Informatie met betrekking tot de Jaarvergadering van 4 mei 2017

Notulen Jaarvergadering Download
Schriftelijke vragen aandeelhouders Download
Informatie 31 maart  2017
Agenda/oproeping Download
Voorstellen tot besluit en commentaren van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen op de agenda van de Jaarvergadering Download
Jaarverslag 2016
(bevattende: geconsolideerde jaarrekening en bijhorend verslag van de commissaris; gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur)
Download
Vennootschappelijke jaarrekening 2016 en bijhorend verslag van de commissaris Download 

Download
Volmachtformulieren aandeelhouders en obligatiehouders Download

Download 
Aantal aandelen/stemrechten* op 31 maart 2017 418 372 082
Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders Download

* De stemrechten verbonden aan de 2 eigen aandelen in bezit van dochtervennootschappen van KBC Groep NV zijn geschorst . 

Last update: 15-05-2017