Onze financiële prestaties

Onze financiële prestaties (KBC Groep, geconsolideerd)

Balans en beheerd vermogen per einde periode, 
in miljoenen euro 
2022 2023
Balanstotaal 354 545 346 921
Leningen en voorschotten aan cliënten 178 053 183 613
Effecten (eigenvermogensinstrumenten
en schuldinstrumenten)
67 160 73 696
Deposito's van cliënten en schuldpapier 252 746 259 491
Verplichtingen uit verzekeringscontracten en schulden
m.b.t. beleggingscontracten
28 184 30 245
Totaal eigen vermogen 21 819 24 260
Risicogewogen activa, groep (fully loaded, Basel III) 109 981 113 038
 
Resultaten, in miljoenen euro  2022 2023
Totale opbrengsten 10 035 11 224
Exploitatiekosten -4 805 -5 125
Bijzondere waardeverminderingen -282 -215
Resultaat na belasting, groepsaandeel 2 818 3 402
     België 1 876 1 866
     Tsjechië 653 763
    Internationale Markten 428 676
    Groepscenter -139 97
Nettowinst per aandeel, gewoon, in euro 6,64 8,04
 
KBC-aandeel  2022 2023
Aantal uitstaande aandelen per einde periode, in duizenden 417 169 417 306
Eigen vermogen van de aandeelhouders
per aandeel, per einde periode, in euro
48,7 53,9
Gemiddelde koers tijdens het boekjaar, in euro 58,9 61,6
Slotkoers boekjaar, in euro 60,1 58,7
Marktkapitalisatie per einde periode, in miljarden euro 25,1 24,5
 
Ratio's  2022 2023
Rendement op eigen vermogen 13% 16%
Kosten-inkomstenratio, excl. bank and verzek.heffingen 45% 43%
Gecombineerde ratio, schadeverzekeringen 87% 87%
Kredietverliesratio, groep 0,08% 0,00%
Common equity ratio, group (Basel III, fully loaded, Deense Compromismethode, definitie in het jaarverslag) 15,3% 15,2%
Net stable funding ratio (NSFR) 136% 136%
Liquidity coverage ratio (LCR) 152% 153%

Newswires

Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR

Last update: 12-02-2024