Corporate governance charter

De Belgische Corporate Governance Code (Code), streeft naar transparantie inzake corporate governance met de bekendmaking door elke beursgenoteerde vennootschap van informatie in twee verschillende documenten: het Corporate Governance Charter en de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag.

Corporate governance charter

Het Charter licht de voornaamste aspecten van het beleid van de vennootschap op het gebied van corporate governance toe, zoals de bestuursstructuur, de interne reglementen van de Raad van Bestuur, zijn comités en het Directiecomité, en andere belangrijke onderwerpen.(in het Engels)

Archief

Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag

De verklaring in het jaarverslag bevat meer feitelijke informatie over de corporate governance van de vennootschap, onder andere de eventuele wijzigingen in het beleid ter zake en relevante gebeurtenissen die tijdens het voorbije boekjaar plaatsvonden. In voorkomend geval moet de vennootschap ook de afwijkingen van de Code verklaren.  

KBC Groep NV gebruikt de Belgische Corporate Governance Code 2020 als referentie.

Last update: 03-01-2024