Onze financiële prestaties


 

Onze financiële prestaties (KBC Groep, geconsolideerd)

Balans en beheerd vermogen per einde periode, 
in miljoenen euro 
2016 2017 2018  2019     2020
Balanstotaal 275 200 292 342 283 808 290 591 320 743
Leningen en voorschotten aan cliënten 132 855 140 999 147 052 155 816 159 621
Effecten (eigenvermogensinstrumenten
en schuldinstrumenten)
73 262 67 743 62 708 65 633 71 784
Deposito's van cliënten en schuldpapier 177 421 193 708 194 291 203 369 215 430
Bruto technische voorzieningen en schulden
m.b.t. beleggingscontracten, verzekeringen
32 310 32 193 31 273 32 170 31 442
Totaal eigen vermogen 17 357 18 803 19 633 20 222 21 530
Risicogewogen activa, groep (Basel II,
sinds 2013 Basel III)
87 782 92 410 94 875 99 071 102 111
 
Resultaten, in miljoenen euro  2016 2017 2018 2019 2020
Totale opbrengsten 7 211 7 700 7 512 7 629 7 159
Exploitatiekosten -3 948 -4 074 -4 234 -4 303 -4 156
Bijzondere waardeverminderingen -201 30 17 -217 -1 182
Resultaat na belasting, groepsaandeel 2 427 2575 2 570 2 489 1 440
     België 1 432 1 575 1 450 1 344 1 001
     Tsjechië 596 702 654 789 375 
    Internationale Markten (Slov, Hong, Bulg, Ierl) 428 444 533 379 199
    Groepscenter -29 -146 -67 -23 -135
Nettowinst per aandeel, gewoon, in euro 5.68 6.03 5.98 5.85 3.34
Nettowinst per aandeel, verwaterd, in euro 5.68 6.03 5.98 5.85 3.34
 
KBC-aandeel  2016 2017 2018    2019   2020
Aantal uitstaande aandelen per einde periode, in duizenden 418 372 418 598 416 156 416 395 416 695
Eigen vermogen van de aandeelhouders
per aandeel, per einde periode, in euro
38.1 41.6 41.4 45.0 48.1
Gemiddelde koers tijdens het boekjaar, in euro 51.0 66.5 67.4 60.8 52.8
Slotkoers boekjaar, in euro 58.8 71.1 56.7 67.1 57.3
Marktkapitalisatie per einde periode, in miljarden euro 24.6 29.8 23.6 27.9 23.9
 
Ratio's  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement op eigen vermogen 18% 17% 16% 14% 8%
Kosten-inkomstenratio, bankieren 55% 54% 57.5% 57.9% 60.0%
Gecombineerde ratio, schadeverzekeringen 93% 88% 88% 90% 85%
Kredietverliesratio, groep 0.09% -0.06% -0.04% 0.12% 0.60%
Common equity ratio, group (Basel III, fully loaded, Deense Compromismethode, definitie in het jaarverslag) 15.8% 16.3% 16% 17.1% 17.6%
Net stable funding ratio (NSFR) 125% 134% 136% 136% 146%
Liquidity coverage ratio (LCR) 139% 139% 139% 138% 147%

Newswires

Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR

Last update: 12-02-2021