Diversiteit

Gelijke behandeling

In onze HR-beleidslijnen, rekruterings- en promotiebeleid en loonsystemen maken we geen onderscheid inzake ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, leeftijd, gezinssituatie, handicap en religie. Die gelijke behandeling van werknemers hebben we ook opgenomen in de KBC-Gedragscode, in de beleidslijn Diversity & Inclusion. We willen als werkgever een duidelijk signaal geven aan de maatschappij: we behandelen onze werknemers op een maatschappelijk verantwoorde manier. Daarbij spelen wederzijds vertrouwen en respect een belangrijke rol.  Ook maken we onze medewerkers bewust van onbewuste vooroordelen.  

Diversiteit in cijfers

Personeelsbestand van de KBC-groep 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019
In aantallen 40 428 40 863  41 876
In aantallen vte’s 37 207 37 696 38 459
       
In procent (gebaseerd op vte’s)      
België 39% 39% 40%
Tsjechië 27% 27% 27%
Slowakije 9% 10% 9%
Hongarije 10% 10% 10%
Bulgarije 11% 10% 10%
Ierland 3% 3% 3%
Rest van de wereld 1% 1% 1%
       
Gemiddelde leeftijd (in jaren) 43 43 43
Gemiddelde anciëniteit (in jaren) 13 13 13
       
Mannen 44% 44% 43%
Vrouwen 56% 56% 57%
       
Voltijders 83% 83% 83%
Deeltijders 17% 17% 17%
       

 

Last update: 25-10-2019