Financiële guidance op KBC-Groepsniveau

 

In de tabel vindt u de financiële guidance van KBC Groep. 

Financiële guidance   voor
CAGR nettorente-inkomsten ≥ 1,8% (GAGR 2023-2026) 2026
CAGR verzekeringsinkomsten vóór herverzekering ≥ 6% (GAGR 2023-2026) 2026
CAGR exploitatiekosten incl. betaalde verzekeringspremies (excl. bank- en verzekeringsheffingen) < 1,7% (CAGR 2023-2026) 2026
Kosten-inkomstenratio zonder bank- en verzekeringsheffingen < 42% 2026
Gecombineerde ratio ≤ 91% -
Dividenduitkeringsratio (incl. coupon op AT1) ≥ 50% -
Kredietkostenratio Substantieel lager dan ‘through-the-cycle’ 25-30 basispunten -
Reglementaire vereisten of eigen doel   voor
Common equity tier-1 ratio* Overall capital requirement: 10,92% 
Elk jaar beslist de Raad van Bestuur over het uitkeren aan de aandeelhouders van het kapitaal dat een 15,0% fully loaded common equity ratio overstijgt.
-
MREL ratio ≥ 28,3% of Risk Weighted Assets in 2024
≥ 7,38% of Leverage Ratio Exposure in 2024
2024
NSFR ≥ 100% -
LCR ≥ 100% -

 * Fully loaded, Danish compromise

Het dividendbeleid houdt in:

  • een uitkeringsratio (d.w.z. dividend + AT1-coupon) van ten minste 50% van de geconsolideerde winst van het boekjaar;
  • een interim-dividend van 1 euro per aandeel (betaalbaar in november van het boekjaar) als voorschot op het totale dividend van het boekjaar.

Vanaf 2022 geldt bovendien: bovenop de uitkeringsratio van 50% van de geconsolideerde winst, neemt de Raad van Bestuur elk jaar naar eigen discretie een beslissing over het uitkeren aan de aandeelhouders van het kapitaal dat een 15,0% fully loaded common equity ratio overstijgt.  

 

Financiële guidance versus resultaten

Financiële guidance  
FY2023 Download
FY2022 Download
FY2021 Download
FY2020 Download
FY2019 Download
FY2018 Download
FY2017 Download
FY2016 Download
FY2015 Download

 

Last update: 13-02-2024