Materialiteit

De dialoog met onze stakeholders aangaan, bestendigen en voeden is belangrijk voor ons

Open en transparante dialoog is de enige manier om te weten te komen wat elk van onze stakeholders verwacht van ons en hoe we als bank-verzekeraar kunnen voldoen aan deze verwachtingen.

Ook door in dialoog te gaan en mee te denken over nieuwe projecten proberen we een meerwaarde te creëren voor al onze belanghebbenden.

Materialiteit

Onze materialiteitsanalyse - die om de twee jaar in samenwerking met een derde partij wordt uitgevoerd - stelt ons in staat om te bepalen aan welke thema’s onze stakeholders het meeste belang hechten, welke prioriteit zij daaraan geven en hoeveel impact de thema’s hebben op de prestatie en reputatie van KBC. De meest recente dateert van 2020

Fase 1: Stakeholders in kaart brengen en bepalen welk belang de stakeholdersgroepen hebben voor KBC of welke invloed zij uitoefenen op KBC

Fase 2: Identificeren en definiëren van 13 materiële thema's (shortlist)

Fase 3: Online enquêtes en diepte-interviews houden met externe stakeholders, het senior management en de Raad van Bestuur (onder meer door hen te vragen hun top 5 van materiële onderwerpen te bepalen)

Fase 4: (1) opstellen van de materialiteitsmatrix, (2) voorleggen van de matrix aan de interne duurzaamheidsraad en valideren van de matrix door het directiecomité, (3) feedback vragen aan onze externe duurzaamheidsraad

Fase 5: (1) bepalen van het maturiteitsniveau van de 13 materiële thema’s tijdens een workshop met vertegenwoordigers van alle kernlanden, (2) nagaan of het resultaat van de oefening in overeenstemming is met de duurzaamheidsstrategie van de groep

De thema’s met een grote impact zijn o.a. (1) Weerbaarheid van ons bedrijfsmodel op lange termijn, (2) Ethische bedrijfsvoering en Verantwoord gedrag, (3) Duurzame en verantwoorde kredietverlening, verzekeringen en adviesdiensten

De conclusies en aanbevelingen van de materialiteitsanalyse werden besproken en gevalideerd door de interne duurzaamheidsraad, bekrachtigd door het directiecomité en voorgelegd aan de raad van bestuur. Ten slotte werden de leden van de externe duurzaamheidsraad uitgenodigd voor bespreking van de analyse en gaven zij waardevolle feedback - elk vanuit hun vakgebied.

De resultaten van de volledige bevraging vindt u in het Duurzaamheidsverslag (in het Engels) en in het Jaarverslag.

In dialoog met:

Externe stakeholders
We organiseerden - in samenwerking met externe partners - een webinar over de EU Green Deal, een seminarie over de toekomst van niet-financiële rapportering en een conferentie die focuste op klimaatgerelateerde topics. Business Unit KBC België ging in dialoog met verschillende bedrijfsklanten en ondersteunt hen in hun overgang naar een groenere economie.
We nodigen onze klanten uit om nieuwe processen en producten te testen in usability-labs, meten de klantentevredenheid en houden in Customer Corners individuele gesprekken of panelgesprekken. Daarbij komen we niet alleen te weten wat ze belangrijk vinden, maar ook hoe ze denken over onze producten en diensten en, nog belangrijker, hoe we die kunnen verbeteren.
Daarnaast kijken we ook buiten ons eigen bedrijf en hebben we oog voor wat er leeft en evolueert in de maatschappij.
Verder gaan we op reguliere tijdstippen rechtstreeks in dialoog met ngo’s om na te gaan waar en hoe KBC kan bijdragen tot het oplossen van maatschappelijke problemen.

Onze medewerkers
In 2020 hebben we de betrokkenheid van onze medewerkers gemeten aan de hand van drie vragen die peilen naar de mate van trots om voor KBC te werken, hoe gemotiveerd mensen waren in hun job en of ze zichzelf binnen drie jaar nog steeds voor KBC zien werken. In sommige van onze kernlanden werd de survey geïntegreerd in een breder onderzoek. Voor KBC België gebeurde dat in de vorm van een tweede 'Shape your future'-enquête. Naast engagement hebben we ook de impact gemeten van onze strategie-update.
We hebben ook geluisterd naar onze medewerkers in tijden van Covid-19 en lanceerden een lokale survey in mei 2020 en juni 2020 in België, Ierland, Tsjechië en Bulgarije. De focus van de survey varieerde in onze kernlanden, afhankelijk van de lokale behoeften en de maturiteit op het gebied van telewerken.

 

Last update: 29-03-2019
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.