Maatschappelijk verantwoorde beleggingen

KBC is een van de pioniers op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in België, en is ook nu nog een van de grootste Belgische spelers in die sector. We willen onze klanten de kans geven om te beleggen in duurzame ondernemingen en in landen die erkennen dat ze een maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid dragen. Zo kunnen we samen bijdragen aan een duurzamere maatschappij en de nadelige impact van ondernemingen op de maatschappij helpen te beperken.

Duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen

Door het groeiende bewustzijn over maatschappelijke en milieukwesties neemt de interesse in duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten, bij zowel particuliere als institutionele beleggers, steeds toe. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen biedt klanten een manier om hun financiële doelstellingen te combineren met hun bezorgdheid over het milieu, maatschappelijke kwesties en deugdelijk bestuur.

De pioniersrol van KBC sinds 1992

KBC heeft een lange traditie van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen opgebouwd. Al in 1992 lanceerde KBC het eerste maatschappelijk verantwoorde beleggingsfonds in België. Sindsdien hebben we geregeld nieuwe oplossingen op de markt gebracht en zijn onze methodes steeds strenger geworden. KBC Asset Management was ook de eerste financiële instelling in België die zijn eigen onderzoekseenheid voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen oprichtte. We onderschrijven de 'Principles for Responsible Investment' van de Verenigde Naties (www.unpri.org) en we hebben ons algemene beleggingsbeleid daar zelfs volledig rond gebouwd.
Volledig in lijn met onze duurzaamheidsstrategie, zijn al onze SRI-fondsen vrij van fossiele brandstoffen sinds november 2017. En in mei 2018 lanceerde KBC Pricos SRI, het eerste SRI pensioenspaarfonds op de Belgische markt. In 2019 verkregen al onze duurzame en maatschappelijk verantwoorde fondsen het 'Towards Sustainability'-label, een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Centraal Labelling Agentschap (CLA) .

Een ruim assortiment van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsoplossingen

KBC biedt een veelzijdig aanbod van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen, variërend van Best-in-Class fondsen en fondsen met maatschappelijk verantwoorde thema's tot de laatst toegevoegde Impact Investing fondsen.
• Best-in-Class beleggingsfondsen beleggen in bedrijven of landen die in vergelijking met sectorgenoten de beste prestaties neerzetten op het gebied van deugdelijk bestuur, het milieu en sociale thema's.
• Beleggingsfondsen met maatschappelijk verantwoord thema's beleggen in bedrijven die actief zijn in thema's zoals de klimaatverandering, het dreigende drinkwatertekort of de zoektocht naar alternatieve energieën.
• De derde categorie, Impact Investing fondsen, beleggen in bedrijven waarvan de goederen en/of diensten een duidelijke positieve invloed hebben op onze maatschappij. We zoeken met andere woorden naar bedrijven die als kernactiviteit niet alleen streven naar financiële opbrengsten, maar ook positief willen bijdragen aan de maatschappij of het milieu.

KBC fondsbeheerders passen strenge doorlichtingsmethoden toe op bedrijven en landen

Er wordt een diepgaande doorlichting uitgevoerd, op basis van strenge en duidelijke regels, om te bepalen welke bedrijven en landen behoren tot het beleggingsuniversum voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsoplossingen. Zo worden sommige ondernemingen bijvoorbeeld uitgesloten vanwege hun controversiële activiteiten. Onze informatie over ondernemingen is onder meer afkomstig van Sustainalytics, een extern onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in duurzaamheidsonderzoek. KBC Asset Management legt bijzonder veel nadruk op transparantie, en maakt daarom al zijn onderzoeksresultaten beschikbaar op de website.

Zo garanderen we onafhankelijkheid

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen staat of valt met zijn geloofwaardigheid. Om die reden staan het duurzaamheidsbeleid en de SRI-criteria onder toezicht van de SRI Advisory Board, een adviescommissie die volledig onafhankelijk van KBC werkt. Deze instantie bestaat uit vooraanstaande academici uit diverse universiteiten, die experts zijn in gebieden zoals de mensenrechten, zakelijke deontologie, biologie en ecologie. Ze treden in eigen naam op en vertegenwoordigen niet de instelling waar ze actief zijn. Zij beslissen welke doorlichtingsmethoden wij moeten gebruiken, en stellen de criteria op voor het beoordelen van ondernemingen. Ze garanderen ook dat onze doorlichtingen volledig, grondig en accuraat verlopen.

Stemmen bij volmacht: we brengen onze stem als aandeelhouder uit in het belang van onze klanten

KBC Asset Management voert een beleid van actief engagement en van stemmen bij volmacht. Door de rechten uit te oefenen die gekoppeld zijn aan de aandelen in onze beleggingsfondsen, en door onze stem te laten horen op de jaarlijkse algemene vergaderingen van deze ondernemingen, streeft KBC ernaar de belangen van zijn klanten en beleggers te verdedigen. KBC Asset Management past dit actief stembeleid toe op diverse thema's, omdat we ons ervan bewust zijn dat de waarde van een onderneming op middellange en lange termijn bepaald wordt door zowel haar activiteiten zelf, als door haar deugdelijk beleid en ethische keuzes. Al deze factoren kunnen een aanzienlijke impact hebben op de waardecreatie of op het rendement van onze klanten en beleggers. In 2020 namen we deel aan 320 algemene vergaderingen en stemden we in totaal op 3950 resoluties.

Ga voor meer informatie over duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen bij KBC naar www.kbc.be.

Last update: 29-03-2019
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.