Divisie België

Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY 2017 FY 2018 FY
2019
FY
 2020
Nettorente-inkomsten 2 394 2 576 2 516 2 579
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 526 527 494 562
     Verdiende premies 1 043 1 070 1 115  1 141
     Technische lasten -516 -543 -621 -579
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) -132 -110 -95 -63
     Verdiende premies 927 998 1 000 913
     Technische lasten -1 059 -1 108 -1 095 -976
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -15 -26 -2 -12
Dividendinkomsten 52 74 78 47
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
539 101 177 32
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa / 
Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële waarde
met verwerking via OCI
123 0 4 0
Nettoprovisie-inkomsten 1 290 1 182 1 182 1 138
Overige netto-inkomsten 174 225 187 157
TOTALE OPBRENGSTEN 4 953 4 549 4 542 4 438
Exploitatiekosten -2452 -2484 -2 485 -2 398
Bijzondere waardeverminderingen -116 -93 -244 -695
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures -13 -8 -6 -9
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 2 372 1 963 1 807 1 335
Belastingen -797 -513 -463 -335
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 1 575 1 450 1 344 1 001
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 1 575 1 450 1 344 1 001

Divisie Tsjechië

Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY
2020
Nettorente-inkomsten 888 1 043 1 277 1 012
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 86 103 115 141
     Verdiende premies 216 248 281 302
     Technische lasten -130 -145 -166 -161
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) 48 58 54 48
     Verdiende premies 260 260 228 206
     Technische lasten -212 -202 -174 -158
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -4 -8 -5 -1
Dividendinkomsten 0 1 1 1
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
222 72 -85 7
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële
activa / Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële
waarde met verwerking via OCI
17 0 0 1
Nettoprovisie-inkomsten 192 257 254 203
Overige netto-inkomsten 40 14 102 13
TOTALE OPBRENGSTEN 1 490 1 540 1 714 1 425
Exploitatiekosten -646 -729 -770 -752
Bijzondere waardeverminderingen -24 -42 -17 -226
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures 21 19 8 -2
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 842 788 935 446
Belastingen -140 -134 -146 -71
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 702 654 789 375
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 702 654 789 375

 

Divisie Internationale Markten

Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY 2017 FY 2018 FY2019 FY
2020
Nettorente-inkomsten 837 896 865 894
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 83 117 136 150
     Verdiende premies 224 254 315 321
     Technische lasten -141 -137 -179 -172
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) 25 34 36 26
     Verdiende premies 85 101 95 105
     Technische lasten -60 -67 -60 -79
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering 9 -11 -8 -5
Dividendinkomsten 1 0 0 0
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.
95 74 48 43
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële
activa / Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële
waarde met verwerking via OCI
3 0 2 2
Nettoprovisie-inkomsten 232 284 301 273
Overige netto-inkomsten -112 17 -11 8
TOTALE OPBRENGSTEN 1 173 1 412 1 367 1 391
Exploitatiekosten -837 -909 -932 -894
Bijzondere waardeverminderingen 190 118 12 -250
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures 4 5 5 0
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 529 626 452 247
Belastingen -85 -93 -73 -48
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 444 533 379 199
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 444 533 379 199

 

Last update: 16-02-2021

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.