Onze mensen

We zijn ervan overtuigd dat mensen het verschil maken voor onze organisatie

De wereld rondom ons verandert razendsnel. Tal van nieuwe marktspelers duiken op in onze sector en ook de concurrentie zit niet stil. En door de digitalisering wijzigen ook onze klanten hun aankoopgedrag. Zij vragen een andere manier van bankieren en verzekeren. Ze willen een snelle en eenvoudige toegang tot oplossingen op maat van hun behoeften. In deze nieuwe wereld wil KBC niets minder dan de referentie zijn.

Een snel veranderende omgeving vraagt om dynamische en creatieve werknemers die vlot kunnen inspelen op hun omgeving en de nieuwe manier van werken. Ook al weten we nu nog niet hoe de werkplek van morgen eruit zal zien, één ding is zeker: ze zal anders zijn dan die van vandaag, en anders dan die van overmorgen.

 

We zijn volop bezig met ons aan te passen en te anticiperen

We stellen alles in het werk om:

 • in te spelen op een snel veranderende wereld;
 • te anticiperen op de behoeften van onze medewerkers, alleen dank zij hen kunnen we de referentie worden in al onze kernmarkten;
 • creatieve en flexibele mensen aan te trekken.

 

Onze PEARL+-cultuur is het raamwerk waarbinnen we mensen aanwerven, coachen en ontwikkelen

Ons aanwervings- en ontwikkelingsbeleid en ons leiderschapsmodel zijn gestoeld op de PEARL-imperatieven en waarden:

 • We moedigen onze medewerkers aan om hun grenzen te verleggen en zo tot betere prestaties te komen.
 • We stimuleren onze medewerkers om creatief en innovatief te zijn, los van hun functie en over de verschillende diensten heen.
 • We bevorderen verticale en horizontale samenwerking.
 • We maken de dingen zo eenvoudig mogelijk. Dat doen we voor onze klanten omdat het een must is. Voor onze medewerkers omdat eenvoud makkelijker en plezieriger werkt. Voor KBC omdat het tijd en dus geld oplevert.
 • We benutten de rijkdom van diversiteit.
 • We ontwikkelen een unieke klantgerichte mentaliteit op alle niveaus van onze groep.
 • We moedigen de internationale uitwisseling van best practices aan.
 • Onze bedrijfscultuur :  PEARL+

 

De manier waarop we bij KBC met elkaar samenwerken, is onze sterkste troef.

Onze manier van samenwerken steunt ons in onze ambitie om onze bedrijfsstrategie te verwezenlijken. We richten ons op vier pijlers:

 • 'Company citizens': We verwachten van onze medewerkers dat ze in staat zijn om zich aan te passen aan een snel veranderende wereld. We bieden hun de ondersteuning die nodig is om deze wendbaarheid te ontwikkelen. We helpen hen in hun zoektocht naar interessante functies en opdrachten die ons als bank-verzekeraar vooruithelpen en tegelijkertijd zin geven aan hun leven.
 • Inspirerende leiders: Onze leiders creëren een motiverende en stimulerende werkomgeving die onze mensen in staat stelt om samen resultaten neer te zetten en te groeien.
 • Eerlijke beloning: Het loon bij KBC is afgestemd op de nieuwe functievereisten, komt tegemoet aan de behoeften van de huidige generaties en weerspiegelt het reële verschil in prestaties.
 • Samenwerkende organisatie: We streven uitstekende resultaten en voortdurende kwaliteitsverbetering na. Dat doen we door onze organisatie verder te stroomlijnen, complexiteit te verminderen, blokkades uit de weg te ruimen, inconsistenties weg te werken en maximaal in te zetten op dialoog.

 

Wat onze leiders zeggen over onze HR-aanpak

KBC, dat zijn de mensen

“De mensen zijn KBC, en KBC dat zijn de mensen. We praten vaak over onszelf als een organisatie, maar als je de gebouwen en het meubilair wegdenkt, dan blijven de mensen over. Mensen die in interactie treden met elkaar, mensen die proberen hun dromen waar te maken, samen met KBC”.

Wij zijn een lerende organisatie met perspectieven

“Een lerende organisatie vraagt om alerte medewerkers die inspanningen doen om bij te blijven. Medewerkers met ervaring moeten de mogelijkheden krijgen om hun ervaringen en expertise verder uit te diepen”.

Mensen perspectieven geven

“Een goed opvolgingsmanagement betekent mensen een perspectief geven, overleggen over hun toekomst, praten over opportuniteiten, over ontwikkeling. Kortom, over ‘hoe hun toekomst past in de toekomst van het bedrijf”.

We maken ons klaar voor de toekomst

“Onze opleidingen helpen onze medewerkers om de stap te zetten van de job die ze vandaag doen naar de job die ze morgen zullen doen”.

 

Testimonials

0'37
https://www.youtube-nocookie.com/embed/yhrjV4wmFK0

Last update: 15-12-2021