KBC in de obligatiemarkt

De KBC-groep is een regelmatige emittent van schuldinstrumenten en geeft gewone en achtergestelde obligaties uit in verschillende munten.  

Voor de uitoefening van hun financiële rechten kunnen effectenhouders terecht bij KBC Bank NV.

De belangrijkste schuldemissies en -programma's worden hierna opgesomd, per emittent (KBC Groep, KBC Bank of KBC IFIMA).
Ons beleid is om alle MREL-instrumenten (AT1, T2, senior holdco) uit te geven op niveau van KBC Groep als een single point of entry (in overeenstemming met onze resolutiestrategie), wat het hoogste consolidatieniveau is, en te downstreamen in de juiste vorm naar KBC Bank en KBC Verzekeringen.
KBC Bank geeft gedekte obligaties uit en KBC IFIMA geeft retail- en wholesaleschuldinstrumenten uit. Alle obligaties van KBC IFIMA worden onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd door KBC Bank.

Meest recente presentatie over schulduitgiften (in het Engels)

 

Mid-term funding maturities

1q2024


 

Last update: 16-05-2024