Onze visie op onze rol in de samenleving

We bouwen niet alleen aan vertrouwen door financiële duurzaamheid te creëren, maar ook door tegemoet te komen aan de verwachtingen van onze klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders en de maatschappij. We moeten de loyauteit en voorkeur van onze klanten voortdurend (her)verdienen. Daarom werken we met volharding aan het engagement van onze medewerkers. Daarom bewijzen we dag na dag hoe we positief bijdragen tot de maatschappij: we stimuleren de lokale economie in al onze kernmarkten, we werken aan innovatieve oplossingen voor de problemen van vandaag en morgen, en we communiceren zo transparant mogelijk over maatschappelijke thema's.

Hoe we dragen bij tot de samenleving en stimuleren we de economie

We beschermen mensen en helpen ze hun dromen te realiseren

De manier waarop de maatschappij, en in het bijzonder de consumenten, naar de financiële sector kijken verandert. Consumenten belonen meer en meer die merken die naar hen luisteren en beoordelen ze op voor hen relevante aspecten, zoals het leveren van goede kwaliteit, het lanceren van innovatieve producten tegen faire prijzen, het leggen van de focus op zaken die hun leven gelukkiger, gemakkelijker en gezonder maken en die de economie, het milieu en de gemeenschap vooruithelpen. Waarde wordt niet alleen meer gemeten in termen van monetaire waarde, maar ook op basis van emotionele parameters zoals vertrouwen en fierheid.

We streven naar het opbouwen en behoud van het vertrouwen van onze stakeholders...

Tegelijkertijd is het wantrouwen in bedrijven, en zeker in de financiële sector, nooit groter geweest en worden bedrijven ook afgerekend op zaken zoals fair trade, milieu-impact en een verantwoordelijk gedrag, ook op lokaal vlak. Zeker na de financiële crisis, ligt de lat hoog voor de financiële wereld en is vertrouwen de license to operate. In die nieuwe wereld een verantwoordelijke en gerespecteerde speler zijn, betekent dus vooral werken aan (het herstel van het) vertrouwen.

… door zorgvuldig te luisteren en hun verwachtingen te begrijpen

We willen dan ook weten wat belangrijk is voor onze stakeholders. Daarom houden we regelmatig uitgebreide stakeholderbevragingen. De resultaten daarvan vindt u in een schematisch overzicht, in het jaarverslag.

We volgen onze prestaties op om steeds aan de verwachtingen te voldoen

We volgen onze focus op maatschappelijk relevante thema’s en onze prestaties inzake het inlossen van de verwachtingen van stakeholders ook op via een aantal key performance indicators (KPI’s). De belangrijkste daarvan vindt u in de tabel. Effectieve resultaten per KPI vindt u in het jaarverslag.

 

KPI Wat Guidance

Reductie eigen CO²-uitstoot

Reductie eigen emissies van broeikasgassen ten opzichte van 2015

 • reductie van ≥ 80% tussen 2015 en 2030
 • Bereiken van volledige klimaatneutraliteit vanaf eind 2021 door het verschil te compenseren 
Eigen groenestroom-verbruik Groene stroom / totaal elektriciteitsverbruik 100% tegen 2030

Positie in responsible investment fondsen

Responsible investment (RI) fondsen van KBC Asset Management
 • 45% van Assets Under Distribution  in 2025 en 55% in 2030
 • Aandeel RI fondsen ≥ 65% van fondsenproductie tegen 2030
 • 50% daling broeikasgasintensiteit bedrijven in RI fondsen in  2030 t.o.v. 2019 

Kredieten hernieuwbare energie

[Uitstaand bedrag van kredieten aan bedrijven in de sector van hernieuwbare energiebronnen en biobrandstoffen] / [totale uitstaande kredietportefeuille in de energiesector]

≥ 75% tegen 2030

Broeikasgasintensiteit van

 • Kredieten aan energiesector
 • Kredieten aan elektriciteitsproducenten
 • Kredieten aan vastgoedsector
 • Hypothecaire kredieten en commercieel residentieel vastgoed
 • Autokredieten en financiële autoleasing
 • Operationele autoleasing
 • Kredieten aan landbouwsector
 • Kredieten aan cement-, staal -en aluminiumproducenten
Procentueel verschil [CO2e/metric of miljoen euro kredieten] tussen huidige periode en 2021 Doelstellingen per deelportefeuille voor 2030 en voor 2050: zie Climate Report
Dividend-uitkeringsratio

[(Bruto-dividend x aantal dividendgerechtigde aandelen) + (eventuele coupon op resterende staatssteun en op uitstaande AT1-effecten)] / [geconsolideerd nettoresultaat]

≥ 50% 

Last update: 10-10-2022