Materialiteit

De dialoog met onze stakeholders aangaan, bestendigen en voeden is belangrijk voor ons

Open en transparante dialoog is de enige manier om te weten te komen wat elk van onze stakeholders verwacht van ons en hoe we als bank-verzekeraar kunnen voldoen aan deze verwachtingen.

Ook door in dialoog te gaan en mee te denken over nieuwe projecten proberen we een meerwaarde te creëren voor al onze belanghebbenden.

Materialiteit

Onze materialiteitsanalyse - die om de twee jaar in samenwerking met een derde partij wordt uitgevoerd - stelt ons in staat om te bepalen aan welke thema’s onze stakeholders het meeste belang hechten, welke prioriteit zij daaraan geven en hoeveel impact de thema’s hebben op de prestatie en reputatie van KBC. De meest recente dateert van 2022. 

Proces:

 • Stap 1 - In kaart brengen: Stakeholders in kaart brengen en beoordeling van onze stakeholdergroepen
 • Stap 2 - Collect: Screening van interne en externe bronnen om tot een lijst met potentieel relevante onderwerpen te komen (long list)
 • Stap 3 - Rate: Bespreking met de leden van de ESB (External Sustainability Board) en identificatie van 15 relevante onderwerpen (short list) 
 • Stap 4 - Survey: Beoordeling van de verwachtingen van onze stakeholders over en in dialoog gaan met ons management om inzicht te krijgen in de 15 relevante onderwerpen. 
 • Stap 5 – Approve: Bespreking van de resultaten van de materialiteitsanalyse met het ISB (Internal Sustainability Board), validering door het Directiecomité en voorlegging aan de leden van de Raad van Bestuur.

De belangrijkste onderwerpen voor KBC in 2022 waren:

 1. Duurzaam en verantwoord aanbod van producten en diensten 
 2. Ethische bedrijfsvoering en verantwoord gedrag 
 3. Veerkracht van ons bedrijfsmodel op lange termijn 
 4. Partner in de transformatie naar een duurzamere toekomst
 5. Duurzaam en verantwoord vermogensbeheer en beleggen 
 6. Gegevensbescherming en cyberveiligheid

De resultaten van de volledige bevraging vindt u in het Duurzaamheidsverslag (in het Engels) en in het Jaarverslag.