Marktverwachtingen

Update van 12 november 2020


Onze visie op economische groei: 

De groei in de eurozone en de VS veerde sterk op in het derde kwartaal van 2020, en dat was ook het geval voor  thuismarkten van KBC. Die groei volgde op de sterke inkrimping in het tweede kwartaal als gevolg van de pandemie en de daaropvolgende beleidsreacties, die tot een lockdown van grote delen van de economie hebben geleid. De stevige groeicijfers voor het derde kwartaal zijn dan ook grotendeels een mechanisch gevolg van de heropening van de economieën, ondersteund door enorme monetaire en fiscale stimuleringspakketten. De Chinese economie is een opmerkelijke koploper in de herstelcyclus en zette al in het tweede kwartaal van 2020 opnieuw een positieve groei neer.Het tempo van dat herstel moet evenwel met enige voorzichtigheid worden behandeld. Ten eerste ligt de economische activiteit nog altijd onder het niveau van vóór de pandemie, zowel in de dienstensector als in de nijverheidssector, wat onderstreept dat er nog een lange weg te gaan is naar volledig herstel. Ten tweede wijzen voorlopende indicatoren op neerwaartse risico's met betrekking tot de kracht van het herstel in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Met name het herstel in de dienstensector lijkt de laatste tijd aan kracht in te boeten, terwijl de nijverheidssector nog enige veerkracht vertoont.
De huidige tweede golf van de pandemie leidt ook tot beleidsreacties, zoals nieuwe gedeeltelijke of volledige lockdowns, die de weg naar herstel in elk geval tijdelijk zullen verstoren. Zulke tijdelijke beperkende beleidsmaatregelen worden in veel Europese landen al toegepast. De respectieve regeringen doen echter hun best om de directe gevolgen van die maatregelen voor de economische activiteit zoveel mogelijk te beperken.De andere voornaamste risicofactoren voor het herstel zijn onder meer een einde van de Brexit-overgangsfase zonder akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, en nieuwe spanningen in het handelsconflict tussen de VS en China. 

 

Onze visie op rentevoeten en wisselkoersen: 

De economieën van de VS en de eurozone worden sterk ondersteund door monetaire en fiscale stimuli. We verwachten dat de Fed en de ECB hun beleidsrente de komende jaren ongewijzigd zullen laten. Een bijkomende kwantitatieve versoepeling door de ECB is waarschijnlijk, waarbij de omvang en de looptijd van het Pandemic Emergency Purchase Programme waarschijnlijk zullen worden verlengd. Die marktinterventies zullen helpen om de lage rente op langere termijn nog langer te handhaven en de intra-EMU-spreads - en de spreads op Bulgaarse overheidsobligaties - in de komende jaren beperkt te houden. 
De Hongaarse centrale bank heeft onlangs haar beleid aangescherpt om de verzwakkende wisselkoers van de Hongaarse forint ten opzichte van de euro te ondersteunen. Die depreciatie was grotendeels het gevolg van de toegenomen wereldwijde risicoaversie. We gaan ervan uit dat die verkrapping een tijdelijke beleidsmaatregel zal zijn, aangezien de forint naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 weer wat in waarde zal stijgen. De Tsjechische kroon is ook in waarde gedaald ten opzichte van de euro. Maar net zoals bij de forint zal dat wellicht maar tijdelijk zijn. We verwachten dat de Tsjechische nationale bank (CNB) haar beleidsrente ongewijzigd zal laten. Als de CNB toch besluit in te grijpen, is de kans groot dat dat gebeurt door middel van  onconventionele beleidsmaatregelen.
Sinds augustus is de koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro grotendeels gestabiliseerd, nadat ze de voorgaande maanden aanzienlijk was verzwakt. We verwachten dat de dollar in het vierde kwartaal van 2020 weer geleidelijk in waarde zal dalen ten opzichte van de euro, aangezien een belangrijke drijvende kracht achter de euro - reële renteverschillen - naar verwachting zal blijven bestaan.

Belangrijkste uitdagingen:

Momenteel wordt een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector in het algemeen. Die hebben vooral te maken met de impact van de coronacrisis op de wereldeconomie en in het bijzonder op de financiële sector (inclusief krediet-, markt- en liquiditeitsrisico's en de invloed van de aanhoudend lage rentevoeten op onze resultaten). Die risico's komen boven op de risico's die verband houden met macro-economische en politieke ontwikkelingen, zoals de Brexit en handelsconflicten, die allemaal gevolgen hebben voor de mondiale en Europese economieën, waaronder de thuismarkten van KBC. De onzekerheid over de regelgeving en compliancerisico's (waaronder de antiwitwasregelgeving en GDPR) blijven een overheersend thema in de sector, evenals een betere bescherming van de consument. Digitalisering (met technologie als katalysator) biedt zowel kansen als bedreigingen voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen, terwijl klimaatgerelateerde risico’s steeds belangrijker worden. Ten slotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel.

 

Voor gedetailleerde analyses en gegevens, zie KBC Economics.

Disclaimer:
verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en nschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van de tekst. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. KBC verplicht er zich niet toe om de tekst te updaten bij nieuwe ontwikkelingen.

 

 

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.