Raad van Bestuur: informatie

Bijgewoonde vergaderingen van de Raad

Jaar  
2020 Download
2019 Download
2018 Download
2017 Download

 

Externe mandaten van de leden van de Raad

  informatie
31-12-2021 Download
31-12-2020 Download
31-12-2019 Download
31-12-2018 Download
31-12-2017 Download
31-12-2016 Download
31-12-2015 Download
31-12-2014 Download
31-12-2013 Download
31-12-2012 Download
31-12-2011 Download
31-12-2010 Download

 

Bijzondere verslagen van de Raad

  Verslag van de Raad Gerelateerd verslag van de commissaris
15-11-2021 Download Download
12-11-2020 Download Download
14-11-2019 Download Download
15-11-2018 Download Download
15-11-2017 Download Download
16-11-2016 Download Download
13-11-2015 Download Download
12-11-2014 Download Download
13-11-2013 Download Download
18-03-2013 Download -
9-12-2012 Download Download
7-11-2012 Download Download
22-09-2011 Download Download
24-03-2011 Download -
9-11-2010 Download Download
25-03-2010 Download Download
12-11-2009 Download -
26-03-2009 Download -
5-11-2008 Download -
8-11-2007 Download -
22-03-2007 Download -

 

Compensation Report (Key Identified Staff; in het Engels)

Report dd  
31-12-2020 Download
31-12-2019 Download
31-12-2018 Download
31-12-2017 Download
31-12-2016 Download
31-12-2015 Download
31-12-2014 Download
31-12-2013 Download

Remuneration Policy

Het Vergoedingsbeleid van de KBC-groep is een kader voor een behoorlijk beloningsbeleid binnen de hele KBC-groep, aansluitend bij de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf en rekening houdend met de Europese en de verschillende nationale wetgevingen met betrekking tot duurzaamheid (met inbegrip van artikel 5 van de verordening betreffende informatieverschaffing (Disclosure Regulation)). Het Vergoedingsbeleid van de KBC-groep is erop gericht een gezond en effectief risicobeheer na te leven en te bevorderen (bv. 'duurzaamheid' is een parameter voor de beoordeling van de directie van KBC).
Daarnaast wil het Vergoedingsbeleid van de KBC-groep voorkomen dat bovenmatige risico's worden genomen en zorgt het ervoor dat de uitkering van een variabele beloning aansluit bij de langetermijnbelangen van de KBC-groep. Zo mag de variabele vergoeding niet aanzetten tot het nemen van risico’s buiten de risicobereidheid van de verschillende entiteiten van de KBC-groep en moet ze, waar relevant, gebaseerd zijn op de winst aangepast voor risico en liquiditeit, en niet op de bruto-inkomsten. Bovendien zijn ex-ante- en ex-postrisicoaanpassingen van de variabele beloning mogelijk om de duurzaamheidsstrategie te waarborgen.
Om te voldoen aan het Belgische Wetboek van Vennootschappen werd een specifiek vergoedingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Directiecomité goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dat beleid (inclusief het resultaat van de stemming) is beschikbaar in de tabel hieronder.

Rapport van 6 mei 2021  
Het Vergoedingsbeleid van KBC Groep voor de Raad van Bestuur en de leden van het Directiecomité Download

Overige informatie

 

 

Last update: 03-01-2022