Onze aanpak voor duurzaam ondernemen

Onze bedrijfstrategie:

Duurzaamheid is bij ons geen apart beleid. Duurzaamheid maakt integraal deel uit van onze algemene bedrijfsstrategie die verankerd is in de vier pijlers:

  • In alles wat we doen stellen we onze klanten centraal.
  • We willen onze klanten een unieke bank-verzekeringservaring bieden.
  • We focussen op de langetermijnontwikkeling van onze groep en streven daarbij naar duurzame en rendabele groei.
  • We nemen onze verantwoordelijkheid voor de maatschappij en de lokale economieën serieus.

Onze strategie – die wordt gevoed door onze bedrijfscultuur en de inzet van onze medewerkers – zorgt ervoor dat we dag na dag het vertrouwen van de mensen winnen, dat vertrouwen weten te behouden en het nog doen groeien om zo ‘de referentie’ te worden in onze kernmarkten.

Ons duurzaamheidsbeleid:

Duurzaam ondernemen betekent voor KBC dat we in staat zijn om te voldoen aan de verwachtingen van al onze stakeholders, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. De basisvoorwaarde voor duurzaam ondernemen is financiële veerkracht en vice versa. Door ons te richten op duurzame financiële prestaties op lange termijn en onze risico’s strikt te beheersen, zijn wij in staat om al onze verplichtingen zonder externe hulp na te komen.

Wij hebben onze duurzaamheidsstrategie vertaald in drie pijlers:

  • Onze negatieve impact op de samenleving beperken door het toepassen van strikte beleidslijnen en duurzaamheidsrichtlijnen, door onze eigen milieuvoetafdruk te verkleinen en door het promoten van duurzame beleggingsproducten. Lees hier meer informatie over het beperken van onze negatieve impact.
  • Onze positieve impact op de samenleving vergroten in die domeinen waar we door onze dagelijkse activiteiten een verschil kunnen maken: financiële geletterdheid, ondernemerschap, milieuverantwoordelijkheid, gezondheid en vergrijzing. Meer informatie daarover vindt u hier.
  • Verantwoord gedrag aanmoedigen bij al onze medewerkers

Bij het uitvoeren van onze duurzaamheidsstrategie richten we ons op de lokale samenleving en economie. We zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op de samenleving en spelen op een evenwichtige, relevante en transparante manier in op de maatschappelijke behoeften en verwachtingen. Daarbij erkennen we de specifieke aanpak in elk van de lokale economieën van de kernmarkten waarin wij actief zijn.

Onze medewerkers vertegenwoordigen ons menselijk kapitaal en zijn een van de belangrijkste drijfveren voor het creëren van duurzame waarde als bank-verzekeraar. Wij moedigen al onze medewerkers aan om zich responsive, respectvol en resultaatgericht te gedragen.

Onze inzet voor het klimaat

Klimaatverandering is een van de grootste mondiale uitdagingen voor de 21e eeuw en daarom hebben we ons geëngageerd om bij te dragen aan de overgang naar een CO2-arme samenleving. We beseffen dat onze activiteiten een impact hebben op het milieu en dat anderzijds de klimaatverandering een impact kan hebben op ons bedrijfsmodel. We zijn ons eveneens bewust van de hefboom die we kunnen genereren voor de duurzame ontwikkeling van de planeet. Daarom streven we naar voortdurende vooruitgang in ons beleid en onze doelstellingen. 2019 was een mijlpaal in onze klimaatstrategie: we engageerden ons voor de Collective Commitment to Climate Action en voor het nastreven van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast startten we met een structurele aanpak van het beheer en de rapportering van klimaatgerelateerde risico's en opportuniteiten via ons Sustainable Finance-programma. Het is opgezet als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid en focust op de integratie van de klimaataanpak in de groep. Het Sustainable Finance-programma begeleidt en ondersteunt de business bij de ontwikkeling van klimaatbestendigheid, in overeenstemming met de TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosure)-aanbevelingen en het EU Action Plan.

Voor meer informatie over ons engagement ten aanzien van het klimaat en ons Sustainable Finance-programma verwijzen we naar het Duurzaamheidsverslag van KBC Groep (enkel beschikbaar in het Engels).

Om onze duurzaamheidsstrategie te integreren in al onze activiteiten hebben we een duurzaamheidskader ontwikkeld:

Het Duurzaamheidskader van de KBC-groep

Last update: 29-03-2019
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.