Diversiteit

Gelijke behandeling

In onze HR-beleidslijnen, rekruterings- en promotiebeleid en loonsystemen maken we geen onderscheid inzake geslacht, geloof, etnische achtergrond of seksuele geaardheid. Die gelijke behandeling van werknemers hebben we ook opgenomen in de KBC-Gedragscode,  in de beleidslijn Diversity & Inclusion en in de verschillende manifesten en charters die we hebben ondertekend. We willen als werkgever een duidelijk signaal geven aan de maatschappij: we behandelen onze werknemers op een maatschappelijk verantwoorde manier. Daarbij spelen wederzijds vertrouwen en respect een belangrijke rol. Daarnaast verhogen we ook intern het bewustzijn rond diversiteit bij onze medewerkers. Iedereen heeft immers een eigen unieke combinatie van zichtbare en minder zichtbare eigenschappen.

 

Diversiteit in cijfers

Personeelsbestand van de KBC-groep 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018
In aantallen 40 863  41 876 41 622 
In aantallen vte’s 37 696 38 459 38 368 
       
In procent (gebaseerd op vte’s)      
België 39% 40% 40%
Tsjechië 27% 27% 27%
Slowakije 10% 9% 9%
Hongarije 10% 10% 10%
Bulgarije 10% 10% 10%
Ierland 3% 3% 3%
Rest van de wereld 1% 1% 1%
       
Gemiddelde leeftijd (in jaren) 43 43 42
Gemiddelde anciëniteit (in jaren) 13 13 13
       
Mannen 44% 43% 43%
Vrouwen 56% 57% 57%
       
Voltijders 83% 83% 83%
Deeltijders 17% 17% 17%
       

 

Last update: 25-10-2019