Algemene Vergaderingen van 3 mei 2012

Notulen  
Jaarvergadering Download
Buitengewone Algemene Vergadering Download
Informatie 3 april 2012
Agenda/oproeping* Download
Jaarverslag 2011
(bevattende: geconsolideerde jaarrekening en bijhorend verslag van de commissaris; gecombineerd verslag van de Raad van Bestuur)
Download
Vennootschappelijke jaarrekening 2011 en bijhorend verslag van de commissaris Download

Download
Volmachtformulier Download
Aantal aandelen/stemrechten** op 3 april 2012 357 980 313
Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders Download

* Voorstellen tot besluit voor de te behandelen onderwerpen op de agenda van de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering, of, indien een te behandelen onderwerp geen besluit vereist, commentaar van de raad van bestuur (art. 533bis §2, eerste lid, d) van het Wetboek van vennootschappen): zie de agenda in de oproeping.
** De stemrechten verbonden aan de 18 169 054 eigen aandelen (op 3 april 2012) in bezit van KBC Groep NV en zijn dochtervennootschappen zijn geschorst.