Marktverwachtingen

Update van 5 augustus 2021

Verklaring met betrekking tot risico
Omdat we hoofdzakelijk actief zijn als bank-verzekeraar en vermogensbeheerder, zijn we blootgesteld aan een aantal typische risico’s voor de financiële sectoren, zoals – maar zeker niet uitsluitend – kredietrisico, kredietrisico van tegenpartijen, concentratierisico, interestrisico, muntrisico, marktrisico, liquiditeits- en financieringsrisico, risico van aangegane verzekeringsverplichtingen, wijzigingen in de regelgeving, operationeel risico, betwistingen van klanten, concurrentie van andere en nieuwe spelers en de economie in het algemeen. Hoewel KBC al die risico's nauwlettend opvolgt en beheert binnen een strikt risicokader, kunnen ze toch een negatieve invloed hebben op de waarde van activa of bijkomende kosten genereren boven de verwachte niveaus.

Momenteel wordt een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector. Die hebben vooral te maken met de impact van de coronacrisis op de wereldeconomie en in het bijzonder op de financiële sector. Die risico's komen boven op de risico's die verband houden met macro-economische en politieke ontwikkelingen, die gevolgen hebben voor de mondiale en Europese economieën, waaronder de thuismarkten van KBC. De onzekerheid over de regelgeving en compliancerisico's (waaronder de antiwitwasregelgeving en GDPR) blijven een overheersend thema in de sector, evenals een betere bescherming van de consument. Digitalisering (met technologie als katalysator) biedt zowel kansen als bedreigingen voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen, terwijl klimaatgerelateerde risico's hand over hand toenemen, zoals blijkt uit de tornado die in juni Tsjechië trof en de recente overstromingen in West-Europa, waaronder ook in België. Ten slotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel.

We verstrekken informatie met betrekking tot het risicobeheer in ons jaarverslag, onze kwartaalverslagen en risk reports, die allemaal beschikbaar zijn op www.kbc.com.

Onze kijk op economische groei 

De vooruitgang van de vaccinatiecampagnes was de belangrijkste drijvende kracht achter de wereldwijde economische groei in het tweede kwartaal en leidde tot een positieve kwartaal-op-kwartaalgroei in de eurozone en in de kernmarkten van KBC die voor het tweede kwartaal al een groei rapporteerden (België en Tsjechië). Wij verwachten dat de gerapporteerde kwartaalgroei in de andere thuismarkten eveneens positief zal zijn. Ondanks het opduiken van nieuwe besmettelijke varianten van het virus wijzen recente gegevens erop dat, dankzij de beschikbaarheid van vaccins, het aantal infecties en de ziekenhuisopnames & de bezetting van IC-afdelingen niet meer direct gekoppeld zijn. Wij verwachten dan ook dat de Europese economieën in de tweede helft van 2021 verder zullen heropenen door een geleidelijke versoepeling van de resterende pandemiegerelateerde beperkingen die momenteel nog steeds gelden. Er wordt dan ook verwacht dat de Europese economische groei in de tweede helft van 2021 zal aantrekken. De Europese economische activiteit zal waarschijnlijk begin 2022 terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie.

Onze kijk op rentevoeten en wisselkoersen

Gecoördineerde monetaire en fiscale stimuli blijven de economieën van de VS en de eurozone ondersteunen. Terwijl een begin van afbouw van de activa-aankopen door de Federal Reserve (Fed) in 2021-2022 tot de mogelijkheden behoort, verwachten wij dat zowel de Fed als de ECB hun beleidsrente voor 2021-2022 ongewijzigd zullen laten. De strategy review en eerste  beleidsvergadering van de ECB doen vermoeden dat deze rentes wellicht langer dan tot dusver verwacht ongewijzigd op hun huidige lage niveau (of lager) zullen blijven. 

De rente op tienjarige staatsobligaties in de VS is in het tweede kwartaal van 2021 aanzienlijk gedaald en bleef aan het begin van het derde kwartaal dalen. Die daling was ten dele het gevolg van dalende inflatieverwachtingen en bezorgdheid op de markten over de groeivooruitzichten na het herstel van vlak na de pandemie. Gezien het aanhoudende economische herstel en de onhoudbaar lage reële rendementen verwachten we echter dat de Amerikaanse obligatierente in het derde kwartaal weer licht zal stijgen ten opzichte van het huidige niveau. Dat zal ook leiden tot een gematigde opwaartse druk op de Duitse obligatierente. We verwachten dat de onderliggende inflatie op middellange termijn in de eurozone geleidelijk zal toenemen, onder meer door het geleidelijk aan in rekening brengen van huisvestingskosten van eigenaars die zelf hun eigendom bewonen in de definitie van de geharmoniseerde consumentenprijsindex. Gezien de aanhoudend ruime liquiditeitsverschaffing door de ECB en de lage beleidsrentes verwachten we dat de spreads op staatsobligaties binnen de EMU grosso modo stabiel zullen blijven op het huidige zeer lage niveau.

Wat de wisselkoersen betreft, verwachten wij dat de Hongaarse forint in het derde kwartaal iets zal versterken  ten opzichte van zijn huidige niveau. Dat strookt met de verkrappingscyclus die door de Hongaarse centrale bank is ingezet en die op haar beleidsvergadering van 27 juli werd voortgezet. We verwachten echter dat de forint vanaf het vierde kwartaal zijn fundamentele geleidelijke depreciatie ten opzichte van de euro zal hervatten. Ook de Tsjechische kroon zal waarschijnlijk matig in waarde stijgen ten opzichte van de euro. Anders dan bij de Hongaarse forint zal deze appreciatie waarschijnlijk van langere duur zijn. We verwachten dat de Tsjechische nationale bank haar beleidsrente tegen eind 2021 met nog eens 50 basispunten zal verhogen, gevolgd door nog eens een verhoging met 75 basispunten in 2022, voornamelijk vanwege de vooruitzichten voor de Tsjechische inflatie. Voor de Amerikaanse dollar verwachten we een gematigde depreciatie ten opzichte van de euro als gevolg van de aanhoudend verbeterende vooruitzichten voor de mondiale groei en inflatie, de hoge begrotingstekorten en tekorten op de lopende rekening van de VS en het grotere inflatieverschil tussen de VS en de eurozone.

Voor gedetailleerde analyses en gegevens, zie KBC Economics.

Disclaimer:
verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en nschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van de tekst. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. KBC verplicht er zich niet toe om de tekst te updaten bij nieuwe ontwikkelingen.

 

 

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.