Informatie met betrekking tot de Algemene Vergaderingen van 2 mei 2013

Notulen  
Jaarvergadering Download
Buitengewone Algemene Vergadering Download
Schriftelijke vragen aandeelhouders Download
Informatie 2 april 2013
Agenda/oproeping Download
Voor elk agendapunt, een voorstel van besluit of, indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, commentaar van de Raad van Bestuur Download
Jaarverslag 2012
(bevattende: geconsolideerde jaarrekening en bijhorend verslag van de commissaris; gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur)
Download
Vennootschappelijke jaarrekening 2012 en bijhorend verslag van de commissaris Download

Download
Fusievoorstel met betrekking tot fusie tussen KBC Groep NV en KBC Global Services NV Download
Verslag van de Raad van Bestuur met het oog op de hernieuwing van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal Download
Volmachtformulier aandeelhouders en obligatiehouders Download

Download
Aantal aandelen/stemrechten* op 2 april 2013 416 967 355
Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders Download

* De stemrechten verbonden aan de 302 eigen aandelen in bezit van dochtervennootschappen van KBC Groep NV zijn geschorst