Onze financiële prestaties


 

Onze financiële prestaties (KBC Groep, geconsolideerd)

Balans en beheerd vermogen per einde periode, 
in miljoenen euro 
2018  2019     2020 2021 2022*
Balanstotaal 283 808 290 591 320 743  340 346 355 843
Leningen en voorschotten aan cliënten 147 052 155 816 159 621 159 728 178 053
Effecten (eigenvermogensinstrumenten
en schuldinstrumenten)
62 708 65 633 71 784 67 794 67 582
Deposito's van cliënten en schuldpapier 194 291 203 369 215 430 226 093 252 746
Bruto technische voorzieningen en schulden
m.b.t. beleggingscontracten, verzekeringen
31 273 32 170 31 442 32 571 30 486
Totaal eigen vermogen 19 633 20 222 21 530  23 077 20 930
Risicogewogen activa, groep (Basel II,
sinds 2013 Basel III)
94 875 99 071 102 111 104 646 109 994
 
Resultaten, in miljoenen euro  2018 2019 2020 2021 2022*
Totale opbrengsten 7 512 7 629 7 159 7 558 8 612
Exploitatiekosten -4 234 -4 303 -4 156 -4 396 -4 818
Bijzondere waardeverminderingen 17 -217 -1 182 261 -284
Resultaat na belasting, groepsaandeel 2 570 2 489 1 440 2 614 2 864
     België 1 450 1 344 1 001 1 997 1 759
     Tsjechië 654 789 375  697 800
    Internationale Markten 533 379 199 127 441
    Groepscenter -67 -23 -135 -207 -135
Nettowinst per aandeel, gewoon, in euro 5.98 5.85 3.34 6.15 6.75
Nettowinst per aandeel, verwaterd, in euro 5.98 5.85 3.34 6.15 6.75
 
KBC-aandeel  2018    2019   2020 2021 2022*
Aantal uitstaande aandelen per einde periode, in duizenden 416 156 416 395 416 695 416 884 417 169
Eigen vermogen van de aandeelhouders
per aandeel, per einde periode, in euro
41.4 45.0 48.1 51.8 46.6
Gemiddelde koers tijdens het boekjaar, in euro 67.4 60.8 52.8 68.3 58.9
Slotkoers boekjaar, in euro 56.7 67.1 57.3 7.,5 60.1
Marktkapitalisatie per einde periode, in miljarden euro 23.6 27.9 23.9 31.5 25.1
 
Ratio's  2018 2019 2020 2021 2022*
Rendement op eigen vermogen 16% 14% 8% 13% 14%
Kosten-inkomstenratio, bankieren 56% 56% 58% 58% 56%
Gecombineerde ratio, schadeverzekeringen 88% 90% 85% 89% 89%
Kredietverliesratio, groep -0.04% 0.12% 0.60% -0,18% 0,08%
Common equity ratio, group (Basel III, fully loaded, Deense Compromismethode, definitie in het jaarverslag) 16% 17.1% 17.6% 15,5% 15,4%
Net stable funding ratio (NSFR) 136% 136% 146% 148% 136%
Liquidity coverage ratio (LCR) 139% 138% 147% 167% 152%

Disclaimer
This document should be read together with the press release of 17 February 2023 “KBC confirms that ČSOB (Czech Republic) was delivered an arbitral award in the arbitration proceedings against ICEC- Holding” , in order for the reader to have a complete view on the 2022 financial results of KBC Group.

Newswires

Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR

Last update: 17-02-2023