Materialiteit

De dialoog met onze stakeholders aangaan, bestendigen en voeden is belangrijk voor ons

Open en transparante dialoog is de enige manier om te weten te komen wat elk van onze stakeholders verwacht van ons en hoe we als bank-verzekeraar kunnen voldoen aan deze verwachtingen.

Ook door in dialoog te gaan en mee te denken over nieuwe projecten proberen we een meerwaarde te creëren voor al onze belanghebbenden.

Materialiteit

Onze materialiteitsanalyse - die om de twee jaar in samenwerking met een derde partij wordt uitgevoerd - stelt ons in staat om te bepalen aan welke thema’s onze stakeholders het meeste belang hechten, welke prioriteit zij daaraan geven en hoeveel impact de thema’s hebben op de prestatie en reputatie van KBC. De meest recente dateert van 2020. 

Fase 1: Stakeholders in kaart brengen en bepalen welk belang de stakeholdersgroepen hebben voor KBC of welke invloed zij uitoefenen op KBC

Fase 2: Identificeren en definiëren van 13 materiële thema's (shortlist)

Fase 3: Online enquêtes en diepte-interviews houden met externe stakeholders, het senior management en de Raad van Bestuur (onder meer door hen te vragen hun top 5 van materiële onderwerpen te bepalen)

Fase 4: (1) opstellen van de materialiteitsmatrix, (2) voorleggen van de matrix aan de interne duurzaamheidsraad en valideren van de matrix door het directiecomité, (3) feedback vragen aan onze externe duurzaamheidsraad

Fase 5: (1) bepalen van het maturiteitsniveau van de 13 materiële thema’s tijdens een workshop met vertegenwoordigers van alle kernlanden, (2) nagaan of het resultaat van de oefening in overeenstemming is met de duurzaamheidsstrategie van de groep

De thema’s met een grote impact zijn o.a. (1) Weerbaarheid van ons bedrijfsmodel op lange termijn, (2) Ethische bedrijfsvoering en Verantwoord gedrag, (3) Duurzame en verantwoorde kredietverlening, verzekeringen en adviesdiensten

De conclusies en aanbevelingen van de materialiteitsanalyse werden besproken en gevalideerd door de interne duurzaamheidsraad, bekrachtigd door het directiecomité en voorgelegd aan de raad van bestuur. Ten slotte werden de leden van de externe duurzaamheidsraad uitgenodigd voor bespreking van de analyse en gaven zij waardevolle feedback - elk vanuit hun vakgebied.

De resultaten van de volledige bevraging vindt u in het Duurzaamheidsverslag (in het Engels) en in het Jaarverslag.