Divisie België

Divisie België omvat de activiteiten van KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, en hun Belgische dochtervennootschappen, met als belangrijkste CBC Banque, KBC Asset Management, KBC Lease Groep (België) en KBC Securities.

Enkele gegevens

Positie op de Belgische markt, 2021*

 • 439 bankkantoren
 • 310 verzekeringsagentschappen
 • 19% geschat marktaandeel voor traditionele bankproducten, 28% voor beleggingsfondsen, 13% voor levensverzekeringen en 9% voor schadeverzekeringen
 • 3,8 miljoen cliënten
 • 119 miljard euro kredietportefeuille, 130 miljard euro deposito’s 

* Marktaandelen en cliënten: gebaseerd op eigen schattingen. Marktaandeel traditionele bankproducten: gemiddelde van geschat marktaandeel in kredieten en in deposito’s. Marktaandeel levensverzekeringen, incl. groepsverzekeringen.

Ons uniek bankverzekeringsmodel

 • Unieke samenwerking tussen onze bankkantoren en verzekeringsagentschappen in micromarkten
 • Bankkantoren focussen op bankproducten en standaardverzekeringen, en verwijzen voor andere verzekeringsproducten door naar het verzekeringsagentschap in dezelfde micromarkt
 • Verzekeringsagentschappen verkopen alle verzekeringsproducten en behandelt alle schadegevallen, ook die waarvoor de verzekering door een bankkantoor werd verkocht
Specifieke doelstellingen
 • We zetten de klant centraal in alles wat we ontwikkelen en doen. We focussen daarbij op een ‘digital first’-benadering met een human touch en investeren in een naadloze integratie van onze verschillende distributiekanalen. We zetten in op de verdere digitale ontwikkeling van onze bank-, verzekerings- en assetmanagementdiensten en benutten nieuwe technologieën en data om onze klanten meer persoonlijke en proactieve oplossingen aan te reiken. Met onze digitale assistent Kate brengen we dit naar ‘the next level’.
 • Om dat te ondersteunen werken we ook volop aan het end-to-end straight through maken van al onze commerciële processen, gebruik makend van alle technologische mogelijkheden zoals artificiële intelligentie.
 • We breiden onze dienstverlening uit via eigen en andere kanalen. Daarvoor werken we samen met partners via ecosystemen om onze klanten complete oplossingen te kunnen aanbieden. We integreren een aanbod van bepaalde partners in onze eigen mobiele app en zijn ook met onze producten en diensten aanwezig in de distributiekanalen van bepaalde derde partijen.
 • We mikken op een efficiëntere benutting van ons potentieel in Brussel via het aparte merk KBC Brussels, dat het specifieke kosmopolitische karakter van Brussel weerspiegelt en beter aan de noden van zijn bevolking beantwoordt.
 • We streven naar een verdere groei van CBC op het vlak van bankverzekeren in bepaalde marktsegmenten en naar een uitbreiding van onze toegankelijkheid in Wallonië.
 • We werken continu aan de verdere optimalisatie van ons bankverzekeringsmodel in België.
 • We gaan verder in onze ambitie om de referentiebankier te worden van kmo’s en midcap-ondernemingen in België op basis van onze doorgedreven kennis van de klant en onze persoonlijke aanpak.
 • We vertalen onze maatschappelijke betrokkenheid in de Belgische samenleving door een voortrekkersrol op te nemen in de duurzame revolutie. We verduurzamen onze bank-, verzekerings- en assetmanagementproducten zodat we mee een financiële hefboom vormen in de realisatie van de wereldwijde klimaatambities. Ook ‘beyond bankinsurance’ willen we een partner in klimaattransitie zijn, en daarom bouwen we samen met partners aan proposities inzake wonen, mobiliteit en energie. Daarnaast blijven we aandacht hebben voor financiële geletterdheid, ondernemerschap en de vergrijzingsproblematiek.

Last update: 24-02-2022