Onze visie op duurzame en winstgevende groei

Om ons voortbestaan op lange termijn veilig te stellen, bouwen we langetermijnrelaties met onze klanten uit. We mikken dan ook niet op hoge rendementen op korte termijn waaraan overdreven risico's verbonden zijn, maar kiezen voor  duurzame en rendabele groei op lange termijn. We nemen degelijke risico-, kapitaal- en liquiditeitsnormen in acht. Om die duurzaamheid te kunnen waarborgen en te blijven focussen op reële economieën, is bovendien een strikt risicobeheer een absolute voorwaarde.

Hoe we zorgen voor een duurzame en winstgevende groei

We hebben een focus op lange termijn

Onze financiële prestaties zijn belangrijk, maar moeten vooral ook duurzaam zijn. Dat betekent dat we ons niet blind staren op rendementen op korte termijn, maar dat we de focus leggen op langetermijnprestaties die bijdragen tot een duurzame groei.

We focussen op de lokale economie

Duurzaam en langetermijndenken betekent ook dat we onze focus leggen op de lokale reële economieën van onze kernmarkten en dat we in principe ook niet investeren in exotische projecten ver buiten die markten. Ook speculatieve tradingactiviteiten worden beperkt. 

Duurzaam langetermijndenken betekent ook dat we verder gaan dan pure financiële activiteiten en de lokale economieën waar we actief zijn ook blijvend ondersteunen met concrete initiatieven. Een mooi voorbeeld daarvan is het Start-it-project in België. Omdat het aantal startende ondernemingen in Vlaanderen daalt en de reden daarvoor vaak de opstartkosten en -moeilijkheden blijken te zijn, lanceerden we in 2013 Start it @kbc. Daarmee wil KBC, samen met een aantal partners, starters helpen bij verschillende aspecten van het ondernemerschap, zoals contacten leggen en een netwerk uitbouwen.

We streven een langdurig engagement in onze kernlanden na

In al onze kernlanden zien we onze aanwezigheid als een engagement op lange termijn. We zijn niet van plan onze geografische voetafdruk te vergroten of significant te wijzigen. We willen onze huidige geografische aanwezigheid verder optimaliseren om een referentie in bankverzekeren te worden in elk kernland. In die kernlanden zullen we onze aanwezigheid versterken door organische groei of interessante overnames, volgens duidelijke en strikte strategische en financiële criteria.

We versterken ons bankverzekeringsmodel

In al onze kernmarkten willen we ons bankverzekeringsmodel geleidelijk verder versterken op een kostenefficiënte manier. Dat bank- en verzekeringsactiviteiten verenigd zijn in één groep biedt een meerwaarde voor zowel klanten als voor KBC (zie Ons bankverzekeringsmodel).

We volgen onze duurzaamheid op

We volgen onze langetermijnprestaties en onze focus op de reële economie en duurzaamheid op aan de hand van een aantal key performance indicators (KPI’s). De belangrijkste daarvan vindt u in de tabel. Effectieve resultaten per KPI vindt u in het jaarverslag.

KPI Wat Guidance
CAGR nettorente-inkomsten

Samengestelde jaarlijkse groei van nettorente-inkomsten. 

≥ 1,8% CAGR 2023-2026

GAGR verzekeringsinkomsten 

Samengestelde jaarlijkse groei van verzekeringsinkomsten vóór afgestane herverzekering

≥ 6,0% CAGR 2023-2026
 
GAGR exploitatiekosten zonder bankenheffing Samengestelde jaarlijkse groei van exploitatiekosten (zonder de bankenheffing, maar incl. verzekeringscommissies) < 1.7% CAGR 2023-2026
Kosten-inkomstenratio [Totale exloitatiekosten zonder bank- en verzekeringsheffingen]/[Totale opbrengsten] <42% in 2026
Gecombineerde ratio niet-levensverzekeringen

[Schadevorderingen en lasten verbonden aan schadevorderingen, na herverzekeringen + Kosten andere dan schadevorderingen en commissies]/[Netto verdiende premies]

<91%

Kredietkostenratio [Nettowijziging in de waardeverminderingen voor kredietrisico’s]/[gemiddelde kredietportefeuille] Lager dan de ‘25-30 basispunten, through-the-cycle’ (zonder wijziging in reserve voor geopolitieke en opkomende risico’s)

We hebben een sterk model voor risicobeheer uitgebouwd

We kaderen onze duurzame en rendabele prestaties in een degelijk risico-, kapitaal- en liquiditeitsbeheer. Ons risicobeheer is gebaseerd op een model met drie verdedigingslinies (Three Lines of Defense-model),

Voor meer informatie over onze risico-aanpak, klik hier

Last update: 09-02-2024