soepel houden.  

De vlucht naar kwaliteit en veilige havens, een gematigde Europese (kern)inflatie en, in het bijzonder, het soepele beleid van de ECB zullen het opwaartse potentieel voor de rente op langere termijn en de spreads op overheidsobligaties binnen de EMU blijven beperken.  

De Tsjechische Nationale Bank (CNB) heeft op haar beleidsvergadering van 6 februari 2020 haar beleidsrente verhoogd tot 2,25%. Dat is in overeenstemming met de onderliggende sterke dynamiek van de Tsjechische inflatie, waarmee de CNB in haar beslissing rekening heeft gehouden. 

Onze visie op economische groei: 

Na de wereldwijde economische vertraging in 2019 begon 2020 met iets positievere economische vooruitzichten. Verwacht wordt dat de economie van de eurozone zich in de loop van dit jaar geleidelijk zal herstellen. De zeer lage werkloosheidscijfers in combinatie met een stevige looninflatie zullen de particuliere consumptie waarschijnlijk blijven ondersteunen als de belangrijkste motor van economische groei. De belangrijkste factoren die het Europese economische sentiment en de groei flink kunnen ondergraven, zijn nog altijd het risico van een verdere economische deglobalisering met een escalatie van handelsconflicten, de Brexit, de politieke onrust in sommige landen van de eurozone en geopolitieke spanningen. De verspreiding van het coronavirus zal de Chinese economische groei naar verwachting doen afnemen en de wereldwijde toeleveringskanalen verstoren, waardoor ook in de ontwikkelde economieën de groei tijdelijk zal afnemen. Het effect op de wereldeconomie zal naar verwachting echter tijdelijk zijn en kan later in 2020 gedeeltelijk worden gecompenseerd. 

Belangrijkste uitdagingen:

Momenteel wordt een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector in het algemeen. Het gaat daarbij om recente macro-economische en politieke ontwikkelingen, zoals de Brexit en handelsconflicten, die allemaal gevolgen hebben voor de mondiale en Europese economieën, waaronder de thuismarkten van KBC. De economische groei en de renteprognoses werden verlaagd, waardoor het alsmaar waarschijnlijker wordt dat het lagerenteklimaat langer zal aanhouden dan aanvankelijk verwacht. De onzekerheid over de regelgeving en compliancerisico's (waaronder de antiwitwasregelgeving en GDPR) blijven een overheersend thema in de sector, evenals een betere bescherming van de consument. Digitalisering (met technologie als katalysator) biedt zowel kansen als bedreigingen voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen, terwijl klimaatgerelateerde risico's hand over hand toenemen. Ten slotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel.

 

Voor gedetailleerde analyses en gegevens, zie KBC Economics.

Disclaimer:
verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en nschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van de tekst. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker.
Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. KBC verplicht er zich niet toe om de tekst te updaten bij nieuwe ontwikkelingen.

 

 

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.