Een verschil maken voor de samenleving

Om onze positieve impact op de samenleving te vergroten, hebben we vier focusdomeinen vastgesteld waarin we toegevoegde waarde kunnen creëren en kunnen inspelen op reële maatschappelijke behoeften. Die toegevoegde waarde willen we creëren door innovatieve bedrijfsoplossingen te ontwikkelen in elk van deze domeinen, met specifieke aandacht voor die aspecten waar een bank-verzekeraar echt het verschil kan maken.

Milieuverantwoordelijkheid

Milieuverantwoordelijkheid is ons eerste focusdomein. Milieu-uitdagingen zoals klimaatverandering, afname van biodiversiteit, vervuiling of waterproblemen zijn wereldwijde uitdagingen die onmiddellijke actie vereisen. Milieuverantwoordelijkheid opnemen betekent voor ons dat we onze eigen ecologische voetafdruk verder verkleinen en dat we diverse initiatieven nemen en doelen stellen om dat te bereiken. Het betekent ook verdere stappen ondernemen om bedrijfsoplossingen te ontwikkelen die een positieve invloed hebben op het milieu.

Financiële geletterdheid

We zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere kennis van financiële begrippen en producten bij het brede publiek. Financiële geletterdheid is daarom ons tweede focusdomein. Financiële geletterdheid heeft voor KBC drie dimensies:

  • Financieel advies en duidelijke communicatie: we helpen onze klanten de juiste keuzes te maken door goed en transparant advies over onze producten en diensten.
  • Financieel gedrag: we informeren onze klanten over hoe we de data gebruiken die we via onze online diensten verzamelen. Zo kunnen ze beslissen welke informatie ze willen delen.
  • Financiële educatie: we willen financiële ongeletterdheid al vanaf jonge leeftijd bestrijden. We bieden verschillende educatieve activiteiten aan om mensen te helpen goede geldgewoonten te ontwikkelen. Op die manier willen we gedrag voorkomen dat kan leiden tot geldproblemen.

Ondernemerschap

Met onze bank- en verzekeringsactiviteiten willen we ondernemerschap ondersteunen, jobcreatie stimuleren en bijdragen aan duurzame economische groei.

Vergrijzing en gezondheid

We willen beantwoorden aan de behoeften van een toenemende vergrijzende bevolking. Daarvoor ontwikkelen we specifieke oplossingen via onze kernactiviteiten. In België en Tsjechië concentreren we ons op de vergrijzing. In onze andere kernmarkten ligt de focus op de ontwikkeling van producten en diensten om de levenskwaliteit, gezondheidszorg en gezondheid in het algemeen te verbeteren.

Voor concrete voorbeelden van hoe we elk van deze domeinen vormgeven, kun je ons Duurzaamheidsverslag raadplegen.