Diversiteit

Gelijke behandeling

In onze HR-beleidslijnen, rekruterings- en promotiebeleid en loonsystemen maken we geen onderscheid inzake ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, leeftijd, gezinssituatie, handicap en religie. Die gelijke behandeling van werknemers hebben we ook opgenomen in de KBC-Gedragscode, in de beleidslijn Diversity & Inclusion. We willen als werkgever een duidelijk signaal geven aan de maatschappij: we behandelen onze werknemers op een maatschappelijk verantwoorde manier. Daarbij spelen wederzijds vertrouwen en respect een belangrijke rol.  Ook maken we onze medewerkers bewust van onbewuste vooroordelen.  

Diversiteit in cijfers

Personeelsbestand van de KBC-groep 31-12-2022 31-12-2021 31-12-2020
In aantallen 41 947 40 428 40 863
In aantallen vte’s 39 288 37 207 37 696
       
In procent (gebaseerd op vte’s)      
België 37% 39% 39%
Tsjechië 26% 27% 27%
Slowakije 8% 9% 10%
Hongarije 10% 10% 10%
Bulgarije 16% 10% 10%
Ierland /% 3% 3%
Rest van de wereld 4% 1% 1%
       
Gemiddelde leeftijd (in jaren) 43 43 43
Gemiddelde anciëniteit (in jaren) 13 13 13
       
Mannen 43% 44% 44%
Vrouwen 57% 56% 56%
       
Voltijders 84% 83% 83%
Deeltijders 16% 17% 17%