Verantwoord beleggen

KBC is al meer dan 30 jaar een pionier en een van de grootste spelers in België op het vlak van verantwoord beleggen (Responsible Investing). We willen onze klanten de kans geven om te beleggen in bedrijven en landen die hun maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid erkennen. Zo kunnen we samen bijdragen aan een duurzamere samenleving en de nadelige impact van bedrijven op de maatschappij helpen te beperken.

Verantwoord beleggen

Door het groeiende bewustzijn over sociale, bestuurs- en milieukwesties neemt de belangstelling voor verantwoorde beleggingsproducten toe, zowel bij particuliere als institutionele beleggers. Verantwoord beleggen biedt klanten een manier om hun financiële doelstellingen te combineren met hun bezorgdheid over het milieu, sociale aspecten en deugdelijk bestuur.

De pioniersrol van KBC sinds 1992

KBC heeft een lange traditie van verantwoord beleggen. In 1992 lanceerde KBC het eerste fonds voor verantwoord beleggen in België. Sindsdien hebben we geregeld nieuwe oplossingen op de markt gebracht en zijn onze methodes steeds strenger geworden. KBC Asset Management was ook de eerste financiële instelling in België met een eigen onderzoekseenheid voor verantwoord beleggen. We onderschrijven ook de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties en hebben ons algemene beleggingsbeleid daar zelfs volledig rond gebouwd.

Sinds juni 2021 sluit KBC Asset Management nutsbedrijven die thermische steenkool gebruiken om elektriciteit op te wekken en alle bedrijven die thermische steenkool winnen, uit van al zijn actief beheerde fondsen. Voor fondsen die verantwoord beleggen gaan we nog een stap verder: we sluiten alle bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen uit en passen uitsluitingsregels toe, zoals voor gokken, conventionele wapens, bont en speciale leersoorten, enz.

KBC Groep onderschrijft van bij het begin het 'Towards Sustainability'-kwaliteitslabel, dat werd ontwikkeld op initiatief van Febelfin, de federatie van de Belgische financiële sector. In het kader van dat engagement verzekert KBC Groep dat alle verantwoorde beleggingsproducten die het in België op de markt brengt, het label hebben gekregen of dat de procedure daarvoor loopt.

Regelgevend kader

Het huidige Responsible Investing-kader van KBC Asset Management is een door KBC opgesteld intern maar beproefd en extern getoetst kader. KBC Asset Management stemt dat kader verder af op nieuwe EU-regelgeving zoals de SFDR en MiFID (Markets in Financial Instruments Directive): zo zijn alle fondsen die verantwoord beleggen ofwel artikel 8- ofwel artikel 9-fondsen volgens SFDR.

Een ruim assortiment van verantwoorde beleggingsoplossingen

KBC biedt een veelzijdig aanbod van fondsen voor verantwoord beleggen, gaande van traditionele verantwoorde fondsen en ECO-thematische fondsen tot de Impact Investing-fondsen. 

  • Verantwoorde fondsen beleggen in bedrijven en landen die duurzaamheidskenmerken bevorderen en klimaatverandering helpen tegengaan. 
  • ECO-thematische fondsen beleggen in bedrijven die een oplossing bieden voor een specifieke uitdaging op het vlak van duurzaamheid, zoals waterschaarste of klimaatverandering. 
  • De Impact Investing-fondsen beleggen in bedrijven die met hun producten en/of diensten een positieve invloed hebben op de samenleving en/of het milieu. 

KBC-fondsbeheerders passen strenge screeningmethoden toe voor bedrijven en landen

Op basis van strenge en duidelijke regels wordt een diepgaande screening uitgevoerd om te bepalen welke bedrijven en landen behoren tot het beleggingsuniversum voor verantwoorde beleggingsoplossingen. We sluiten beleggingen in bepaalde ondernemingen uit vanwege hun controversiële activiteiten. Voor de informatie over bedrijven doen we een beroep op externe onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn in duurzaamheidsonderzoek. KBC Asset Management hecht veel belang aan transparantie en maakt daarom de screeningsresultaten beschikbaar op zijn website.

Zo garanderen we onafhankelijkheid

Verantwoord beleggen staat of valt met zijn geloofwaardigheid. Om die reden staan het duurzaamheidsbeleid en de duurzaamheidscriteria onder toezicht van de Responsible Investing Advisory Board, die volledig onafhankelijk is van KBC. Deze instantie bestaat uit vooraanstaande academici van verschillende universiteiten, die experts zijn in domeinen als mensenrechten, bedrijfsethiek, biologie en ecologie. Ze treden op in eigen naam en vertegenwoordigen niet de instellingen waar ze actief zijn. Ze adviseren welke screeningmethode we moeten gebruiken en geven advies over de criteria voor de beoordeling van bedrijven. Ze helpen ook te garanderen dat de doorlichting volledig, grondig en accuraat verloopt.

Proxy Voting: we brengen onze stem als aandeelhouder uit in het belang van onze klanten

KBC Asset Management voert een actief beleid inzake stemmen bij volmacht (Proxy Voting) en Engagement. Door de rechten uit te oefenen die gekoppeld zijn aan de aandelen in de beleggingsfondsen en door zijn stem te laten horen op de jaarlijkse algemene vergaderingen van deze ondernemingen, wil KBC de belangen van zijn klanten en beleggers verdedigen. KBC Asset Management past dat actieve stembeleid toe op diverse thema's, omdat het zich ervan bewust is dat de waarde van een onderneming op middellange en lange termijn niet alleen bepaald wordt door haar activiteiten, maar ook door haar deugdelijk beleid en duurzaamheidsaspecten. Al deze factoren kunnen een aanzienlijke impact hebben op de waardecreatie of op het rendement van onze klanten en beleggers. In 2022 namen we deel aan 811 algemene vergaderingen en stemden we over meer dan 9 000 resoluties.

Ga voor meer informatie over de KBC-fondsen die verantwoord beleggen naar Verantwoord beleggen - KBC Bank & Verzekering