Diversiteit

Gelijke behandeling

In onze HR-beleidslijnen, rekruterings- en promotiebeleid en loonsystemen maken we geen onderscheid inzake ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, leeftijd, gezinssituatie, handicap en religie. Die gelijke behandeling van werknemers hebben we ook opgenomen in de KBC-Gedragscode, in de beleidslijn Diversity & Inclusion. We willen als werkgever een duidelijk signaal geven aan de maatschappij: we behandelen onze werknemers op een maatschappelijk verantwoorde manier. Daarbij spelen wederzijds vertrouwen en respect een belangrijke rol.  Ook maken we onze medewerkers bewust van onbewuste vooroordelen.  

Diversiteit in cijfers

Personeelsbestand van de KBC-groep 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021
In aantallen

41 265

41 947 40 428
In aantallen vte’s

38 678

39 288 37 207
 

 

   
In procent (gebaseerd op vte’s)

 

   
België

37%

37% 39%
Tsjechië

26%

26% 27%
Slowakije

8%

8% 9%
Hongarije

10%

10% 10%
Bulgarije

17%

16% 10%
Ierland

-%

-% 3%
Rest van de wereld

1%

4% 1%
 

 

   
Gemiddelde leeftijd (in jaren)

43

43 43
Gemiddelde anciëniteit (in jaren)

13

13 13
 

 

   
Mannen

43%

43% 44%
Vrouwen

57%

57% 56%
 

 

   
Voltijders

84%

84% 83%
Deeltijders

16%

16% 17%