Informatie met betrekking tot de Jaarvergadering(en) van 6 mei 2021

Bekijk de opname: klik hier  
Notulen jaarvergadering(en) Download
Download
Schriftelijke vragen aandeelhouders Download 
Download
Informatie                                                                            1  april 2021  
Agenda/oproeping Download 
Voorstellen tot besluit en commentaren van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen op de agenda 
Download
Jaarverslag 2020 (bevattende: geconsolideerde jaarrekening en bijhorend verslag van de commissaris; gecombineerd jaarverslag  van de Raad van Bestuur) Download

Vennootschappelijke jaarrekening 2020 en bijhorend verslag van de commissaris

Download
Download

Remuneratiebeleid als bedoeld in artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Download

Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154  van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 6 mei 2021 voorgestelde wijziging van het voorwerp

Download
Volmachtformulier aandeelhouders Download
Aantal aandelen/stemrechten* op 01 april 2021 416694558

Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders

Download
Lumi User guides  Download
Download

* De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen in bezit van dochtervennootschappen van KBC Groep NV zijn geschorst (861 op 01 april 2021).

Last update: 18-05-2021