Titel Datum Download
KBC behaalt milieucertificaat ISO 14001 PDF
KBC brengt regionale ondersteunende diensten in regio Gent samen PDF
KBC Bank NV neemt het uitstaande belang van 49,54% in CSOB Slovakia over van CSOB Group (Tsjechië) en wordt zo voor 100% eigenaar van CSOB Slovakia PDF
KBC visie op de internationale conjunctuur en de financiële markten in 2010 PDF
Directiecomité Kredyt Bank keurt de overdracht goed van zijn consumerfinancebedrijf Zagiel naar KBC Bank PDF
Rechtbank verklaart stukken waarop openbare aanklager zich baseerde in zaak KBC/KBL, onontvankelijk PDF
Benoeming in het directiecomité van KBC Securities NV PDF
Europese Commissie: beslissing over strategisch plan KBC Groep NV deze middag verwacht PDF
KBC bevestigt positie als solide bank-verzekeraar op kernmarkten en zal verplichtingen aan de overheid volledig en op eigen kracht terugbetalen PDF
Edificio NV verwerft Concert Noble van KBC PDF
Kapitaalverhoging voorbehouden voor het personeel PDF
Resultaten KBC-groep, 3kw2009 PDF
KBC herbevestigt vertrouwen in bankverzekeringsconcept PDF
De correctionele rechtbank van Brussel start op 19 oktober 2009 het onderzoek in de zaak KBC/KBL PDF
Terugkoopprogramma voor hybride leningen van KBC succesvol afgesloten PDF
KBC-groep dient strategisch plan in bij Europese Commissie PDF
Terugkoop hybride leningen van KBC: tussentijdse rapportering PDF
KBC sluit nieuwe bedrijfs-cao’s PDF
KBC verleent duizendste groen woningkrediet PDF
Bolero verlaagt tarieven online beursorders PDF
KBC Bank en Deminor bereiken minnelijk akkoord over CDO’s PDF
KBC gaat bepaalde uitstaande hybride Tier 1-effecten terugkopen via overnamebod in contanten PDF
KBC Securities en KBL European Private Bankers (die beide deel uitmaken van de KBC-groep) kopen van de Sofina-groep een belang van 4,89% in Kredyt Bank (Polen) PDF
KBC past rente spaarrekening aan PDF
Coupons uit te keren op uitstaande hybride Tier 1-emissies van KBC PDF
Resultaten KBC-groep, 2kw2009 en 1h2009 PDF
Kapitaaluitgifte tussen KBC en Vlaamse overheid afgerond PDF
Reactie van KBC op artikel over KBC FP in de New York Times PDF
Voorlopige goedkeuring van de Europese Commissie voor de economische steunmaatregelen van de Belgische en de Vlaamse overheid PDF
KBC Groep vernieuwt directiecomité PDF
KBC Groep NV dient plan in bij de Europese Commissie als onderdeel van de procedure ter goedkeuring van de maatregelen van de Belgische en Vlaamse overheid PDF
KBC Groep bevestigt aanstelling Jan Vanhevel als interim CEO PDF
KBC betaalt coupon uit op hybride Tier-1 Uitstaande emissie wordt niet vervroegd terugbetaald op 30 juni PDF
Eerstekwartaalresultaten 2009 KBC Groep NV Uitgesteld tot 8 u PDF
Achtergrondinformatie bij 1Q09 resultaten KBC Groep PDF
Resultaten KBC Groep NV, eerste kwartaal 2009 PDF
KBC vraagt schorsing aandeel PDF
Bericht van terugbetaling KBC International Finance Perpetuele Achtergestelde Bonds 1999 PDF
KBC volgt daling kortetermijnrente PDF
KBC/KBL-zaak vandaag ingeleid PDF
Toelichting van de embedded value van het Levenbedrijf PDF
KBC reageert op daling kortetermijnrente PDF
KBC reageert op verdachtmakingen in de media door cliënt van Theodoor Gilissen Bankiers PDF
KBC: verduidelijking aanpak CDO’s verkocht aan private banking cliënten PDF
KBL-zaak ingeleid op 3 april 2009 PDF
Couponbetaling perpetuele leningen KBC Bank niet ter discussie PDF
Pierre De Bosscher volgt Paul Goris op als directievoorzitter van Antwerpse Diamantbank PDF
KBC stelt nieuwe trends op de markt van de woningkredieten vast PDF
KBC verduidelijking m.b.t. CDO’s verkocht aan cliënten PDF
Bekendmaking resultaten KBC Groep NV, 4e kwartaal 2008 en boekjaar 2008 PDF
Edwin Schellens volgt Ivo Stevens op als directievoorzitter van Fidea PDF
KBC opent transparant bankkantoor aan vernieuwd Leuvens stationsplein PDF
KBC verstrekt update van blootstelling aan gestructureerde kredietproducten en geeft krachtlijnen van 4Q 2008 PDF
KBC reageert op koersval van zijn aandeel PDF
KBC reageert op nieuwe daling kortetermijnrente PDF
Nieuwe benoeming in het Directiecomité van KBC Groep PDF