Informatie met betrekking tot de Jaarvergaderingen van 3 mei 2018

Notulen jaarvergaderingen Download

Download 
Schriftelijke vragen aandeelhouders Download 

Download

Download
Informatie 29 maart 2018
Agenda/oproeping Download
Voorstellen tot besluit en commentaren van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen op de agenda van de Jaarvergadering Download
Jaarverslag 2017
(bevattende: geconsolideerde jaarrekening en bijhorend verslag van de commissaris; gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur)
Download
Vennootschappelijke jaarrekening 2017 en bijhorend verslag van de commissaris Download

Download
Verslag van de Raad van Bestuur met het oog op de hernieuwing van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal Download
Volmachtformulieren aandeelhouders en obligatiehouders

Download

Download 

Aantal aandelen/stemrechten* op 29 maart 2018 418 597 567
Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders Download

 * De stemrechten verbonden aan de 57 473 eigen aandelen in bezit van dochtervennootschappen van KBC Groep NV zijn geschorst (toestand op 29 maart 2018).

Last update: 17-05-2018