Ons uniek bankverzekeringsmodel

Een belangrijk kenmerk van onze positie in België is de unieke samenwerking tussen onze bankkantoren en verzekeringsagentschappen in micromarkten. Het bankkantoor focust op bankproducten en standaardverzekeringen en verwijst voor andere verzekeringsproducten door naar het verzekeringsagentschap in dezelfde micromarkt. Het verzekeringsagentschap verkoopt alle verzekeringsproducten en behandelt alle schadegevallen, ook die waarvoor de verzekering door een bankkantoor werd verkocht. Die samenwerking stelt ons in staat aan onze klanten een uitgebreid productaanbod te leveren dat op hun behoeften is afgestemd.

In al onze kernmarkten willen we ons bankverzekeringsmodel geleidelijk verder versterken op een kostenefficiënte manier. De uitrol van dat model bevindt zich in de verschillende kernmarkten in verschillende fasen. 

De samenwerking en interactie tussen ons bank- en verzekeringsbedrijf is uniek. Dank zij ons ruime gamma distributiekanalen (verzekeringsagenten en bankkantoren, contactcentra, websites, mobiele apps, enz.) kunnen we onze klanten beter begrijpen en hun meer complete en relevante oplossingen aanbieden.

Ons bankverzekeringsmodel verder ontwikkelen is daarom een krachtige manier om de referentie te worden in klantgerichtheid en onze groei op lange termijn veilig te stellen.

Hoe we als bank-verzekeraar onze klanten een unieke ervaring bieden

Met ons unieke bank-verzekeringsmodel stellen we de klant centraal.

Voor ons komt de klant op de eerste plaats. Met een volledig gamma aan bank- en verzekeringsproducten en -diensten (inclusief advies) op zijn maat bieden we de klant financiële zekerheid.  Als bank-verzekeraar kunnen we de klant centraal stellen door hem een 'geïntegreerd' productaanbod voor te stellen en hem te adviseren op basis van 'behoeftenbundels' (bv. betaalcomfort, wonen, mobiliteit, sparen en beleggen).

Ons naadloze, volledig geïntegreerde model dat de klant centraal stelt, is erop gericht onze klanten comfort te bieden.

Onze klanten verwachten een naadloze service. Daarom doen we er alles aan om onze kanalen te integreren (bank- en verzekeringskantoren, contactcenters en een ruim aanbod digitale tools, zoals bankautomaten, de website, de homebankingtoepassing en mobiele apps). Doordat we zowel een bank als een verzekeraar zijn, kunnen we voluit gaan voor die integratie en naadloze service. De optimale kanalenmix – voor zowel bankieren als verzekeren – wordt lokaal bepaald op basis van de behoeften van de klant en hangt af van de maturiteitsgraad van bank en verzekeraar samen. Het tempo van de integratie-inspanningen wordt daarom lokaal bepaald. 

Verder inzetten op “Open banking & Insurance” resulteert in Bank-verzekeren+

De voorbije jaren maakten steeds meer klanten kennis met de mobiele toepassingen van KBC. Vroeger bood KBC in zijn mobile app enkel zijn eigen bank- en verzekeringsproducten en -diensten aan. Ondertussen is “Open Banking & Insurance” (OBI) een feit. KBC zal op die ingeslagen weg verder gaan en - niet alleen in België maar ook in de andere kernlanden - ook niet-financiële oplossingen aanbieden, wat het financiële welbevinden van de retail/particuliere klant of de toekomst van bedrijvenklanten ten goede moet komen. 
Zowel aan Retail, KMO als aan Corporate klanten zal KBC naast de traditionele bankverzekeringsoplossingen (kredieten, verzekeringen, beleggingen, betaalverkeer) ook minder traditionele maar vaak gebruikte oplossingen aanbieden. De ‘+’ bij “bank-verzekeren +” verwijst precies naar het aanbieden van bredere ‘economische dienstverlening’ door KBC.
Het kan gaan om oplossingen die de klanten helpen :

 • om geld te besparen, bijvoorbeeld een voorstel om naar een goedkopere energieleverancier over te schakelen
 • om geld te verdienen, denk bijvoorbeeld aan KBC Deals kortingen in België
 • om courante betalingen te vergemakkelijken, zoals automatisch betalen van een parkeersessie
 • om bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, zoals de rapporteringstool van BrightAnalytics. 

KBC zal dit uiteraard doen met volledig respect voor de bescherming van de gegevens en privacy van de klanten.

We volgen het success van ons bankverzekeringsconcept op

We volgen onze bankverzekeringsprestaties op aan de hand van een aantal key performance indicators (KPI’s). De belangrijkste daarvan vindt u in de tabel.

KPI Wat Guidance

% bank-verzekeringsklanten (BV)

 • BV kanten: bezitten minstens 1 bank- én 1 verzekeringsproduct van KBC Groep
 • Stabiele BV klanten: bezitten minstens 2 bank- én 2 verzekeringsproducten van onze groep (in België 3+3)
 • ≥ 83% van de actieve klanten zijn
  ‘bank-verzekeringsklant’ tegen 2026
 • ≥ 29% van de actieve klanten zijn
  ‘stabiele bank-verzekeringsklant’ tegen 2026

 

Last update: 09-02-2024