Onze financiële prestaties


 

Onze financiële prestaties (KBC Groep, geconsolideerd)

Balans en beheerd vermogen per einde periode, 
in miljoenen euro 
2017 2018  2019     2020 2021
Balanstotaal 292 342 283 808 290 591 320 743  340 346
Leningen en voorschotten aan cliënten 140 999 147 052 155 816 159 621 159 728
Effecten (eigenvermogensinstrumenten
en schuldinstrumenten)
67 743 62 708 65 633 71 784 67 794
Deposito's van cliënten en schuldpapier 193 708 194 291 203 369 215 430 226 093
Bruto technische voorzieningen en schulden
m.b.t. beleggingscontracten, verzekeringen
32 193 31 273 32 170 31 442 32 571
Totaal eigen vermogen 18 803 19 633 20 222 21 530  23 077
Risicogewogen activa, groep (Basel II,
sinds 2013 Basel III)
92 410 94 875 99 071 102 111 104 646
 
Resultaten, in miljoenen euro  2017 2018 2019 2020 2021
Totale opbrengsten 7 700 7 512 7 629 7 159 7 558
Exploitatiekosten -4 074 -4 234 -4 303 -4 156 -4 396
Bijzondere waardeverminderingen 30 17 -217 -1 182 261
Resultaat na belasting, groepsaandeel 2575 2 570 2 489 1 440 2 614
     België 1 575 1 450 1 344 1 001 1 997
     Tsjechië 702 654 789 375  697
    Internationale Markten (Slov, Hong, Bulg, Ierl) 444 533 379 199 127
    Groepscenter -146 -67 -23 -135 -207
Nettowinst per aandeel, gewoon, in euro 6.03 5.98 5.85 3.34 6,15
Nettowinst per aandeel, verwaterd, in euro 6.03 5.98 5.85 3.34 6,15
 
KBC-aandeel  2017 2018    2019   2020 2021
Aantal uitstaande aandelen per einde periode, in duizenden 418 598 416 156 416 395 416 695 416 884
Eigen vermogen van de aandeelhouders
per aandeel, per einde periode, in euro
41.6 41.4 45.0 48.1 51,8
Gemiddelde koers tijdens het boekjaar, in euro 66.5 67.4 60.8 52.8 68,3
Slotkoers boekjaar, in euro 71.1 56.7 67.1 57.3 75,5
Marktkapitalisatie per einde periode, in miljarden euro 29.8 23.6 27.9 23.9 31,5
 
Ratio's  2017 2018 2019 2020 2021
Rendement op eigen vermogen 17% 16% 14% 8% 13%
Kosten-inkomstenratio, bankieren 53% 56% 56% 58% 58%
Gecombineerde ratio, schadeverzekeringen 88% 88% 90% 85% 89%
Kredietverliesratio, groep -0.06% -0.04% 0.12% 0.60% -0,18%
Common equity ratio, group (Basel III, fully loaded, Deense Compromismethode, definitie in het jaarverslag) 16.3% 16% 17.1% 17.6% 15,5%
Net stable funding ratio (NSFR) 134% 136% 136% 146% 148%
Liquidity coverage ratio (LCR) 139% 139% 138% 147% 167%

Newswires

Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR

Last update: 10-02-2022