Onze medewerkers

Het opbouwen en behouden van vertrouwen op basis van langetermijnrelaties met al onze belanghebbenden is onze top prioriteit. En alles begint bij onze medewerkers. Omdat we niet alleen met onze klanten, maar ook met onze medewerkers een langetermijnrelatie aangaan:

  • We moedigen onze medewerkers aan om hun grenzen te verleggen en zo tot betere prestaties te komen.
  • We stimuleren onze medewerkers om creatief en innovatief te zijn, los van hun functie en over de verschillende diensten heen.
  • We bevorderen verticale en horizontale samenwerking.
  • We maken de dingen zo eenvoudig mogelijk. Dat doen we voor onze klanten omdat het een must is. Voor onze medewerkers omdat eenvoud gemakkelijker en plezieriger werkt. Voor KBC omdat het tijd en dus geld oplevert.
  • We benutten de rijkdom van diversiteit.
  • We ontwikkelen een unieke klantgerichte mentaliteit op alle niveaus van onze groep.
  • We moedigen de internationale uitwisseling van best practices aan.
  • Onze bedrijfscultuur PEARL+.

KBC en oudere medewerkers kiezen met het Minervaplan voor een unieke eindeloopbaanbenadering

Met zijn Minervaplan kunnen medewerkers van 55 jaar of ouder met behoud van hun KBC-arbeidsovereenkomst elders gaan werken in de sociale en non-profit sector. Sociale en non-profitorganisaties trekken zo mature en bekwame medewerkers aan met meer dan 10 jaar werkervaring in grote gestructureerde en gedigitaliseerde bedrijven.  De KBC-medewerker is gemotiveerd, kan zijn talenten inzetten in een andere omgeving, en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Medewerkersbetrokkenheid

We houden de mening van onze medewerkers nauwlettend in de gaten. In 2021 voerden wij twee onderzoeken uit naar de betrokkenheid van medewerkers. We hebben de betrokkenheid gemeten aan de hand van vragen die bovenaan de agenda staan (bv. Hoe ervaar je de voortdurende digitale transformatie?, Hoe zie je duurzaamheid als een onderdeel van de KBC-strategie? ... )  De bevraging naar de betrokkenheid van de medewerkers werd geïntegreerd in een breder onderzoek, afhankelijk van de lokale behoeften. Voor KBC België gebeurde dat in de vorm van een tweede 'Shape your future'-enquête. Naast engagement hebben we ook de impact van onze strategie-update gemeten. 

Eerijke verloning

Door het permanent evalueren, transparanter maken en bijsturen van het beloningsbeleid wil de groep de groeikansen van zijn medewerkers verhogen en hen evenredig met hun prestaties belonen. We houden ook rekening met de invloed van externe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vervoersproblematiek en kinderopvang. Zowel in België als in Centraal- en Oost-Europa bestaan er bijvoorbeeld diverse vormen van flexibele werktijdregelingen en is telewerken ingeburgerd.

Diversiteit en inclusie

KBC-groep maakt in zijn personeelsstatuut, het selectie- en promotiebeleid en de evaluatiesystemen geen enkel onderscheid naar geslacht, geloofsovertuiging, afkomst, seksuele geaardheid, en dergelijke. KBC verbiedt bovendien alle vormen van discriminatie bij aanwerving en promotie.

We hebben recent onze KBC gedragslijn voor medewerkers geactualiseerd zodat we onze rol in de samenleving blijven spelen en de referentie blijven. De gedragslijn is een praktische leidraad voor hoe we ons gedragen bij KBC en vertelt welk gedrag we verwachten van alle medewerkers van KBC. Het bevordert een veilige werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en discriminatie, pesterijen – seksueel of van andere aard – en alle andere directe en indirecte vormen van intimidatie niet worden getolereerd. Wij hechten veel waarde aan diversiteit en inclusie en hebben recent onze eerste beleidslijn inzake Diversiteit en Inclusie ingevoerd.

Sociaal overleg 

We werken zeer nauw samen met de werknemersorganisaties. Wij voeren regelmatig overleg met de ondernemingsraad en zijn commissies, en overleggen regelmatig met de comités voor preventie en bescherming op het werk en vakbondsvertegenwoordigers. Onze activiteiten in Centraal- en Oost-Europa nemen deel aan de Europese Ondernemingsraad. 

Groei en ontwikkeling van onze medewerkers

Het is onze ambitie om onze organisatie en medewerkers future proof te maken. Wij zetten ons in voor een cultuur waarin leren een integraal onderdeel is van onze dagelijkse activiteiten. Ons bedrijf is volop in transformatie. In lijn met de maatschappelijke veranderingen worden data, technologie, artificiële intelligentie en machine learning steeds belangrijker. Een voorbeeld hiervan is de introductie van onze digitale assistent Kate. Het is daarom van cruciaal belang dat onze medewerkers de vaardigheden en flexibiliteit hebben om met deze veranderingen om te gaan. Om dat mogelijk te maken, hebben we in 2020 het digitale leerplatform StiPPLE gelanceerd. 

Personeelsgegevens

Personeelsleden, KBC Groep * 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
In vte 37 207 37 696 37 854
In headcount 40 428 40 863 41 058
In %      
België 39% 39% 40%
Centraal & Oost Europa 57% 57% 55%
Rest van de wereld 4% 4% 5%
Mannen 44% 44% 43%
Vrouwen 56% 56% 57%
Voltijds 83% 83% 83%
Deeltijds 17% 17% 17% 

* Noteer dat we ook de flexibele DPP- en DPC-contracten (tijdelijke contracten vooral voor studenten) in Tsjechie en Slowakije opnemen in de totalen (maar niet in de andere verdelingen in de tabel).

Lees meer over personeelsgegevens in het Duurzaamheidsverslag van KBC Groep (in het Engels).