Onze aanpak

We zijn oprecht begaan met onze medewerkers en beschouwen hen als 'company citizens'

We creëren een motiverende en stimulerende werkomgeving waarin medewerkers de mogelijkheid krijgen om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Niet alleen door te leren maar ook door hun ideeën kenbaar te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Dat maakt KBC tot een 'fantastische werkplek'.

We zien zelfontplooiing als de sleutel tot loopbaanlange inzetbaarheid. Daarom bieden we onze medewerkers een ruim aanbod aan klassieke opleidingen, e-learning, coaching op de werkvloer, en andere ontwikkelingsmogelijkheden.

Duurzaam ‘company citizenship’ berust op vier principes, die onderschreven worden door onze medewerkers en ten volle ondersteund worden door de organisatie:

 • We bieden onze medewerkers een ruim gamma interessante en uitdagende functies en reiken kansen aan om binnen de organisatie van job te veranderen en zo mee te evolueren met de behoeften van alle stakeholders.
 • We stellen onze medewerkers in staat om zichzelf continu te ontwikkelen volgens de behoeften van onze groep.
 • Onze medewerkers – en zeker onze leiders – handelen volgens de PEARL-imperatieven en waarden die vervat zijn in onze bedrijfscultuur. Dat houdt in dat iedereen in ons bedrijf te allen tijde openstaat voor samenwerking en respectvol is.
 • Proactiviteit en gedrevenheid worden beloond in onze organisatie. Zo willen we iedereen aanmoedigen om onze bedrijfsstrategie mee te helpen realiseren.

Klik hier om de getuigenissen van onze medewerkers te lezen

Kijk hier hoe wij onze mensen aanmoedigen om company citizens te worden.

Work planning - 01'16
https://www.youtube-nocookie.com/embed/nhcYxMgmSf8

Inspirerend leiderschap

Onze leiders creëren een motiverende en stimulerende werkomgeving die onze mensen in staat stelt om samen resultaten neer te zetten en te groeien.

 • Onze leiders geven de richting aan en hebben daarbij zowel aandacht voor de bedrijfsdoelstellingen op korte termijn als onze ambitie op lange termijn.
 • Onze leiders zijn sterke people en performance managers.
 • Onze leiders bevorderen en stimuleren samenwerking.
 • Onze leiders geven het goede voorbeeld door zich met enthousiasme en toewijding in te zetten voor onze bedrijfsdoelstellingen.

Om de leiderschapskwaliteiten die we vooropstellen te verwerven en nadien correct toe te passen hebben we bij KBC intensieve leiderschapstrajecten op verschillende niveaus: een beginners- en een basistraject en een traject voor ervaren leidinggevenden. In die trajecten gaan leiders uit verschillende entiteiten aan de slag rond lead yourself, lead your business en lead your people.

 

Eerlijke beloning

Het loon bij KBC is afgestemd op de nieuwe functievereisten, komt tegemoet aan de behoeften van de huidige generaties en weerspiegelt het reële verschil in prestaties.

Flexibiliteit wordt beloond

 • Wij belonen mobiliteit en wendbaarheid.
 • Ons loonbeleid houdt rekening met loopbaantrajecten in de toekomst.
 • Wij focussen op de huidige prestaties in plaats van op prestaties uit het verleden.

Prestaties maken het verschil

 • Verschillen in prestaties worden bij ons vertaald naar significante verschillen in beloning.
 • Prestaties die de normale verwachtingen overtreffen, worden extra gehonoreerd.

We kiezen bewust voor een volwassen loonbeleid

 • Individuele en teambonussen zetten medewerkers aan om hun individuele verantwoordelijkheid op te nemen en stimuleren teamwerk.
 • Naast de financiële beloning hechten we ook veel belang aan de erkenning van prestaties.

 

Samenwerkende organisatie

We streven uitstekende resultaten en voortdurende kwaliteitsverbetering na. Dat doen we door onze organisatie verder te stroomlijnen, complexiteit te verminderen, blokkades uit de weg te ruimen, inconsistenties weg te werken en maximaal in te zetten op dialoog.

Voortdurende kwaliteitsverbetering en een gestroomlijnde organisatie

 • De governance, de rollen en de bedrijfsdoelstellingen zijn duidelijk voor iedereen in onze organisatie.
 • In onze organisatie krijgen zowel leidinggevenden als specialisten waardering voor hun werk.
 • We streven naar een zo vlak en eenvoudig mogelijke organisatiestructuur. Zo willen we elke medewerker de kans geven om zijn creativiteit en talent te ontplooien.
 • We bieden ruimte voor ondernemerschap en moedigen samenwerking aan, we investeren in zelfsturende teams, zetten internationale samenwerkingsprojecten op, enz.

We moedigen partnerships aan

De manier waarop we georganiseerd en gestructureerd zijn zorgt voor een goede samenwerking binnen de hele groep én met onze externe partners.

We vinden proactieve casting belangrijk

Inzake successiemanagement maken we gebruik van proactieve casting om de functievereisten van onze sleutel- en kernfuncties en de kennis en competenties van onze toptalenten in onze organisatie maximaal aan elkaar te linken.

 

Kijk hier hoe wij onze organisatie aanpassen om dag na dag de samenwerking te bevorderen.

Cooperative organisation - 01'08
https://www.youtube-nocookie.com/embed/pgPJjYwu1I4

Veilige en gezonde werkomgeving

Bij KBC nemen we het welzijn van onze medewerkers zeer serieus en streven we naar een positieve werkomgeving waarin onze medewerkers zich goed, erkend, veerkrachtig en betrokken voelen. Gezonde medewerkers die in een veilige omgeving werken, voelen zich immers op hun gemak en zijn sterk genoeg om hun eigen creativiteit in te zetten voor klantgerichte oplossingen. In België kreeg de preventiedienst in 2019 het ISO 45001-certificaat van Vinçotte, wat betekent dat deze een formeel gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem heeft opgezet. In Tsjechië worden regelmatig gezondheids- en veiligheidstrainingen gegeven en wordt het programma veiligheid en gezondheid op het werk jaarlijks herzien.