Onze aandeelhouders

Bijzonder aan ons aandeelhouderschap is het vaste aandeelhouderssyndicaat bestaande uit Cera, KBC Ancora, MRBB en de andere vaste aandeelhouders. 

Door de verlenging van de verankeringsafspraken in 2014, waarbij de vaste aandeelhouders bevestigden dat ze ook de komende tien jaar in onderling overleg willen blijven optreden met betrekking tot KBC, zien we onze aandeelhoudersstabiliteit verzekerd. Op die manier ondersteunen onze vaste aandeelhouders de verdere duurzame ontwikkeling van de groep.