Informatie met betrekking tot de Jaarvergaderingen van 2 mei 2019

Notulen jaarvergaderingen Download

Download
Schriftelijke vragen aandeelhouders Download

Download
Informatie 5 april 2019
Buitengewone Algemene Vergadering: realisatie voorwaarde Download
Informatie 29 maart 2019
Agenda/oproeping Download
Voorstellen tot besluit en commentaren van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen op de agenda Download
Jaarverslag 2018
(bevattende: geconsolideerde jaarrekening en bijhorend verslag van de commissaris; gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur)
Download

Vennootschappelijke jaarrekening 2018 en bijhorend verslag van de commissaris

Download

Download
Volmachtformulier aandeelhouders en obligatiehouders

Download

Download

Aantal aandelen/stemrechten* op 29 maart 2019 416 155 676
Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders Download

* De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen in bezit van dochtervennootschappen van KBC Groep NV zijn geschorst (toestand op 29 maart 2019: 43 490).

Last update: 16-05-2019