Verantwoord beleggen

 

Verantwoord beleggen

Door het groeiende bewustzijn over sociale, bestuurs- en milieukwesties neemt de belangstelling voor verantwoorde beleggingsproducten toe, zowel bij particuliere als institutionele beleggers. Verantwoord beleggen biedt klanten een manier om hun financiële doelstellingen te combineren met hun bezorgdheid over het milieu, de samenleving en deugdelijk bestuur.

De pioniersrol van KBC sinds 1992

KBC is al meer dan 30 jaar een pionier op het gebied van verantwoord beleggen (Responsible Investing, RI) en we bieden nu RI-fondsen aan in al onze kernlanden. We onderschrijven de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties en hebben ons algemene beleggingsbeleid daar zelfs volledig rond gebouwd.

We bieden drie soorten RI-fondsen aan, elk met hun eigen specifieke kenmerken en criteria:

  • Verantwoorde fondsen beleggen in bedrijven of landen die duurzaamheidskenmerken bevorderen en zich inspannen om de klimaatverandering te beperken.
  • ECO-thematische fondsen beleggen in bedrijven die oplossingen bieden voor een specifieke uitdaging op het vlak van duurzaamheid, zoals klimaatverandering of waterschaarste.
  • Impact Investing-fondsen beleggen in bedrijven die met hun producten en/of diensten een positieve invloed hebben op de samenleving en/of het milieu.

We hanteren strenge duurzaamheidscriteria voor zowel onze conventionele fondsen als onze RI-fondsen. Zo sluit KBC Asset Management bv. nutsbedrijven die thermische steenkool gebruiken om elektriciteit op te wekken en alle bedrijven die thermische steenkool winnen, uit van al zijn actief beheerde fondsen.

Voor RI-fondsen gaan we nog een stap verder door bijkomende uitsluitingsregels toe te passen. Dat zijn uitsluitingen voor onder andere gokken, conventionele wapens, bont en speciale leersoorten, adult entertainment, palmolie en fossiele brandstoffen. Daarnaast hanteren we een op normen gebaseerd beleid dat bedrijven uitsluit die betrokken zijn bij ernstige controverses in verband met milieu-, sociale of bestuurskwesties.

Meer informatie over het uitsluitingsbeleid voor onze conventionele en RI-fondsen vind je in het Duurzaamheidsbeleidskader KBC Groep en op de commerciële website van KBC België.

Kwaliteitslabel 'Towards Sustainability'

Alle RI-fondsen van KBC voldoen aan de vereisten van de kwaliteitsnorm van het 'Towards Sustainability'-label. Dit label werd ontwikkeld op initiatief van Febelfin, de sectorvereniging voor de Belgische financiële sector. KBC Groep onderschrijft dit label van bij het begin.

Wetgevend kader

Het huidige RI-kader van KBC Asset Management is een door KBC intern opgesteld, maar beproefd en extern getoetst kader. KBC Asset Management stemt dat kader verder af op nieuwe EU-regelgeving zoals de SFDR en MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) en gaat er momenteel van uit dat alle RI-fondsen ofwel artikel 8- ofwel artikel 9-fondsen zijn volgens de SFDR.

Uitsluitingscriteria

We hanteren strenge duurzaamheidscriteria voor zowel onze conventionele fondsen als onze RI-fondsen. Voor RI-fondsen gaan we nog een stap verder door bijkomende uitsluitingsregels toe te passen. Dat zijn uitsluitingen voor onder andere gokken, conventionele wapens, bont en speciale leersoorten, adult entertainment, palmolie en fossiele brandstoffen. Daarnaast hanteren we een op normen gebaseerd beleid dat bedrijven uitsluit die betrokken zijn bij ernstige controverses in verband met milieu-, sociale of bestuurskwesties.


Onafhankelijke expertise via de RI-Adviesraad

KBC AM werkt nauw samen met de RI-Adviesraad. Dat orgaan bestaat uit vooraanstaande academici die experts zijn op het gebied van mensenrechten, ethisch ondernemen, biologie en ecologie. De raad adviseert ons over de duurzaamheidsbeleidslijnen voor onze RI-fondsen en de screeningsresultaten.

De duurzaamheidsprestaties verbeteren van de bedrijven waarin we beleggen

KBC Asset Management wil de duurzaamheidsprestaties verbeteren van de bedrijven waarin het belegt. Dat probeert het vooral te doen via:

  • Stemmen bij volmacht (proxy voting): het belang van duurzaamheid neemt almaar toe en het maakt inmiddels integraal deel uit van ons beleid inzake stemmen bij volmachten. Als vermogensbeheerder vertegenwoordigen we onze klanten die beleggen in bedrijven via onze aandelenfondsen en gemengde fondsen met aandelenposities, op aandeelhoudersvergaderingen. Daarvoor gebruiken we stemmen bij volmacht. We geloven dat het noodzakelijk is om duurzaamheid op te nemen in ons beleid inzake stemmen bij volmacht om te handelen in het belang van onze klanten op lange termijn. We geloven ook dat actief aandeelhouderschap met betrekking tot duurzaamheidskwesties een positieve invloed kan hebben op de bedrijven waarin we beleggen.
  • Betrokkenheid: KBC AM heeft voortdurend contact met de bedrijven waarin wordt belegd. Duurzaamheidskwesties vormen een belangrijk onderdeel van die contacten. KBC AM engageert zich zowel collectief als individueel. 

Ga voor meer informatie over de KBC-fondsen die verantwoord beleggen naar Verantwoord beleggen - KBC Bank & Verzekering of ons Duurzaamheidsverslag 2023.