Vertaling en versies vanaf 2020: het jaarverslag is verkrijgbaar in een Nederlandse en Engelse PDF-versie. De Nederlandse PDF-versie is de originele. We maken gebruik van het uitstel van de toepassing van ESEF (European Single Electronic Format), maar stellen wel al een officieuze XHTML-versie ter beschikking in het Nederlands en Engels. De commissaris heeft die XHTML-versies niet geauditeerd. We hebben alles gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om verschillen tussen de verschillende taal- en format-versies te vermijden, maar als er toch verschillen zijn, dan heeft de Nederlandse PDF-versie voorrang.

 
KBC Bank jaar- en interimverslagen  
2020 PDF : Jaarverslag 2020
xhtml : Jaarverslag 2020
1H2020 Download
2019 Download
1H2019 Download
2018 Download
1H2018 Download
2017 Download
1H2017 Download
2016 Download
1H2016 Download
2015 Download
1H2015 Download
2014 Download
1H2014 Download
2013 Download
1H2013 Download
2012 Download
1H2012 Download
2011 Download
1H2011 Download
2010 Download
1H2010 Download
2009 Download
1H2009 Download
2008 Download
1H 2008 Download
2007 Download
2006 Download
2005 Download

Last update: 01-04-2021