Statuten

Art. 1 - De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen. Haar naam luidt KBC Groep, in het Frans KBC Groupe, in het Engels KBC Group, en in het Duits KBC Gruppe. Art. 2 - De vennootschap is een financiële holding die tot doel heeft het rechtstreeks of onrecht-streeks houden en beheren van participaties in andere ondernemingen, waaronder - doch niet beperkt tot - kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en andere financiële instellingen ...

Download de volledige versie van de statuten van KBC Groep NV.

Last update: 15-12-2023