De samenleving

We bouwen niet alleen aan vertrouwen door financiële duurzaamheid te creëren, maar ook door tegemoet te komen aan de verwachtingen van onze klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders en de maatschappij. We moeten de loyauteit en voorkeur van onze klanten voortdurend (her)verdienen. Daarom werken we met volharding aan het engagement van onze medewerkers. Daarom bewijzen we dag na dag hoe we positief bijdragen tot de maatschappij: we stimuleren de lokale economie in al onze kernmarkten, we werken aan innovatieve oplossingen voor de problemen van vandaag en morgen, en we communiceren zo transparant mogelijk over maatschappelijke thema's.

Door de aard van onze activiteiten heeft KBC een grote impact op de economie en op de samenleving als geheel: als motor van de economie door kredietverlening aan ondernemingen en particulieren, als werkgever in alle landen waar we aanwezig zijn, als belastingbetaler, maar ook als sponsor van maatschappelijke projecten.

Maatschappelijke betrokkenheid

Wanneer het gaat over burgerschap, sponsoring, vrijwilligerswerk en filantropie, willen we activiteiten, projecten en campagnes ondersteunen die ertoe doen voor onze klanten, onze medewerkers en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Elke entiteit krijgt de mogelijkheid een lokale focus te bepalen. We willen ertoe bijdragen dat de brede maatschappij er beter van wordt.

We promoten vrijwilligerswerk en sponsoren activiteiten, initiatieven en campagnes die een direct verband hebben met onze strategie, onze pijlers of de geselecteerde focusdomeinen. Ze moeten individuen en organisaties de kans bieden te groeien, zichzelf te ontwikkelen en meer zelfvertrouwen te krijgen.

Lees meer over onze maatschappelijke betrokkenheid in het Verslag aan de Samenleving en het Duurzaamheidsverslag (in het Engels).