Directiecomité : informatie

Algemene informatie

Algemeen: het Directiecomité van KBC Groep heeft autonome bevoegdheden die in overeenstemming zijn met de door de Raad van Bestuur vastgelegde algemene strategie.

  • Leden: 7
  • Leeftijdsgrens: 65
  • Statutaire benoemingen: leden van het Directiecomité worden benoemd door de Raad van Bestuur en kunnen gedelegeerd bestuurders worden.
  • Vergaderingen: in principe een keer per week.
  • Beslissingen: beslissingen worden bij consensus genomen. De plichten van het Directiecomité zijn verdeeld onder de leden, maar ze blijven samen verantwoordelijk.

Vergoedingen

Last update: 19-06-2017