Aandeleninkoop 2018


Algemene informatie

17 mei 2018: KBC Groep NV  kondigt de start aan van een inkoopprogramma eigen aandelen, met het oog op vernietiging van de ingekochte aandelen. KBC Groep NV heeft in dat kader een discretionair mandaat verleend aan een tussenpersoon om over te gaan tot inkoop van maximum 2.700.000 eigen aandelen op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussels. Dat zal gebeuren in de periode van 22 mei tot 30 september 2018, voor een maximum bedrag van 220 miljoen euro.  De inkoop van eigen aandelen gebeurt binnen de voorwaarden van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 3 mei 2018. Via dat mandaat werd de Raad van Bestuur gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden over te gaan tot inkoop van 2.700.000 eigen aandelen, tegen een prijs die niet lager is dan EUR 1 en niet hoger dan 110% van de laatste slotkoers op Euronext. Het tijdstip van de inkopen van eigen aandelen ingevolge het programma is afhankelijk van verscheidene factoren, waaronder de marktvoorwaarden.  In overeenstemming met de toepasbare regelgeving zal KBC Groep NV tijdens dit inkoopprogramma de markt op regelmatige tijdstippen informeren over de aandeleninkopen (zie hierna).


Overzicht (in het Engels)
Most recent share buy-back figures


Persberichten

Last update: 30-03-2020