Tijd voor impact

Tijd voor impact

Wat betekent duurzaamheid voor KBC?

Voor KBC begint duurzaam ondernemen bij verantwoord gedrag van elke medewerker. De kern van ons duurzaamheidsbeleid kan kort worden samengevat: de negatieve impact van onze werking beperken en de positieve impact op de samenleving vergroten. De negatieve impact beperken we onder meer door een strikte keuze van ondernemingen die we opnemen in fondsen en waaraan we kredieten en verzekeringen verstrekken. De positieve impact vergroten we door ons te focussen op vier domeinen waar we een wezenlijk verschil kunnen maken: milieuverantwoordelijkheid, ondernemerschap, financiële geletterdheid, gezondheid & vergrijzing.

Tijd voor impact: wat kan de Europese Green Deal voor consumenten en beleggers betekenen?

Impact van de EU Green Deal op beleggen

Tijd voor impact, zo heet de contentreeks van KBC Asset Management in samenwerking met De Tijd.

Zes weken op rij zal een artikel verschijnen met als rode draad de Europese Green Deal. Volgende thema’s komen aan bod: biodiversiteit, groene waterstof, energie, mobiliteit, wonen, voeding en water. 

Onze aanpak voor duurzaam ondernemen

Download ons duurzaamheidskader

Download het recentste Verslag aan de Samenleving

Tijd voor impact: duurzaam beleggen

Tijd voor impact: water en beleggen

Tijd voor impact: voeding en beleggen

Tijd voor impact: wonen en beleggen

Tijd voor impact: mobiliteit en beleggen

Tijd voor impact: energie en beleggen

Tijd voor impact: podcast groene waterstof

Tijd voor impact: podcast biodiversiteit