Onze medewerkers

Het ontwikkelen en behouden van vertrouwen door langdurige relaties met al onze stakeholders is onze topprioriteit. En dat begint bij onze medewerkers. Om de betrokkenheid van werknemers en hun langetermijnvooruitzichten voortdurend te voeden, doen we het volgende:

 • het vermogen van onze mensen ontwikkelen om beter te presteren
 • onze mensen aanmoedigen om te innoveren, ongeacht hun functie en over de grenzen van afdelingen heen
 • verticale en horizontale samenwerking bevorderen
 • streven naar minder complexiteit
 • de rijkdom van de diversiteit benutten
 • een unieke klantgerichte mentaliteit ontwikkelen op alle niveaus van onze groep
 • internationale uitwisseling van beste praktijken aanmoedigen
 • onze PEARL+ bedrijfscultuur ademen

 

Talent Management 

Voor KBC is talentmanagement een continu proces dat onze werknemers in staat stelt hun persoonlijke en professionele vaardigheden te blijven ontwikkelen, hun prestaties te verbeteren en hun leiderschapscapaciteiten te verkennen. Bij KBC willen we een werkomgeving creëren die werknemers van hoge kwaliteit aantrekt en behoudt.


Wij ondersteunen ons personeel door middel van:

 • StiPPLE, een digitaal leerplatform om vaardigheden te verbeteren
 • Continue progressiedialogen, in plaats van jaarlijkse beoordelingen
 • Leiderschapsprogramma's, omdat managers een sleutelrol spelen in de tevredenheid en motivatie van werknemers en als rolmodel fungeren 

Luisteren naar onze mensen

Betrokkenheid van werknemers

We volgen de mening van onze medewerkers op de voet met een tweejaarlijkse enquête over hun betrokkenheid. Daarin peilen we naar de vragen die bovenaan staan (bv. Hoe ervaar je de voortdurende digitale transformatie? Hoe ziet u duurzaamheid als onderdeel van de KBC-strategie?). Afhankelijk van de lokale vereisten kan het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek geïntegreerd worden in een breder onderzoek.


Sociale dialoog

Wij streven naar een constructieve dialoog met onze werknemers en met onze formele werknemersvertegenwoordigingen. De sociale dialoog wordt gewoonlijk op gang gebracht op het niveau van het land of de juridische entiteit. De Europese ondernemingsraad brengt eenmaal per jaar de werknemersvertegenwoordigers van alle kernlanden en het hogere management bijeen.

Gezondheid en welzijn

Wij waarderen de gezondheid en het welzijn van onze werknemers. Wij streven ernaar een werkomgeving te creëren en te handhaven waarin mensen zich veilig voelen, vrijuit kunnen spreken en zich kunnen ontplooien. Wij willen graag dat onze werknemers een goed evenwicht vinden tussen werk en privéleven. Wij geloven dat dit zowel de werknemers als KBC ten goede komt.

Diversiteit en inclusie

In ons personeelsreglement, selectie- en promotiebeleid en onze systemen voor prestatiebeoordeling maken wij geen onderscheid op basis van geslacht, godsdienst, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of soortgelijke gronden. Wij wijzen ook elke vorm van discriminatie bij aanwerving en promotie af.

De Gedragscode van KBC Groep (in het Engels) bevat richtlijnen over hoe we bij KBC te werk gaan en informeert onze medewerkers over de belangrijkste gedragingen die we van alle medewerkers van de groep verwachten. Ons beleid inzake diversiteit en inclusie (in het Engels) maakt duidelijk hoeveel waarde wij hechten aan diversiteit en inclusie.

Personeelsgegevens

Aantal personeelsleden, KBC Groep 31-12-2022 31/12/2021 31/12/2020
       
In aantal 41 947 40 428 40 863
In VTE 39 288 37 207 37 696
       
Cijfers in % (gebaseerd op VTE)      
België 37% 39% 39%
Centraal & Oost Europa 60% 57% 57%
Rest van de wereld 4% 4% 4%
       
Mannen 43% 44% 44%
Vrouwen 57% 56% 56%
       
Voltijds 84% 83% 83%
Deeltijds 16% 17% 17%

Lees meer over personeelsgegevens in het Duurzaamheidsverslag van KBC Groep (in het Engels).