Onze medewerkers

Het opbouwen en behouden van vertrouwen op basis van langetermijnrelaties met al onze belanghebbenden is onze top prioriteit. En alles begint bij onze medewerkers. Omdat we niet alleen met onze klanten, maar ook met onze medewerkers een langetermijnrelatie aangaan:

  • We moedigen onze medewerkers aan om hun grenzen te verleggen en zo tot betere prestaties te komen.
  • We stimuleren onze medewerkers om creatief en innovatief te zijn, los van hun functie en over de verschillende diensten heen.
  • We bevorderen verticale en horizontale samenwerking.
  • We maken de dingen zo eenvoudig mogelijk. Dat doen we voor onze klanten omdat het een must is. Voor onze medewerkers omdat eenvoud gemakkelijker en plezieriger werkt. Voor KBC omdat het tijd en dus geld oplevert.
  • We benutten de rijkdom van diversiteit.
  • We ontwikkelen een unieke klantgerichte mentaliteit op alle niveaus van onze groep.
  • We moedigen de internationale uitwisseling van best practices aan.

KBC en oudere medewerkers kiezen met het Minervaplan voor een unieke eindeloopbaanbenadering

Met zijn Minervaplan kunnen medewerkers van 55 jaar of ouder met behoud van hun KBC-arbeidsovereenkomst elders gaan werken in de sociale en non-profit sector. Sociale en non-profitorganisaties nemen zo mature en bekwame medewerkers in dienst die op hun beurt ervaring en knowhow uit grote gestructureerde en gedigitaliseerde bedrijven kunnen meenemen. De KBC-medewerker is gemotiveerd, kan zijn talenten inzetten in een andere omgeving, en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Medewerkersbetrokkenheid

Wij volgen de mening van onze medewerkers op de voet. In 2020 voerden we een nieuwe, groepswijde bevraging uit naar de betrokkenheid van onze medewerkers. De betrokkenheid werd gemeten aan de hand van drie vragen die peilen naar hoe trots onze medewerkers zijn om bij KBC te werken, hoe gemotiveerd onze medewerkers zijn in hun job en of ze zichzelf binnen drie jaar nog steeds bij KBC zien werken. De bevraging werd geïntegreerd in een ruimere studie. Voor KBC België gebeurde dat in de vorm van een tweede 'Shape your future'-enquête. Naast engagement werd ook de impact van onze strategie-update gemeten.

Door het permanent evalueren, transparanter maken en bijsturen van het beloningsbeleid wil de groep de groeikansen van zijn medewerkers verhogen en hen evenredig met hun prestaties belonen. We houden ook rekening met de invloed van externe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vervoersproblematiek en kinderopvang. Zowel in België als in Centraal- en Oost-Europa bestaan er bijvoorbeeld diverse vormen van flexibele werktijdregelingen en is telewerken ingeburgerd.

Diversiteit en inclusie

KBC-groep maakt in zijn personeelsstatuut, het selectie- en promotiebeleid en de evaluatiesystemen geen enkel onderscheid naar geslacht, geloofsovertuiging, afkomst, seksuele geaardheid, en dergelijke. KBC verbiedt bovendien alle vormen van discriminatie bij aanwerving en promotie.

We hebben recent onze KBC gedragslijn voor medewerkers geactualiseerd zodat we onze rol in de samenleving blijven spelen en de referentie blijven. De gedragslijn is een praktische leidraad voor hoe we ons gedragen bij KBC en vertelt welk gedrag we verwachten van alle medewerkers van KBC. Het bevordert een veilige werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en discriminatie, pesterijen – seksueel of van andere aard – en alle andere directe en indirecte vormen van intimidatie niet worden getolereerd. Wij hechten veel waarde aan diversiteit en inclusie en hebben recent onze eerste beleidslijn inzake Diversiteit en Inclusie ingevoerd.

Sociaal overleg

KBC werkt nauw samen met de werknemersorganisaties, door het overleg in de maandelijkse vergaderingen van de ondernemingsraad en zijn commissievergaderingen, in de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk en in de vergaderingen met de vakbondsafvaardiging. De Centraal- en Oost-Europese vestigingen nemen deel aan de Europese Ondernemingsraad.

Groei en ontwikkeling van onze medewerkers

Het is onze ambitie om onze organisatie en medewerkers future proof te maken. Wij zetten ons in voor een cultuur waarin leren een integraal onderdeel is van onze dagelijkse activiteiten. Ons bedrijf is volop in transformatie. In lijn met de maatschappelijke veranderingen worden data, technologie, artificiële intelligentie en machine learning steeds belangrijker. Een voorbeeld hiervan is de recente introductie van onze digitale assistent Kate. Het is daarom van cruciaal belang dat onze medewerkers de vaardigheden en flexibiliteit hebben om met deze veranderingen om te gaan. Om dat mogelijk te maken, hebben we in 2020 het digitale leerplatform StiPPLE gelanceerd. 

Personeelsgegevens

Personeelsleden, KBC Groep * 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
In vte 37 696 37 854 38 368
In headcount 40 863 41 058 41 622
In %      
België 39% 40% 40%
Centraal & Oost Europa 57% 55% 55%
Rest van de wereld 4% 5% 5%
Mannen 44% 43% 43%
Vrouwen 56% 57% 57%
Voltijds 83% 83% 83%
Deeltijds 17% 17%  17% 

* Noteer dat we ook de flexibele DPP- en DPC-contracten (tijdelijke contracten vooral voor studenten) in Tsjechie en Slowakije opnemen in de totalen (maar niet in de andere verdelingen in de tabel).

Lees meer over personeelsgegevens in het Duurzaamheidsverslag van KBC Groep (in het engels).

Last update: 29-03-2019
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.