Raad van Bestuur: informatie

Bijgewoonde vergaderingen van de Raad

Jaar  
2023 Download
2022 Download
2021 Download
2020 Download
2019 Download
2018 Download
2017 Download

 

Bijzondere verslagen van de Raad

  Verslag van de Raad Gerelateerd verslag van de commissaris
10-11-2023 Download Download
10-11-2022 Download Download
15-11-2021 Download Download
12-11-2020 Download Download
14-11-2019 Download Download
15-11-2018 Download Download
15-11-2017 Download Download
16-11-2016 Download Download
13-11-2015 Download Download
12-11-2014 Download Download
13-11-2013 Download Download
18-03-2013 Download -
9-12-2012 Download Download
7-11-2012 Download Download
22-09-2011 Download Download
24-03-2011 Download -
9-11-2010 Download Download
25-03-2010 Download Download
12-11-2009 Download -
26-03-2009 Download -
5-11-2008 Download -
8-11-2007 Download -
22-03-2007 Download -

 

Compensation Report (Key Identified Staff; in het Engels)

Report dd  
31-12-2023 Download
31-12-2022 Download
31-12-2021 Download
31-12-2020 Download
31-12-2019 Download
31-12-2018 Download
31-12-2017 Download
31-12-2016 Download
31-12-2015 Download
31-12-2014 Download
31-12-2013 Download

Remuneration Policy

Het Vergoedingsbeleid van de KBC-groep is een kader voor een behoorlijk beloningsbeleid binnen de hele KBC-groep, aansluitend bij de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf en rekening houdend met de Europese en de verschillende nationale wetgevingen met betrekking tot duurzaamheid (met inbegrip van artikel 5 van de verordening betreffende informatieverschaffing (Disclosure Regulation)). Het Vergoedingsbeleid van de KBC-groep is erop gericht een gezond en effectief risicobeheer na te leven en te bevorderen (bv. 'duurzaamheid' is een parameter voor de beoordeling van de directie van KBC).
Daarnaast wil het Vergoedingsbeleid van de KBC-groep voorkomen dat bovenmatige risico's worden genomen en zorgt het ervoor dat de uitkering van een variabele beloning aansluit bij de langetermijnbelangen van de KBC-groep. Zo mag de variabele vergoeding niet aanzetten tot het nemen van risico’s buiten de risicobereidheid van de verschillende entiteiten van de KBC-groep en moet ze, waar relevant, gebaseerd zijn op de winst aangepast voor risico en liquiditeit, en niet op de bruto-inkomsten. Bovendien zijn ex-ante- en ex-postrisicoaanpassingen van de variabele beloning mogelijk om de duurzaamheidsstrategie te waarborgen.
Om te voldoen aan het Belgische Wetboek van Vennootschappen werd een specifiek vergoedingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Directiecomité goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dat beleid (inclusief het resultaat van de stemming) is beschikbaar in de tabel hieronder.

Vergoedingsbeleid van KBC Groep

voor de Raad van Bestuur en Directiecomité

PDF HTML
2 mei 2024 Download Download
5 mei 2022 Download Download
6 mei 2021 Download Download

Overige informatie

De Raad van Bestuur heeft een beleid opgesteld over de gewenste diversiteit in de samenstelling van de Raad zelf en van het Directiecomité (DC). Dat beleid wil diversiteit garanderen inzake kennis, ervaring, geslacht en geografische achtergrond. Het wil verzekeren dat de Raad en het DC allebei een brede basis van relevante competenties en knowhow kunnen aanspreken en voor hun besluitvormingsproces diverse meningen en input ontvangen.

Het beleid bepaalt dat de Raad evenwichtig moet zijn samengesteld, zodat hij beschikt over een gepaste bank- en verzekeringsexpertise, de nodige ervaring in uitvoerend bestuur en een breed maatschappelijk en technologisch bewustzijn.

Verder bepaalt het beleid dat:

  • ten minste een derde van de leden van de Raad van een ander geslacht moet zijn dan de overige leden;
  • de Raad leden moet hebben van verschillende nationaliteiten, daarbij voldoende rekening houdend met de verschillende geografische gebieden waar KBC actief is;
  • ten minste drie bestuurders onafhankelijk moeten zijn in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 7:87 van het WVV;
  • drie leden van het DC ook lid moeten zijn van de Raad.

De Raad vergadert in de regel samen met die van KBC Bank en van KBC Verzekeringen. De twee bijkomende onafhankelijke bestuurders in beide raden zorgen voor extra expertise en diversiteit.
 

Het beleid bepaalt ook dat het DC evenwichtig moet zijn samengesteld, zodat het beschikt over een uitgebreide kennis van de financiële sector en de vereiste algemene knowhow van alle domeinen waarin KBC actief is.

Verder bepaalt het beleid dat:

  • ten minste één lid van het DC van een ander geslacht moet zijn dan de overige leden;
  • het DC streeft naar een gediversifieerde samenstelling op het vlak van nationaliteit en leeftijd;
  • alle leden van het DC moeten beschikken over de nodige financiële kennis, professionele integriteit en managementervaring, maar een verschillend carrièreverloop.

Gegevens over de samenstelling van de Raad en DC vindt u in het hoofdstuk ‘Verklaring inzake deugdelijk bestuur’ van het jaarverslag.

 

 

Last update: 06-05-2024