Materialiteit

De dialoog met onze stakeholders aangaan, bestendigen en voeden is belangrijk voor ons

Open en transparante dialoog is de enige manier om te weten te komen wat elk van onze stakeholders verwacht van ons en hoe we als bank-verzekeraar kunnen voldoen aan deze verwachtingen.

Ook door in dialoog te gaan en mee te denken over nieuwe projecten proberen we een meerwaarde te creëren voor al onze belanghebbenden.

Materialiteit

Onze materialiteitsanalyse - die om de twee jaar in samenwerking met een derde partij wordt uitgevoerd - stelt ons in staat om te bepalen aan welke thema’s onze stakeholders het meeste belang hechten, welke prioriteit zij daaraan geven en hoeveel impact de thema’s hebben op de prestatie en reputatie van KBC. De meest recente dateert van 2018.

De materialiteitsanalyse vertrok vanuit 30 topics die geselecteerd werden op basis van big data research en ESG-frameworks door een externe partij. De 12 thema’s die het meeste impact hebben op KBC en waarvan het belang voor onze stakeholders het grootst is, geven we weer in de onderstaande grafiek (een uitvergroting van de rechterbovenhoek van de volledige materialiteitsmatrix). Het belang van deze thema’s werd bepaald door middel van verschillende bevragingsmethodes (surveys, interviews en desk research) bij onze belangrijkste stakeholders (klanten, werknemers, ngo’s, beleidsmakers, investeerders en handelsorganisaties). De impact van de thema’s werd bepaald tijdens interne workshops met het management. De materialiteitsanalyse toont aan dat de meest relevante thema’s voor KBC de volgende zijn: bedrijfsethiek, financiële veerkracht, eerlijke en transparante communicatie over producten en diensten, databeveiliging en bescherming van de consument en digitalisering. In vergelijking met de vorige materialiteitsoefening merken we op dat het thema klimaatverandering en milieu aan belang heeft gewonnen en dat we nog meer moeten inzetten op onze medewerkers als drijvende kracht achter onze onderneming en strategie.

De resultaten van de volledige bevraging vindt u in het Duurzaamheidsverslag (in het Engels) en in het Jaarverslag.

In dialoog met:

Externe stakeholders

Tijdens de jaarlijkse dialoog met onze externe stakeholders over duurzaamheid bij KBC hebben Thomas Leysen (voorzitter van de Raad van Bestuur), Johan Thijs (algemeen directeur KBC-groep) en Filip Ferrante (directeur Sustainability KBC-groep) onze duurzaamheidsaanpak en -initiatieven toegelicht. Piet Verschuere (Program Manager Sustainable Finance) introduceerde het KBC Sustainable Finance Program. Onze partners werden uitgenodigd om hun inzichten, suggesties en kritische bedenkingen over de maatschappelijke rol van financiële instellingen en over de wijze waarop KBC die rol opneemt met ons te delen. Vind hier de presentatie

Interne stakeholders

Daarnaast vroegen we ook onze medewerkers om actief deel te nemen aan onze eerste interne stakeholderdialoog. Wij willen daardoor de discussie met en de creativiteit van onze medewerkers over maatschappelijke thema’s aanmoedigen. En samen oplossingen bedenken om ons verhaal zowel binnen als buiten KBC nog sterker te maken.

Om de twee jaar peilt de Group Employee Survey bij de 41 000 medewerkers van de KBC-groep naar hun betrokkenheid en fierheid over het merk KBC. De resultaten van de bevraging worden mee opgenomen in het personeelsbeleid, zodat we de aangegeven aandachtspunten kunnen verbeteren. 2019 was een belangrijk overgangsjaar met veel veranderingen. Daarom hebben we ons gericht op korte, actiegerichte interviews (voor meer details verwijzen we naar het Duurzaamheidsverslag van KBC Groep). Een nieuwe groepswijde engagementbevraging in alle landen is gepland voor 2020.

Ngo’s

Verder gaan we op reguliere tijdstippen rechtstreeks in dialoog met ngo’s om na te gaan waar en hoe KBC kan bijdragen tot het oplossen van maatschappelijke problemen.

Klanten

We nodigen onze klanten uit om nieuwe processen en producten te testen in usability-labs, meten de klantentevredenheid en houden in Customer Corners individuele gesprekken of panelgesprekken. Daarbij komen we niet alleen te weten wat ze belangrijk vinden, maar ook hoe ze denken over onze producten en diensten en, nog belangrijker, hoe we die kunnen verbeteren. 

Daarnaast kijken we ook buiten ons eigen bedrijf en hebben we oog voor wat er leeft en evolueert in de maatschappij.

Last update: 29-03-2019
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.