Historiek t.e.m. 2011

Notulen      
Algemene Vergadering dd. 28 april 2011 Volmacht Agenda Notulen Algemene Vergadering
Notulen Buitengewone Algemene Vergadering
Algemene Vergadering dd. 29 april 2010 - Agenda Notulen Algemene Vergadering
Notulen Buitengewone Algemene Vergadering
Algemene Vergadering dd. 30 april 2009 - Agenda
Info
Notulen Algemene Vergadering
Notulen Buitengewone Algemene Vergadering
Algemene Vergadering dd. 24 april 2008 - Agenda Notulen Algemene Vergadering
Notulen Buitengewone Algemene Vergadering
Algemene Vergadering dd. 26 april 2007 - Agenda Notulen Algemene Vergadering
Notulen Buitengewone Algemene Vergadering
Algemene Vergadering dd. 27 april 2006 - Agenda Notulen

* inclusief Buitengewone Algemene Vergaderingen