Marktverwachtingen

Update van 11 februari 2021


Onze visie op economische groei: 

Na een sterke opleving in het derde kwartaal was de Europese economische groei in het vierde kwartaal veel gematigder. De kwartaal-op-kwartaalgroei in de eurozone werd opnieuw negatief, terwijl de economische groei in België en Tsjechië licht positief bleef. De nieuwe pandemiemaatregelen, die werden getroffen omdat het aantal Covid-19-besmettingen weer de hoogte in ging, hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Het verschil tussen de zwakke dienstensector en de veerkrachtigere nijverheidssector was bijzonder opvallend. De nijverheidssector hield relatief goed stand, geholpen door zijn meer exportgerichte karakter, waardoor hij ook profiteerde van het sterkere economische herstel in China en de VS. 

De tweede golf van de pandemie won aan kracht aan het einde van 2020. Toch lijkt er in het vierde kwartaal een positieve kentering te zijn gekomen. Met name de goedkeuring van verschillende vaccins en het begin van de vaccinatiecampagnes hebben de hoop doen toenemen dat de pandemie uiteindelijk van voorbijgaande aard zal zijn. Het akkoord tussen de EU en het VK van eind 2020 heeft ook de onzekerheid over de toekomstige handelsbetrekkingen verminderd, hoewel het akkoord nog verre van rond is. Door het resultaat van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is nog een ander belangrijk politiek risico verdwenen. Begin 2021 lijkt het grootste economische risico een mogelijke derde pandemiegolf te zijn, samen met onverwachte hindernissen voor de vaccinatiecampagne.  

2021 wordt een overgangsjaar. Het effect van de vaccinatieprogramma's op het economische herstel zal waarschijnlijk steeds duidelijker worden in de tweede helft van 2021. We verwachten een versneld herstel van de Europese economie vanaf de tweede helft van 2022. 
 

Onze visie op rentevoeten en wisselkoersen: 

Het monetaire en het begrotingsbeleid blijven de economieën van zowel de VS als de eurozone ondersteunen. We verwachten dat de Fed en de ECB hun beleidsrente de komende jaren ongewijzigd zullen laten. Bovendien doet de verlenging van de omvang en duur van het Pandemic Emergency Purchase Programme van de ECB in december vermoeden dat het klimaat van lage langetermijnrentes nog geruime tijd zal aanhouden. Ook verwachten we dat de intra-EMU-spreads - en de spreads op Bulgaarse overheidsobligaties - grosso modo op hun huidige beperkte niveau zullen blijven.

De wisselkoers van de Hongaarse forint ten opzichte van de euro schommelde in het vierde kwartaal vrij sterk en eindigde het kwartaal per saldo vrijwel ongewijzigd. We verwachten dat de Hongaarse forint in de eerste helft van 2021 iets in waarde zal toenemen ten opzichte van de euro, waardoor de Hongaarse centrale bank haar monetaire beleid weer zal kunnen versoepelen. De Tsjechische kroon apprecieerde in het vierde kwartaal al ten opzichte van de euro, geholpen door de ondersteuning van de langetermijnrente. We verwachten dat de Tsjechische nationale bank haar beleidsrente met 25 basispunten zal verhogen in de tweede helft van 2021.  

De wisselkoers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro is in het vierde kwartaal verder verzwakt, voornamelijk als gevolg van de zwakke ondersteuning van de reële rente. Een lichte verdere waardevermindering op korte termijn is mogelijk, maar we verwachten dat de dollar zich in 2021 grotendeels zal stabiliseren, voornamelijk als gevolg van de stijgende langetermijnrente in de VS.

Belangrijkste uitdagingen:

Momenteel wordt een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector in het algemeen. Die hebben vooral te maken met de impact van de coronacrisis op de wereldeconomie en in het bijzonder op de financiële sector (inclusief krediet- en marktrisico's en de invloed van de aanhoudend lage rentevoeten op onze resultaten). Die risico's komen boven op de risico's die verband houden met macro-economische en politieke ontwikkelingen, die gevolgen hebben voor de mondiale en Europese economieën, waaronder de thuismarkten van KBC. De onzekerheid over de regelgeving en compliancerisico's (waaronder de antiwitwasregelgeving en GDPR) blijven een overheersend thema in de sector, evenals een betere bescherming van de consument. Digitalisering (met technologie als katalysator) biedt zowel kansen als bedreigingen voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen, terwijl klimaatgerelateerde risico's hand over hand toenemen. Tenslotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel.

 

Voor gedetailleerde analyses en gegevens, zie KBC Economics.

Disclaimer:
verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en nschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van de tekst. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. KBC verplicht er zich niet toe om de tekst te updaten bij nieuwe ontwikkelingen.

 

 

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.