Onze cultuur

https://www.youtube-nocookie.com/embed/a2Omi8vG_Rs

Onze bedrijfscultuur hebben we samengebald tot het letterwoord PEARL+ :

  • Performance: we doen wat we beloven.
  • Empowerment: we bieden elke medewerker de kans zijn creativiteit en talent te ontplooien.
  • Accountability: we nemen onze verantwoordelijkheid op ten aanzien van onze klanten, onze collega's, onze aandeelhouders, de maatschappij.
  • Responsiveness: we anticiperen en spelen in op vragen, suggesties, bijdragen en inspanningen van onze medewerkers, leidinggevenden en klanten.
  • Local embeddedness : de verscheidenheid van onze teams en klanten in de verschillende kernmarkten zien we als een troef.
  • Met de + benadrukken we dat we groepswijd samen werken aan oplossingen, initiatieven en ideeën, zodat ze overal in de groep makkelijk bruikbaar en inzetbaar zijn

De basis voor deze cultuur wordt gelegd door onze drie kernwaarden: responsive, respectvol, en resultaatgericht. Die drie waarden staan in wisselwerking met elkaar en zijn de sleutel tot de uitvoering van onze bedrijfsstrategie.

  • Responsive: we anticiperen en reageren spontaan en op een positieve manier op suggesties en vragen om hulp.
  • Respectvol: we behandelen mensen als onze gelijke, we zijn transparant, we vertrouwen ze en waarderen ze om wat ze doen en wie ze zijn.
  • Resultaatgericht: we doen wat we beloven, we halen onze doelstellingen, we leveren kwaliteit, we doen dat op tijd en letten op de kosten.