Marktverwachtingen

Update van 11  mei 2021

Verklaring met betrekking tot risico

Omdat we hoofdzakelijk actief zijn als bank-verzekeraar en vermogensbeheerder, zijn we blootgesteld aan een aantal typische risico’s voor de financiële sectoren, zoals – maar zeker niet uitsluitend – kredietrisico, kredietrisico van tegenpartijen, concentratierisico, interestrisico, muntrisico, marktrisico, liquiditeits- en financieringsrisico, risico van aangegane verzekeringsverplichtingen, wijzigingen in de regelgeving, operationeel risico, betwistingen van klanten, concurrentie van andere en nieuwe spelers en de economie in het algemeen. Hoewel KBC al die risico's nauwlettend opvolgt en beheert binnen een strikt risicokader, kunnen ze toch een negatieve invloed hebben op de waarde van activa of bijkomende kosten genereren boven de verwachte niveaus.

Momenteel wordt een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector in het algemeen. Die hebben vooral te maken met de impact van de coronacrisis op de wereldeconomie en in het bijzonder op de financiële sector. Die risico's komen boven op de risico's die verband houden met macro-economische en politieke ontwikkelingen, die gevolgen hebben voor de mondiale en Europese economieën, waaronder de thuismarkten van KBC. De onzekerheid over de regelgeving en compliancerisico's (waaronder de antiwitwasregelgeving en GDPR) blijven een overheersend thema in de sector, evenals een betere bescherming van de consument. Digitalisering (met technologie als katalysator) biedt zowel kansen als bedreigingen voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen, terwijl klimaatgerelateerde risico's hand over hand toenemen. Tenslotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel.

Onze kijk op economische groei  

De coronapandemie bleef in het eerste kwartaal van 2021 de belangrijkste driver van de wereldwijde economische dynamiek. Evenals in het vierde kwartaal van 2020 was de economische kwartaal-op-kwartaalgroei in de eurozone als geheel in het eerste kwartaal van 2021 gematigd negatief. De kwartaal-op-kwartaalgroei van de Belgische economie was in het eerste kwartaal van 2021 gematigd positief, terwijl hij in Tsjechië licht negatief was. 

Voorlopig houden de recente uitbraken van de pandemie het grootste deel van het Europese vasteland nog stevig in hun greep. Met name de verspreiding van besmettelijkere en gevaarlijkere virusstammen zet de gezondheidsstelsels opnieuw onder druk, waardoor in veel landen strenge lockdownmaatregelen moeten worden verlengd of ingevoerd. Significante vooruitgang aan het gezondheidsfront valt alleen te verwachten wanneer de lopende vaccinatiecampagnes in een hogere versnelling komen. Het effect van de vaccinatieprogramma's op het economisch herstel zal daarom waarschijnlijk steeds duidelijker worden in de tweede helft van 2021, wanneer de economieën geleidelijk weer zullen heropenen. Daarom verwachten we dat de Europese groei in de tweede helft van 2021 zal versnellen en dat het niveau van de Europese economische activiteit in de loop van 2022 zal terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie.

Onze kijk op rentevoeten en wisselkoersen 

Gecoördineerde monetaire en budgettaire stimuli blijven de economieën van de VS en de eurozone ondersteunen. Wij verwachten dat zowel de Federal Reserve als de ECB hun beleidsrente voor een langere periode ongewijzigd zullen laten. 
In het eerste kwartaal van 2021 is de rente op 10-jarige overheidsobligaties in de VS sterk gestegen, met als gevolg dat de Amerikaanse rentecurve aanzienlijk steiler is geworden. Door de sterke correlatie in de wereldwijde rentecyclus steeg ook de Duitse obligatierente, maar in veel mindere mate. De stijging van de Amerikaanse obligatierente was vooral het gevolg van een stijging van de inflatiegecorrigeerde (reële) obligatierentes. Ondanks een terugval aan het begin van het tweede kwartaal verwachten we dat de rente op Amerikaanse obligaties in het tweede kwartaal  verder in bescheiden mate zullen stijgen, in lijn met het herstel van de Amerikaanse economie. Dat zal ook leiden tot een verdere gematigde opwaartse druk op de Duitse obligatierente, maar opnieuw in mindere mate. De ECB heeft immers duidelijk gemaakt dat ze  gunstige financieringsvoorwaarden wil handhaven en dat ze haar obligatieaankopen in het kader van het PEPP-programma in het tweede kwartaal wil opvoeren. Als gevolg van de beleidskoers van de ECB verwachten wij ook dat de renteverschillen op overheidsobligaties binnen de EMU over het algemeen op het huidige zeer lage  peil zullen blijven.Wat de wisselkoersen betreft, verwachten wij dat de Hongaarse forint in de rest van de eerste helft van 2021 iets zal appreciëren  versus de euro ten opzichte van de huidige wisselkoers. Dat is in lijn met onze verwachting dat de Hongaarse centrale bank haar beleidskoers in de loop van 2021 niet zal versoepelen. Ook de Tsjechische kroon zal in de komende kwartalen waarschijnlijk matig in waarde stijgen ten opzichte van de euro. Wij verwachten dat de Tsjechische Nationale Bank haar beleidsrente in het vierde kwartaal van 2021 met 25 basispunten zal verhogen, vooral als gevolg van de inflatievooruitzichten.

Wat de wisselkoers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro betreft, verwachten wij op korte termijn enige steun voor de dollar door verschillen van de obligatierentes. Op middellange termijn is echter een bescheiden depreciatie van de US-dollar ten opzichte van de euro waarschijnlijk, onder invloed van de verbeterende vooruitzichten voor de wereldwijde groei en inflatie, de toenemende begrotingstekorten en tekorten op de lopende rekening van de VS en het verwachte grotere inflatieverschil tussen de VS en de eurozone.

Voor gedetailleerde analyses en gegevens, zie KBC Economics.

Disclaimer:
verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en nschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van de tekst. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. KBC verplicht er zich niet toe om de tekst te updaten bij nieuwe ontwikkelingen.

 

 

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.