Onze leveranciers

Onze overtuiging

We beseffen dat we enkel duurzame groei kunnen bereiken wanneer we in overleg gaan met al onze belanghebbenden. Het is een onderdeel van onze missie om duurzaamheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid volledig te integreren. Aangezien leveranciers tot onze belangrijkste stakeholders behoren, zorgen we ervoor dat zij voldoen aan specifieke criteria in hun aankoop-, verkoop- en uitbestedingsprocedures en dat wij onze bekommernissen op vlak van het sociale, ethische en milieu met hen delen.

Ons Duurzaamheidsbeleid voor leveranciers

Leveranciers moeten voldoen aan de principes die vervat zitten in onze Duurzaamheidsbeleidslijn voor leveranciers (in het Engels), die onderdeel is van onze globale Maatschappelijk Duurzame en Verantwoorde strategie (Corporate Sustainability and Responsibility).

Ons Duurzaamheidsbeleid voor Leveranciers is in lijn met de UN Global Compact Principes en is van toepassing op alle entiteiten van KBC Groep, en al zijn aankoop- en uitbestedingsactiviteiten.

Het Duurzaamheidsbeleid voor Leveranciers stelt volgende vereisten voorop:

 • Leveranciers eerbiedigen de wet en reglementen die van toepassing zijn.
 • Leveranciers respecteren de mensenrechten en staan geen enkele kwelling, fysieke of mentale bestraffing of gelijk welke andere vorm van mishandeling toe.
 • Leveranciers respecteren de lokale en internationale arbeidswetgeving met betrekking tot werkuren en verloning.
 • Leveranciers garanderen dat er geen gedwongen arbeid is en dat medewerkers vrij zijn om hun job te verlaten na een redelijke opzegtermijn.
 • Leveranciers passen een non-discriminatie beleid toen dat discriminatie op basis van geslacht, ras, sociale of fysieke handicap, godsdienst en afkomst verbiedt.
 • Leveranciers respecteren de kernprincipes van de International Labour Organization. Dit houdt onder meer in dat ze geen kinderen onder 14 jaar (of zoals bepaald door de nationale wetgeving) tewerkstellen; kinderen hebben recht op opleiding en moeten zich vrij kunnen ontwikkelen.
 • De medewerkers van de leveranciers mogen zich verenigen en hebben recht op collectieve onderhandelingen.
 • Leveranciers voorzien hun medewerkers en benoemden van veilige en gezonde werkomstandigheden.
 • Leveranciers oefenen hun activiteiten uit met respect voor de natuur en ze nemen initiatief om hun ecologische voetafdruk te verminderen.
 • Leveranciers leveren producten en diensten die voldoen aan kwaliteits- en veiligheidscriteria zoals vastgelegd in de clausules van hun contract.
 • Leveranciers doen zaken met zin voor integriteit en ze passen een beleid toe dat fraude, witwassen, omkoping en smeergeld verbiedt. Leveranciers moeten een nultolerantie toepassen met betrekking tot corruptie.

Beoordeling van leveranciers

Al onze inkoopactiviteiten worden getoetst aan de milieu- en maatschappelijke criteria die zijn opgenomen in de KBC-Duurzaamheidsgedragslijn voor Leveranciers. We hebben een procedure uitgewerkt voor de verschillende fasen van de inkoopactiviteiten.

Tijdens de selectieprocedure worden alle leveranciers beoordeeld op duurzaamheidsrisico's aan de hand van de KBC-Blacklist, World-Check en de CSR-vragenlijst voor leveranciers. Als er hits worden gevonden op World-Check, worden deze onderzocht door de dienst Corporate Sustainability in samenwerking met Compliance Groep. Vervolgens wordt besloten of verdere samenwerking met de leverancier mogelijk is. Bedrijven die op de blacklist staan, zijn uitgesloten van elke activiteit met KBC. De CSR-vragenlijst maakt integraal deel uit van de screening van een nieuwe leverancier. Aan de hand daarvan controleren we meer in detail de naleving van de KBC-Duurzaamheidsgedragslijn voor Leveranciers. Elke leverancier die deze screening doorstaat, is dan contractueel verplicht de Gedragslijn te ondertekenen.

Performance Monitoring

We houden actief toezicht op de naleving van de Gedragslijn. Als er inbreuken worden vastgesteld die niet binnen een passende termijn fundamenteel kunnen worden opgelost, zal KBC de zakelijke relatie beëindigen. KBC zal leveranciers ondersteunen die bereid zijn de nodige aanpassingen te doen om aan de gedragslijn te voldoen.