Statuten

Corporate Governance Charter KBC Bank (in het Engels)

Kredietratings

Belangrijkste schulduitgifte-prospectussen (in het Engels)

Persberichten (georganiseerd op niveau KBC Groep)

Contact

Disclosure of non-performing and forborne exposures 30-06-2020


GSIB (globally systemically important banks) assessments

Fusie KBC Bank-Antwerpse Diamantbank

Wettelijke informatie

  • Financiële dienst: voor de uitoefening van hun financiële rechten kunnen effectenhouders terecht bij KBC Bank NV
  • In uitvoering van de reglementering rond informatieverplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten deelt KBC Bank NV mee dat zij België heeft gekozen als lidstaat van herkomst overeenkomstig artikel 10, §3, 2° van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

 

Last update: 30-04-2024