Financiële guidance op KBC-Groepsniveau

 

In de tabel vindt u de financiële guidance van KBC Groep. 

Financiële guidance   voor
CAGR totale opbrengsten ± 2% (GAGR 2020-2023) 2023
CAGR exploitatiekosten zonder bankenheffing ± 1% (GAGR 2020-2023) 2023
Gecombineerde ratio ≤ 92% 2023
Dividenduitkeringsratio (incl. coupon op AT1) ≥ 50% -
Reglementaire vereisten of eigen doel   voor
Common equity tier-1 ratio* Eigen doel: 14,5% + 1% management buffer -
MREL ratio ≥ 9,67% 2021
NSFR ≥ 100% -
LCR ≥ 100% -

 * Fully loaded, Danish compromise

Het dividendbeleid houdt in:

  • een uitkeringsratio (d.w.z. dividend + AT1-coupon) van ten minste 50% van de geconsolideerde winst van het boekjaar;
  • een interim-dividend van 1 euro per aandeel (betaalbaar in november van het boekjaar) als voorschot op het totale dividend van het boekjaar.

We streven ernaar bij de beter gekapitaliseerde financiële instellingen in Europa te zijn. Daarom streven we naar een (pre-Basel IV) fully loaded CET1-ratio van 14,5% (= referentiekapitaalpositie). Boven op de referentiekapitaalpositie zal een managementbuffer van 1% worden genomen. Wanneer die buffer is opgebruikt, zal de Raad van Bestuur naar eigen goeddunken beslissen over de aanvulling van de buffer op jaarbasis. 

Boven op de uitkeringsratio van ten minste 50% van de geconsolideerde winst, zal al het kapitaal dat de referentiekapitaalpositie plus de managementbuffer van 1% overschrijdt, in aanmerking komen voor uitkering aan de aandeelhouders. Elk jaar zal de Raad van Bestuur die beslissing naar eigen goeddunken nemen bij de bekendmaking van de resultaten over het hele jaar. 

Financiële guidance versus resultaten

Financiële guidance  
FY2020 Download
FY2019 Download
FY2018 Download
FY2017 Download
FY2016 Download
FY2015 Download

 

Last update: 16-02-2021