Aandeleninkoop 2023-2024

Algemene informatie

KBC Groep NV is klaar om een inkoopprogramma voor eigen aandelen te lanceren met het oog op de verdeling van het overtollige kapitaal waarvoor het de nodige toestemming heeft gekregen van de ECB. Een agent is gemandateerd om eigen aandelen in te kopen namens KBC Groep NV op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel, van 11 augustus 2023 tot 31 juli 2024, voor een maximumbedrag van 1,3 miljard euro.
De aandelen zullen worden teruggekocht onder de voorwaarden vermeld in de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 mei 2022. Onder deze machtiging is de Raad van Bestuur gemachtigd om maximaal 10% eigen aandelen van KBC Groep in te kopen onder bepaalde voorwaarden, tegen een prijs die niet lager mag zijn dan 1 euro of hoger dan 110% van de laatste slotkoers op Euronext Brussel voorafgaand aan de datum van verwerving.
Het programma kan op elk moment worden gepauzeerd als dit gepast wordt geacht in het licht van de marktomstandigheden.
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zal KBC Groep wekelijks een update geven over de voortgang van het aandeleninkoopprogramma via een persbericht (zie hierna).

Overzicht (in het Engels)

Persberichten


 

Aandeleninkoop 2018

Algemene informatie

17 mei 2018: KBC Groep NV  kondigt de start aan van een inkoopprogramma eigen aandelen, met het oog op vernietiging van de ingekochte aandelen. KBC Groep NV heeft in dat kader een discretionair mandaat verleend aan een tussenpersoon om over te gaan tot inkoop van maximum 2.700.000 eigen aandelen op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussels. Dat zal gebeuren in de periode van 22 mei tot 30 september 2018, voor een maximum bedrag van 220 miljoen euro.  De inkoop van eigen aandelen gebeurt binnen de voorwaarden van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 3 mei 2018. Via dat mandaat werd de Raad van Bestuur gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden over te gaan tot inkoop van 2.700.000 eigen aandelen, tegen een prijs die niet lager is dan EUR 1 en niet hoger dan 110% van de laatste slotkoers op Euronext. Het tijdstip van de inkopen van eigen aandelen ingevolge het programma is afhankelijk van verscheidene factoren, waaronder de marktvoorwaarden.  In overeenstemming met de toepasbare regelgeving zal KBC Groep NV tijdens dit inkoopprogramma de markt op regelmatige tijdstippen informeren over de aandeleninkopen (zie hierna).

Overzicht (in het Engels)
Most recent share buy-back figures

Persberichten

Last update: 22-05-2024