Financiële dienst KBC Groep

Voor de uitoefening van hun financiële rechten kunnen aandeelhouders terecht bij KBC Bank NV.

Dividendpolitiek

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering, en behoudens uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden:

  • de uitkeringsratio zal ten minste 50% (d.i.. dividend + additional tier-1 (AT1) coupon) van de geconsolideerde winst bedragen
  • er zal een interim dividend worden uitgekeerd van 1 euro per aandeel in de maand november van het boekhoudkundig jaar, en daarnaast een finaal dividend na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.Het interim dividend zal een voorschot zijn op het totale dividend.
  • Vanaf 2022 geldt bovendien: boven op de uitkeringsratio van 50% van de geconsolideerde winst, neemt de Raad van Bestuur elk jaar naar eigen discretie een beslissing over het uitkeren aan de aandeelhouders van het kapitaal dat een fully loaded common equity ratio van 15,0% overstijgt (het ‘surpluskapitaal’). Dat kan in de vorm van een cashdividend, een aandeleninkoop of een combinatie van beide.

De betalingen per aandeel zijn brutobedragen die nog onderhevig zijn aan de Belgische roerende voorheffing. Het finale dividend is onderhevig aan de goedkeuring van de Algemene Aandeelhoudersvergadering.

Dividend KBC Groep

Klik aub op het jaar om het gerelateerd persbericht te zien.

Toekenning van dividend m.b.t.: Brutodividend / dividendgerechtigd aandeel (in EUR) Record date Betaalbaar op Ex-coupon
Uitzonderlijk interim dividend 0.70 28 mei 2024 29 mei 2024 27 mei 2024
2023 slotdividend 3.15 14 mei 2024 15 mei 2024 13 mei 2024
2023 interim dividend 1.00 14 november 2023 15 november 2023 13 november 2023
2022 slotdividend 3.00 10 mei 2023 11 mei 2023 9 mei 2023
2022 interim dividend 1.00 15 november 2022 16 november 2022 14 november 2022
2021 slotdividend 7.60 11 mei 2022 12 mei 2022 10 mei 2022
2021 interim dividend 3.00 16 november 2021 17 november 2021 15 november 2021
2020 dividend 0.44 18 mei 2021 19 mei 2021 17 mei 2021
2019 slotdividend 0.00 - - -
2019 interim dividend 1.00 14 november 2019 15 november 2019 13 november 2019
2018 slotdividend 2.50 8 mei 2019 9 mei 2019 7 mei 2019
2018 interim dividend 1.00 15 november 2018 16 november 2018 14 november 2018
2017 slotdividend 2.00 8 mei 2018 9 mei 2018 7 mei 2018
2017 interim dividend 1.00 16 november 2017 17 november 2017 15 november 2017

2016 slotdividend

1.80 10 mei 2017 11 mei 2017 9 mei 2017
2016 interim dividend 1.00

17 november 2016

18 november 2016

16 november 2016

2015 0.00 - - -
2014 2.00 12 mei 2015 13 mei 2015 11 mei 2015
2013 0.00 - - -
2012 1.00 15 mei 2013 16 mei 2013 13 mei 2013
2011 0.01 11 mei 2012 14 mei 2012 9 mei 2012
2010 0.75 5 mei 2011 6 mei 2011 3 mei 2011
2009 0.00 - - -
2008 0.00 - - -
2007 3.78 - 9 mei 2008 6 mei 2008
2006 3.31 - 30 april 2007 30 april 2007

2005

2.51 - 2 mei 2006

2 mei 2006

Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR 

Last update: 16-05-2024

KBC share price

Laden..
00,00
+0.00%
Vanaf 00.00.0000, 00:00