Onze medewerkers

Het opbouwen en behouden van vertrouwen op basis van langetermijnrelaties met al onze belanghebbenden is onze top prioriteit. En alles begint bij onze medewerkers. Omdat we niet alleen met onze klanten, maar ook met onze medewerkers een langetermijnrelatie aangaan:

  • We moedigen onze medewerkers aan om hun grenzen te verleggen en zo tot betere prestaties te komen.
  • We stimuleren onze medewerkers om creatief en innovatief te zijn, los van hun functie en over de verschillende diensten heen.
  • We bevorderen verticale en horizontale samenwerking.
  • We maken de dingen zo eenvoudig mogelijk. Dat doen we voor onze klanten omdat het een must is. Voor onze medewerkers omdat eenvoud gemakkelijker en plezieriger werkt. Voor KBC omdat het tijd en dus geld oplevert.
  • We benutten de rijkdom van diversiteit.
  • We ontwikkelen een unieke klantgerichte mentaliteit op alle niveaus van onze groep.
  • We moedigen de internationale uitwisseling van best practices aan.

KBC en oudere medewerkers kiezen met het Minervaplan voor een unieke eindeloopbaanbenadering

Langer werken is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle belanghebbenden: werkgever, werknemer, overheid en vakbonden. Met zijn Minervaplan doorbreekt KBC het traditionele tewerkstellingspatroon: We vertrekken vanuit de erkenning van de talenten van oudere medewerkers in plaats van te focussen op het einde van de loopbaan. Het Minervaplan geeft aan oudere werknemers in België de kans om de laatste fase van hun loopbaan zelf in te plannen. Voor meer informatie, zie 'De weg naar langer werken'.

Personeelstevredenheid

Aangezien het succes van elk bedrijf, en zeker van een financiële instelling, voor een groot deel stoelt op de motivatie, het dynamisme en de tevredenheid van de medewerkers, meet KBC die tevredenheid en betrokkenheid op regelmatige tijdstippen door middel van een enquête bij de medewerkers, en op basis daarvan ondernemen we gerichte acties. Uit die onderzoeken blijkt een positieve ontwikkeling van de tevredenheid in de laatste jaren.

Door het permanent evalueren, transparanter maken en bijsturen van het beloningsbeleid wil de groep de groeikansen van zijn medewerkers verhogen en hen evenredig met hun prestaties belonen. We houden ook rekening met de invloed van externe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vervoersproblematiek en kinderopvang. Zowel in België als in Centraal- en Oost-Europa bestaan er bijvoorbeeld diverse vormen van flexibele werktijdregelingen en wordt er geëxperimenteerd met Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken.

Gelijke behandeling en antidiscriminatie

De KBC-groep maakt in het personeelsstatuut, het selectie- en promotiebeleid en de evaluatiesystemen geen enkel onderscheid naar geslacht, geloofsovertuiging, afkomst, seksuele geaardheid, en dergelijke. KBC verbiedt bovendien alle vormen van discriminatie bij aanwerving en promotie.

Sociaal overleg

KBC werkt nauw samen met de werknemersorganisaties, door het overleg in de maandelijkse vergaderingen van de ondernemingsraad en zijn commissievergaderingen, in de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk en in de vergaderingen met de vakbondsafvaardiging. De Centraal- en Oost-Europese vestigingen nemen deel aan de Europese Ondernemingsraad.

Talentontwikkeling en kennisbeheer

We stellen voor onze werknemers een uitgebreid ontwikkelingsaanbod ter beschikking met onder andere een aantal geïntegreerde opleidingsvormen, die elkaar aanvullen en versterken (klassikaal leren, zelfstudie, e-leren, werkplekleren en mentoring). In functioneringsgesprekken zijn ontwikkelingsnoden bovendien een belangrijk onderdeel van het gesprek tussen personeel en leidinggevende.

Personeelsgegevens

Personeelsleden, KBC Groep * 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
In vte 37 854 38 368 38 459
In headcount 41 058 41 622 41 876
In %      
België 40% 40% 40%
Centraal & Oost Europa 55% 55% 56%
Rest van de wereld 5% 5% 4%
Mannen 43% 43% 43%
Vrouwen 57% 57% 57%
Voltijds 83% 83% 83%
Deeltijds 17% 17%  17% 

* Noteer dat we ook de flexibele DPP- en DPC-contracten (tijdelijke contracten vooral voor studenten) in Tsjechie en Slowakije opnemen in de totalen (maar niet in de andere verdelingen in de tabel).

Lees meer over personeelsgegevens in het Duurzaamheidsverslag van KBC Groep (in het engels).

Last update: 29-03-2019
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.