Informatie met betrekking tot de Algemene Vergadering van 7 mei 2015

Notulen  
Jaarvergadering Download
Informatie 2 april 2015
Agenda/oproeping Download
Voorstellen tot besluit en commentaren van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen op de agenda van de Jaarvergadering Download
Jaarverslag 2014
(bevattende: geconsolideerde jaarrekening en bijhorend verslag van de commissaris; gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur)
Download
Vennootschappelijke jaarrekening 2014 en bijhorend verslag van de commissaris Download

Download
Volmachtformulier aandeelhouders en obligatiehouders Download

Download
Aantal aandelen/stemrechten* op 2 april 2015 417 780 658
Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders Download

* De stemrechten verbonden aan de 2 eigen aandelen in bezit van dochtervennootschappen van KBC Groep NV zijn geschorst. Bovendien, in het kader van de afschaffing van de effecten aan toonder zijn de stemrechten geschorst die verbonden waren aan 194 451 voormalige aandelen aan toonder.