Marktverwachtingen

Update van 6 augustus 2020


Onze visie op economische groei: 

De wereldwijde economische groei leed in het tweede kwartaal onder de coronaviruspandemie (Covid-19), die leidde tot een ongeziene daling van de bbp-groei voor het kwartaal in de eurozone en de VS. België volgde de algemene trend in de eurozone, terwijl Ierland het relatief gezien beter deed dan de eurozone. Ook de Centraal- en Oost-Europese landen werden zwaar getroffen. In de loop van het tweede kwartaal gingen de meeste ontwikkelde economieën evenwel weer open na een strenge lockdownperiode, waardoor een sterk herstel op gang kwam. Die opleving was in alle grote economieën zichtbaar, met China dat het voortouw nam en in het tweede kwartaal opnieuw een positieve groei neerzette. De sentimentsindicatoren en andere gegevens wijzen op een vergelijkbaar sterk herstel in de eurozone en de VS. Toch is voorzichtigheid geboden, want het herstelpad zou wel eens lang en hobbelig kunnen zijn en zal sterk afhangen van hoe de situatie met het Covid-19-virus zich ontwikkelt. Nieuwe uitbraken van het virus zullen het herstel ongetwijfeld vertragen. De andere belangrijke risicofactoren zijn een heropleving van het handels- en economische conflict tussen de VS en China en de lopende Brexitonderhandelingen. Ons basisscenario gaat uit van een gestaag maar geleidelijk herstel in zowel Europa als de VS. Voor de Europese en Amerikaanse economie voorspellen we een sterk herstel in het derde en vierde kwartaal van 2020 en een verder herstel in 2021. Er zijn evenwel nog veel neerwaartse risico's. Nieuwe uitbraken van Covid-19, gevolgd door gedeeltelijke of volledige lockdowns, kunnen het verloop van het herstel tijdelijk verstoren. We verwachten dat het reële bbp in de eurozone ten vroegste eind 2023 opnieuw het niveau zal hebben bereikt van vóór de coronacrisis. 
Ondanks het verwachte herstel zal de economische schade als gevolg van de pandemie substantieel zijn. Sommige negatieve effecten zijn echter uitgesteld dankzij de tijdelijke werkloosheidsregelingen en tijdelijke betalingsmoratoria voor kredieten die de initiële gevolgen van de Covid-19-crisis hebben verzacht. We verwachten dat de Europese werkloosheidscijfers in de tweede helft van 2020 en in 2021 zullen stijgen. Bovendien verwachten we dat het aantal faillissementen onder Europese bedrijven zal toenemen, maar dat effect zal over een aantal jaren worden gespreid. De non-performing kredietratio's zullen bijgevolg geleidelijk aan stijgen. 

 

Onze visie op rentevoeten en wisselkoersen: 

Het herstel wordt sterk ondersteund door monetaire en fiscale stimuli. We verwachten dat de ECB - en de Tsjechische en Hongaarse nationale banken - de beleidsrente in de komende jaren ongewijzigd zullen laten. Bijkomende monetaire stimuli van de ECB zijn waarschijnlijk, in de vorm van bijkomende kwantitatieve versoepeling, met name een verlenging van het Pandemic Emergency Purchase Programme. Die marktinterventies zullen de komende jaren ook zorgen voor een lage rente op langere termijn en beperkte intra-EMU-spreads, ondanks de risico's in bepaalde landen (met name in Zuid-Europa) en een structurele stijging van de overheidstekorten en de overheidsschuldratio's in heel Europa. Bovendien zal de ECB de Europese financiële instellingen blijven steunen via de TLTRO's en het tiered deposit rate instrument. De afgelopen maanden zijn de fiscale stimuli aanzienlijk uitgebreid, zowel op EU-niveau als door de EU-lidstaten zelf. Het "Next Generation EU"-programma, in het leven geroepen door de Europese Commissie en goedgekeurd door de Europese Raad, creëert een instrument voor financiële solidariteit binnen de EU en is er duidelijk in geslaagd de financiële markten tot rust te brengen. Daarnaast blijven het aantal en de reikwijdte van de fiscale stimuli die de nationale EU-regeringen aanbieden, toenemen. Een combinatie van monetaire en fiscale stimuli zal het herstel in Europa ondersteunen, vergelijkbaar met de beleidsinitiatieven die in de VS zijn genomen. 
Het recente herstel van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar moet worden gezien als optimisme van de markt ten aanzien van het economische herstel in Europa en de beleidsinitiatieven om die trend te ondersteunen. We verwachten dat de euro geleidelijk zal blijven stijgen ten opzichte van de dollar, hoewel de mate van appreciatie kan vertragen. De Centraal-Europese munten hebben zich ook hersteld van hun Covid-19-crisisdip. We verwachten met name dat de Tsjechische kroon en de Hongaarse forint de komende tijd relatief stabiel zullen blijven rond hun huidige niveau. De toetreding van Bulgarije tot het wisselkoersmechanisme ERM-II is een welkome en verwachte stap richting lidmaatschap van de eurozone, al wordt dat nog niet verwacht in de volgende drie jaar.

Belangrijkste uitdagingen:

Momenteel wordt een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector in het algemeen. Die hebben vooral te maken met de impact van de coronacrisis op de wereldeconomie en in het bijzonder op de financiële sector (inclusief krediet-, markt- en liquiditeitsrisico's en de invloed van de aanhoudend lage rentevoeten op onze resultaten). Die risico's komen boven op de risico's die verband houden met macro-economische en politieke ontwikkelingen, zoals de Brexit en handelsconflicten, die allemaal gevolgen hebben voor de mondiale en Europese economieën, waaronder de thuismarkten van KBC. De onzekerheid over de regelgeving en compliancerisico's (waaronder de antiwitwasregelgeving en GDPR) blijven een overheersend thema in de sector, evenals een betere bescherming van de consument. Digitalisering (met technologie als katalysator) biedt zowel kansen als bedreigingen voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen, terwijl klimaatgerelateerde risico’s steeds belangrijker worden. Ten slotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel.

 

Voor gedetailleerde analyses en gegevens, zie KBC Economics.

Disclaimer:
verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en nschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van de tekst. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. KBC verplicht er zich niet toe om de tekst te updaten bij nieuwe ontwikkelingen.

 

 

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.