Jaarverslagen

Vertaling en versies: het jaarverslag is verkrijgbaar in een Nederlandse, Engelse en Franse PDF-versie, en een Nederlandse en Engelse ESEF-versie (European Single Electronic Format). We hebben alles gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om verschillen tussen de verschillende taal- en format-versies te vermijden, maar als er toch verschillen zijn, dan heeft de Nederlandse ESEF-versie voorrang.

Jaarverslagen, KBC Groep

TN-jvs-2020.jpg