Divisie België

Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY
2019
Nettorente-inkomsten 2 701 2 394 2 576 2 516
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 440 526 527 494
     Verdiende premies 1 012 1 043 1 070 1 115
     Technische lasten -572 -516 -543 -621
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) -208 -132 -110 -95
     Verdiende premies 1 217 927 998 1 000
     Technische lasten -1 425 -1 059 -1 108 -1 095
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -12 -15 -26 -2
Dividendinkomsten 61 52 74 78
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
329 539 101 177
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa / 
Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële waarde
met verwerking via OCI
90 123 0 4
Nettoprovisie-inkomsten 1 070 1 290 1 182 1 182
Overige netto-inkomsten 208 174 225 187
TOTALE OPBRENGSTEN 4 680 4 953 4 549 4 542
Exploitatiekosten -2432 -2452 -2484 -2 485
Bijzondere waardeverminderingen -179 -116 -93 -244
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures 0 -13 -8 -6
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 2 070 2 372 1 963 1 807
Belastingen -637 -797 -513 -463
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 1 433 1 575 1 450 1 344
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 1 432 1 575 1 450 1 344

Divisie Tsjechië

Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019
Nettorente-inkomsten 849 888 1 043 1 277
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 78 86 103 115
     Verdiende premies 190 216 248 281
     Technische lasten -112 -130 -145 -166
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) 36 48 58 54
     Verdiende premies 271 260 260 228
     Technische lasten -234 -212 -202 -174
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -4 -4 -8 -5
Dividendinkomsten 0 0 1 1
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
117 222 72 -85
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële
activa / Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële
waarde met verwerking via OCI
48 17 0 0
Nettoprovisie-inkomsten 191 192 257 254
Overige netto-inkomsten 18 40 14 102
TOTALE OPBRENGSTEN 1 333 1 490 1 540 1 714
Exploitatiekosten -608 -646 -729 -770
Bijzondere waardeverminderingen -24 -24 -42 -17
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures 23 21 19 8
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 724 842 788 935
Belastingen -128 -140 -134 -146
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 596 702 654 789
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 596 702 654 789

 

Divisie Internationale Markten

Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY2019
Nettorente-inkomsten 740 837 896 865
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 91 83 117 136
     Verdiende premies 198 224 254 315
     Technische lasten -107 -141 -137 -179
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) 20 25 34 36
     Verdiende premies 89 85 101 95
     Technische lasten -69 -60 -67 -60
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -6 9 -11 -8
Dividendinkomsten 0 1 0 0
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.
89 95 74 48
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële
activa / Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële
waarde met verwerking via OCI
38 3 0 2
Nettoprovisie-inkomsten 201 232 284 301
Overige netto-inkomsten -1 -112 17 -11
TOTALE OPBRENGSTEN 1 173 1 173 1 412 1 367
Exploitatiekosten -750 -837 -909 -932
Bijzondere waardeverminderingen 34 190 118 12
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures 0 4 5 5
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 457 529 626 452
Belastingen -29 -85 -93 -73
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 428 444 533 379
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 428 444 533 379

 

Last update: 14-02-2020

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.