Divisie Internationale Markten

Divisie Internationale Markten omvat de activiteiten van

 

Enkele gegevens

Marktpositie in 2021*
  Hongarije Slowakije Bulgarije
Bankkantoren 198 123 168
Verzekeringsnetwerk Verschillende kanalen Verschillende kanalen Verschillende kanalen
Cliënten (miljoenen) 1.6 0.8 1.5
Kredietportefeuille (miljarden euro) 7 10 4
Deposito’s (miljarden euro) 10 8 6
Marktaandelen
- bankproducten 11% 11% 11%
- beleggingsfondsen 12% 7% 10%
- levensverzekeringen 3% 3% 22%

- schadeverzekeringen

7% 5% 12%

* Marktaandelen en cliënten: gebaseerd op eigen schattingen (voor cliënten rekening gehouden met een ruw geschatte overlapping tussen de verschillende groepsmaatschappijen in elk land). Voor traditionele bankproducten: gemiddelde van geschat marktaandeel in kredieten en in deposito’s. Voor levensverzekeringen: tak 21 en tak 23 samen.

Specifieke doelstellingen

 • De vernieuwde groepsstrategie brengt een aantal uitdagingen met zich mee voor alle landen van de divisie:
  • De ontwikkeling van nieuwe unieke ‘bankverzekeren+’-proposities
  • Het verder digitaal upgraden van ons distibutiemodel
  • Het opdrijven van straight-through en scalable processen.
  • Het vergroten van de capaciteit inzake data & AI, om proactief relevante en gepersonaliseerde oplossingen aan te bieden.
  • Het selectief uitbreiden van onze activiteiten om tot de top 3 inzake bankieren en de top 4 inzake verzekeren te behoren.
  • Het blijven streven naar een maatschappelijk verantwoorde aanpak in alle landen. Onze focusdomeinen zijn milieubewustzijn, financiële geletterdheid, ondernemerschap en gezondheid.
    
 • Specifiek per land:
  • In Hongarije willen we de onbetwiste leider zijn op het gebied van innovatie. Om de winstgevendheid te verhogen, mikken we er op inkomstengroei via een sterke klantenwerving in alle banksegmenten en via intensievere crossselling. We ambiëren ook een stevige groei van onze verzekeringsactiviteiten, vooral door verkoop in de bankkantoren en, voor niet-levensverzekeringen, via (internet)makelaars en agenten.
  • In Slowakije mikken we op een voortzetting van de sterke groei in strategische producten (woningkredieten, consumentenkredieten, kmo-financiering, leasing, verzekeringen), onder meer via crossselling aan bestaande klanten van de groep en via digitale kanalen. Andere prioriteiten zijn de verkoop van fondsen en het verhogen van de fee-opbrengsten.
  • In Bulgarije mikken we aan de bankzijde op een toename van het marktaandeel in leningen in alle segmenten, binnen een robuust risicokader (cf. de overname van Raiffeisenbank Bulgaria verderop). Ook voor onze verzekeraar DZI blijft het de bedoeling sterker te groeien dan de markt, zowel in levens- als in niet-levensverzekeringen, zowel via het bankkanaal als via andere kanalen.

Last update:  11-08-2022