Divisie België

Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY
2019
FY
 2020
FY 2021 FY 2022
Nettorente-inkomsten 2 516 2 579 2 533 2 826
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 494 562 460 488
     Verdiende premies 1 115  1 141 1 197 1 261
     Technische lasten -621 -579 -737 -774
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) -95 -63 -55 -42
     Verdiende premies 1 000 913 903 878
     Technische lasten -1 095 -976 -958 -920
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -2 -12 36 33
Dividendinkomsten 78 47 38 54
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
177 32 224 142
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa / 
Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële waarde
met verwerking via OCI
4 0 2 -2
Nettoprovisie-inkomsten 1 182 1 138 1 320 1 265
Overige netto-inkomsten 187 157 195 226
TOTALE OPBRENGSTEN 4 542 4 438 4 754 4 989
Exploitatiekosten -2 485 -2 398 -2 436 -2 647
Bijzondere waardeverminderingen -244 -695 303 -46
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures -6 -9 -3 -9
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 1 807 1 335 2 618 2 287
Belastingen -463 -335 -621 -529
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 1 344 1 001 1 997 1 759
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 1 344 1 001 1 997 1 759

Divisie Tsjechië

Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY 2019 FY
2020
FY 2021 FY 2022
Nettorente-inkomsten 1 277 1 012 972 1 313
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 115 141 142 208
     Verdiende premies 281 302 337 403
     Technische lasten -166 -161 -194 -195
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) 54 48 61 90
     Verdiende premies 228 206 182 171
     Technische lasten -174 -158 -121 -82
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -5 -1 17 -9
Dividendinkomsten 1 1 1 1
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
-85 7 95 152
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële
activa / Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële
waarde met verwerking via OCI
0 1 -4 -12
Nettoprovisie-inkomsten 254 203 214 213
Overige netto-inkomsten 102 13 8 -174
TOTALE OPBRENGSTEN 1 714 1 425 1 506 1 784
Exploitatiekosten -770 -752 -803 -927
Bijzondere waardeverminderingen -17 -226 126 -61
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures 8 -2 -3 -1
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 935 446 827 794
Belastingen -146 -71 -129 -115
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 789 375 697 679
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 789 375 697 679

 

Divisie Internationale Markten

Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY2019 FY
2020
FY 2021 FY 2022
Nettorente-inkomsten 863 894 962 888
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 136 150 160 174
     Verdiende premies 315 321 336 352
     Technische lasten -179 -172 -176 -178
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) 36 26 39 44
     Verdiende premies 95 105 111 114
     Technische lasten -60 -79 -71 -70
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -8 -5 -16 -13
Dividendinkomsten 0 0 1 1
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.
48 43 23 118
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële
activa / Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële
waarde met verwerking via OCI
2 2 2 -6
Nettoprovisie-inkomsten 301 273 305 376
Overige netto-inkomsten -11 8 -7 -1
TOTALE OPBRENGSTEN 1 367 1 391 1 469 1 582
Exploitatiekosten -932 -894 -1 048 -906
Bijzondere waardeverminderingen 12 -250 -160 -152
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures 5 0 0 0
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 452 247 262 524
Belastingen -73 -48 -135 -83
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 379 199 127 441
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 379 199 127 441

 

Last update: 30-06-2023