Onze medewerkers

 

KBC Groep heeft in totaal 41 000 werknemers. We zien hen als een van de belangrijkste stakeholders van onze groep, onze grootste troef en onze belangrijkste drijvende kracht. Daarom willen we een werkomgeving creëren die hoog gekwalificeerde werknemers aantrekt en hen motiveert om bij KBC te blijven.

Een aantrekkelijke, veilige en gezonde werkomgeving creëren

We willen een aantrekkelijke, veilige en gezonde werkomgeving creëren en onderhouden waar mensen zich veilig voelen, vrijuit kunnen spreken en zich kunnen ontplooien.

Bovendien hecht KBC veel belang aan de mentale en fysieke gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers. We besteden bijvoorbeeld speciale aandacht aan een gezonde en veilige werkomgeving die geen negatieve invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. We zetten ons ook sterk in om overmatige stress op het werk, die kan leiden tot een burn-out, te voorkomen.

Tot slot willen we ervoor zorgen dat onze medewerkers een eerlijke beloning krijgen voor hun inspanningen. Daarom bieden we al onze medewerkers een aantrekkelijk en evenwichtig beloningspakket, inclusief variabele beloning.

De talenten van onze medewerkers ontwikkelen

Vanaf de onboarding tot het einde van de loopbaan willen we elke medewerker de ruimte geven om zijn of haar talenten en creativiteit te ontwikkelen. KBC beschikt over verschillende instrumenten waarmee zijn medewerkers hun persoonlijke en professionele vaardigheden voortdurend kunnen ontwikkelen, hun prestaties verbeteren en hun leiderschapskwaliteiten verkennen.

  • We hebben een dynamisch prestatie- en progressiemanagementsysteem, waarbij de progressie van werknemers voortdurend wordt beoordeeld in plaats van via een jaarlijkse beoordeling.
  • We hebben digitale platformen gecreëerd om onze medewerkers in al onze kernlanden te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun vaardigheden en om klaar te zijn voor huidige en toekomstige rollen en functies. Het meest geavanceerde platform heet StiPPLE - een acroniem voor Skills to improve Performance Progression Learning and Employability.       
  • We organiseren ook programma's voor leiderschapsontwikkeling voor onze huidige en toekomstige leiders. 
  • Voor onze collega's die het einde van hun loopbaan bij KBC naderen, zorgen we bovendien voor een vlotte overgang naar hun pensionering.

De werkervaring van onze mensen verbeteren

We willen voeling houden met de ideeën, behoeften en meningen van onze werknemers en onze organisatie daarop afstemmen. Daarom luisteren we goed naar onze medewerkers door hen regelmatig te bevragen over hun betrokkenheid. We investeren ook in een regelmatige sociale dialoog met werknemersvertegenwoordigers.

Diversiteit en inclusie

We willen een diverse en inclusieve werkomgeving creëren. Onze diversiteitsaanpak is sterk geworteld in de waarde Respect. Dat betekent dat we al onze mensen in alle omstandigheden gelijk behandelen en dat we willen dat elke medewerker zich erkend en empowered voelt en gelijke kansen heeft. We verduidelijken onze benadering van deze waarden in ons Diversiteitsbeleid. In dat beleid richten we ons in het bijzonder op genderdiversiteit. Zo is een gelijke beloning voor gelijk werk voor ons een prioriteit, waarbij we zorgen voor een eerlijke beloning voor alle functies en loopbaanniveaus. Bovendien bepaalt de Gedragslijn voor KBC Groep richtlijnen over hoe we de dingen aanpakken bij KBC en informeert ze onze medewerkers over de belangrijkste gedragingen die we verwachten van alle medewerkers van de groep.

 

Personeelsgegevens

Aantal personeelsleden, KBC Groep 31-12-2023 31-12-2022 31/12/2021
       
In aantal

41 265

41 947 40 428
In VTE 38 678 39 288 37 207
 

 

   
Cijfers in % (gebaseerd op VTE)

 

   
België

37%

37% 39%
Centraal & Oost Europa

61%

60% 57%
Rest van de wereld

1%

4% 4%
 

 

   
Mannen

43%

43% 44%
Vrouwen

57%

57% 56%
 

 

   
Voltijds

84%

84% 83%
Deeltijds

16%

16% 17%

Lees meer over personeelsgegevens in het Duurzaamheidsverslag van KBC Groep (in het Engels).