Algemene informatie

In onze groep tekent de Raad van Bestuur de strategie en het algemene beleid uit. De Raad beslist onder meer over het niveau van te nemen risico’s.

Het Directiecomité is belast met het operationele bestuur van de groep, binnen de door de Raad van Bestuur goedgekeurde algemene strategie. Om zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot financieel beleid en risicobeheer waar te nemen, heeft het Directiecomité in zijn midden een chief financial officer (CFO) en een chief risk officer (CRO) aangesteld.

Over ons vergoedingsbeleid voor het management vindt u uitgebreide informatie in het hoofdstuk Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag, meer bepaald in het deel Remuneratieverslag.