Overheid & regulators

Onze relatie met de overheden – toezichthouders, federale overheid, Vlaamse overheid, enz. – is van groot belang omdat zij uiteindelijk de belangen van de maatschappij vertegenwoordigen en de toekomst van onze samenleving mee gestalte geven.

Een constante uitwisseling met de diverse overheidsdiensten is voor KBC essentieel om onmiddellijk te kunnen inspelen op de opportuniteiten en uitdagingen die de politieke besluitvorming, politieke veranderingen in de maatschappij en veranderingen in de publieke opinie met zich meebrengen. Door voeling met de politieke wereld en nauwe contacten met de nationale, regionale en lokale overheden kunnen we betekenisvolle relaties opbouwen.

Als er nieuwe regelgeving in de maak is, proberen we bovendien op alle maatschappelijke niveaus een positieve bijdrage te leveren door onze kennis en expertise ter beschikking te stellen. Of die interactie nu rechtstreeks of indirect (via verenigingen) verloopt, we zijn er altijd open en transparant over. We bewaren onze onpartijdigheid door een strikt beleid dat het uiten van politieke overtuigingen en betalingen aan politieke partijen, overheidsorganisaties, politici of evenementen in het kader van politieke campagnes verbiedt.

Wij verwijzen naar de KBC Group Corporate Affairs Policy (in het Engels).