Informatie met betrekking tot de Jaarvergadering van 5 mei 2022

Bekijk de opname: klik hier  
Notulen jaarvergadering Download
Schriftelijke vragen aandeelhouders Download
Download
Informatie                                                                            4 april 2022  
Agenda/oproeping  Download
Voorstellen tot besluit en commentaren van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen op de agenda 
Download
Jaarverslag 2021 (bevattende: geconsolideerde jaarrekening en bijhorend verslag van de commissaris; gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur)** Download

Vennootschappelijke jaarrekening 2021 en bijhorend verslag van de commissaris

Download
Download

Remuneratiebeleid als bedoeld in artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

 Download
Volmachtformulier aandeelhouders Download

Voorafgaand stemmen

  • Elektronische stem
  • Formulier om te stemmen per brief

 

Download
Download

 

Aantal aandelen/stemrechten* op 04 april 2022 416 883 592

Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders

Download
Lumi User guides  Download
Download

* De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen in bezit van dochtervennootschappen van KBC Groep NV zijn geschorst. (toestand op 04 april 2022 : 2 aandelen).
** Versie European Single Electronic Format: zie Investor Relations / Rapporten / Jaarverslagen.

Last update: 28-09-2022