Marktverwachtingen

Update van 14 mei 2020


Onze visie op rentevoeten en wisselkoersen:

De coronacrisis is een zware schok voor de wereldeconomie. De fiscale en monetaire beleidsmaatregelen zijn erop gericht de economische gevolgen van de pandemie te verzachten en het herstel te stimuleren. Waar mogelijk werden de rentevoeten snel verlaagd en werden enorme hoeveelheden liquiditeit geïnjecteerd in de financiële markten, waar de vraag naar cash door de onzekerheid sterk toenam. Bovendien hebben de centrale banken bijkomende, onconventionele beleidsinstrumenten ingezet om ervoor te zorgen dat er tegen redelijke rentetarieven bijkomende schulden kunnen worden gecreëerd. Verwacht wordt dat het monetaire beleid in de toekomst uiterst soepel zal blijven.

We gaan ervan uit dat de langetermijnrentes in de VS en de eurozone heel 2020 laag zullen blijven als gevolg van het uitzonderlijk expansieve monetaire beleid en de vlucht naar veilige havens. Er zal een geleidelijke normalisering plaatsvinden, maar dat zal afhangen van de verdere ontwikkelingen op verschillende vlakken, zoals de coronacrisis, de Brexit, de handelsoorlog tussen de VS en China en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De spreads op overheidsobligaties binnen de EMU zullen waarschijnlijk laag blijven, omdat de ECB naar verwachting de renteverschillen zal kunnen beperken. 

Nadat de Tsjechische Nationale Bank (CNB) eerder dit jaar haar beleidsrente had verhoogd, verlaagde ze haar twee-weekse reporente opnieuw in verschillende stappen van 2,25% naar 0,25% als reactie op de coronacrisis. Door die veranderingen in het monetaire beleid en de algemene marktturbulentie rond de munten van de opkomende markten mogen we verwachten dat de zwakte van de CZK enigszins zal aanhouden. De CNB heeft wettelijk de bevoegdheid gekregen om een beroep te doen op instrumenten voor kwantitatieve versoepeling voor het geval de economische situatie dergelijke ingrepen in de markt vereist. Ten slotte blijft de CNB zich flexibel opstellen ten aanzien van de wijze waarop financiële instellingen hun reglementaire verplichtingen moeten naleven, teneinde de regeldruk te verminderen en ruimte te creëren om flexibeler te reageren op het uitdagende economische klimaat.

Onze visie op economische groei: 

De economische groei in 2020 zal in de eurozone en de VS negatief zijn door de verstoring van vraag en aanbod als gevolg van de coronacrisis. We verwachten echter een sterk herstel in 2021, omdat de huidige economische situatie geen normale recessie is, maar een tijdelijke stilstand die wordt veroorzaakt door maatregelen om het virus te bedwingen. Zodra die maatregelen geleidelijk worden opgeheven, zal de economische activiteit naar verwachting geleidelijk weer aantrekken. Bovendien zal het herstel worden gestimuleerd door verschillende beleidsinitiatieven om de economische schade te beperken. Er heerst echter nog grote onzekerheid over dit scenario, omdat er nog veel neerwaartse risico's blijven bestaan.

Belangrijkste uitdagingen:

Momenteel wordt een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector in het algemeen. Die hebben vooral te maken met de impact van de coronacrisis op de wereldeconomie en in het bijzonder op de financiële sector (inclusief krediet-, markt- en liquiditeitsrisico's en de invloed van de aanhoudend lage rentevoeten op onze resultaten). Die risico's komen boven op de risico's die verband houden met macro-economische en politieke ontwikkelingen, zoals de Brexit en handelsconflicten, die allemaal gevolgen hebben voor de mondiale en Europese economieën, waaronder de thuismarkten van KBC. Regelgeving en compliancerisico's (waaronder de antiwitwasregelgeving en GDPR) blijven een overheersend thema in de sector, evenals een betere bescherming van de consument. Digitalisering (met technologie als katalysator) biedt zowel kansen als bedreigingen voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen, terwijl ook klimaatgerelateerde risico’s steeds belangrijker worden. Ten slotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel.

 

Voor gedetailleerde analyses en gegevens, zie KBC Economics.

Disclaimer:
verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en nschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van de tekst. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. KBC verplicht er zich niet toe om de tekst te updaten bij nieuwe ontwikkelingen.

 

 

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.